Provocările digitale în rândul elevilor (Studiu)

Conform wikipedia, termenul “nativ digital” a fost inventat în anul 2001 de către autorul american Marc Prensky. În articolul săul, „Digital Natives, Digital Immigrants”, Prensky a definit nativii digitali ca fiind tineri ce au crescut înconjuraţi şi folosind computerele, telefoanele mobile şi alte instrumente ale erei digitale. Autorul a susţinut că un mediu digital schimbă dramatic felul în care oamenii gândesc şi procesează informaţia – este posibil chiar să le modifice structura cerebrală. Prensky a comparat nativii digitali cu imigranţii digitali definiţi ca cei care s-au născut înainte de extinderea largă