Educație privind schimbările climatice, un opțional pentru vremurile pe care le trăim

Prin abordări interdisciplinare, prin recurs la modalități de lucru prin proiecte, la centrarea pe competențe transversale și competențe cheie, la conținuturi care includ situații și fenomene din contextul actual, profesorii devin mai mult decât surse de informații, ei devin facilitatori ai învățării autentice  pe care elevii le pot pune în practică în viitor. Rolul profesorului se transformă în cel de partener în procesul de învățare, proces în care elevii trebuie să se implice cu suficientă energie pentru a putea produce schimbările personale și pentru a-și dezvolta competențe adecvate lumii în care trăim.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde!”

Programa școlară pentru disciplina opțională „Educație privind schimbările climatice”, aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 3779/ 2023, este o ofertă curriculară națională de tip opțional, ca disciplină nouă, cu caracter interdisciplinar, pentru ciclul gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a, fiind proiectată pentru o oră pe săptămână, pe parcursul a doi ani.

Răspunde, în primul rând, nevoilor elevilor de gimnaziu pentru o învățare autentică, contextul fiind cel al transformărilor globale produse în sistemul climatic al Terrei care afectează toate aspectele vieții acestora (din acest punct de vedere, este un demers interdisciplinar asupra realității). Noutatea abordării constă nu numai în cunoașterea cauzelor și a impactului schimbărilor climatice, dar și în îndemnul la acțiuni în domeniul combaterii acestora și a rezilienței la schimbările climatice, preocupări centrale ale comunității internaționale.

În cadrul proiectului „Angajament pentru climă”,  proiect derulat de Fundația TERRA Mileniul III în parteneriat cu Asociația Reper21 și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021,  12 de profesori cu specializări diferite ne-am ocupat de realizarea curriculumului, iar 80 de profesori si 2419 elevi, de testarea la clasă a acestuia. Aceștia au creat o rețea, o comunitate de practică și învățare împreună, prin realizarea si aplicarea mijloacelor pentru predarea opționalului.

Programa școlară „Educație privind schimbările climatice” vine în întâmpinarea unor alte nevoi ale elevilor de gimnaziu: valorificarea experiențelor personale în învățare, inclusiv din mediul nonformal.

Demersul didactic este axat pe competențe și presupune construirea unor situații de învățare în care elevul este artizan al propriei învățări, profesorul fiind cel care doar îl ghidează și îl sprijină. Aceste situații de învățare cuprind activități de învățare ce vizează : observații directe și indirecte, întrebări-problemă, situații-problemă, studii de caz, investigații, simulări, animații, proiecte, jocuri de rol. Contextul în care se desfășoară învățarea este fie unul cunoscut din experiența proprie a elevului, în orizontul apropiat, fie unul mijlocit prin observarea indirectă a unor spații îndepărtate, mediată de tehnologie sau chiar imaginat, printr-o gândire prospectivă.

Elemente specifice:

 • Vizează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;
 • Contribuie la dezvoltarea de competențe  STEAM;
 • Deși este construit ca un opțional integrat, poate fi adaptat și utilizat ca orice formă de CDȘ;
 • Este flexibil în implementare: poate fi predat în echipe mixte de cadre didactice și în grupe de elevi de vârste diferite, cuprinde atât activități indoor, cât și outdoor, creează posibilitatea dezvoltării unor parteneriate între școli;
 • Implică activ comunitatea și autoritățile locale.

De ce un profesor ar vrea să implementeze acest opțional? Răspunsurile sunt simple:

 • Învățarea împreună, promovarea cooperării între elevi, între elevi și profesori, între profesori, promovarea creativității, a educației pentru dezvoltare durabilă și a rezilienței sunt câteva dintre obiectivele unei predări inovatoare pe care noi le propunem în cadrul acestui curriculum la decizia școlii.
 • Acest opțional este o nouă abordare a educației privind schimbările climatice permițând elevilor și profesorilor noi modalități de a-și îmbunătăți abilitățile și competențele.
 • Lucrând împreună, elevii învață să se asculte unii pe alții, să-și susțină punctele de vedere. Când găsesc împreună răspunsul corect, fiecare știe că a avut o contribuție.
 • Știm că noțiunile teoretice sunt înțelese mai bine dacă sunt asociate și explicate prin situații din viața reală. Opționalul nostru explică situații din viața reală utilizând cunoștințe învățate la diferite materii studiate: biologie, chimie, fizică, geografie, educație antrepenorială. Dezvoltă competențe din tehnologia informaticii (TIC), competențe de reziliență și de dezvoltare durabilă.
 • Activitățile propuse încurajează gândirea critică, gândirea prospectivă și abordarea creativă, încurajează  dobândirea de cunoștințe prin cercetare proprie sau în echipă, încurajează autonomia în învățare, formarea unor abilități practice și de aplicare a cunoașterii problemelor legate direct de schimbările climatice evidente, care se manifestă în comunitățile noastre, în Europa, în lume.

Știm că noțiunile teoretice sunt înțelese mai bine dacă sunt asociate și explicate prin situații din viața reală. Opționalul nostru explică situații din viața reală utilizând cunoștințe învățate la diferite materii studiate: biologie, chimie, fizică, geografie, educație antrepenorială. Dezvoltă competențe din tehnologia informaticii (TIC), competențe de reziliență și de dezvoltare durabilă.

Activitățile propuse încurajează gândirea critică, gândirea prospectivă și abordarea creativă, încurajează  dobândirea de cunoștințe prin cercetare proprie sau în echipă, încurajează autonomia în învățare, formarea unor abilități practice și de aplicare a cunoașterii problemelor legate direct de schimbările climatice evidente, care se manifestă în comunitățile noastre, în Europa, în lume.

Principiile învățării care stau la baza implementării Educației privind Schimbări Climatice sunt:

Învățarea este contextuală!
Învățarea se produce mai ușor atunci când ceea ce trebuie învățat este exemplificat prin introducerea sa într-un context real relevant pentru cel care învață.

Învățarea este auto-direcționată! 
Învățarea se produce mai ușor, atunci când mintea celui care învață este activă, când cel care învață își planifică, monitorizează și evaluează propria învățare, când cel care învață recunoaște că este principalul responsabil pentru propria învățare.

Învățarea este colaborativă!
Învățarea se produce mai ușor când cei care învață sunt stimulați să interacționeze și să învețe unul de la celălalt. Prin colaborare, împărtășirea ideilor și oferirea de sprijin și feedback, elevii înțeleg mai bine subiectul studiat.

Ce îi trebuie unui profesor să implementeze acest opțional?

 • Dorință de schimbare
 • Să ridice schele –metoda scaffolding aduce două elemente esențiale în învățare:  colaborarea in care elevul si profesorul sunt parteneri si implicarea activa a elevului ceea ce conduce la asumarea responsabilitatii in invatare. A ridica schele este o metaforă a modului în care profesorii oferă sprijin temporar elevilor, pentru construirea învățării ”din aproape în aproape” astfel încât aceștia să poată atinge niveluri mai înalte de înțelegere și dobândire a abilităților, pe care nu le-ar putea atinge fără asistență.
 • Să fie un profesor eficient. Un astfel de profesor se axează pe dezvoltarea la elevi a unei atitudini pozitive față de tema abordată (motivare), pe implicarea acestora în efectuarea sarcinilor de lucru și pe cultivarea unor sentimente de încredere și respect reciproc profesor – elev.
 • Să utilizeze tehnica STORYTELLING ca artă a povestirii, aceasta necesitând creativitate, viziune, îndemânare și practică pentru a selecta și conecta ideile generate într-o „poveste” a integrării EDD în școală. Această povestire nu este ceva ce poți înțelege într-o singură oră de curs, ca mai apoi să o poți deprinde fără probleme, în orice domeniu activezi. Este un proces continuu, în care trebuie să încerci până reușești.

Prin această manieră de lucru, elevii  si profesorii devin parteneri, iar clasa devine realmente o comunitate de învățare. Acest lucru depinde doar de noi!

 

prof. Rodica Răcășanu

Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Moreni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/rodica.racasanu

Articole asemănătoare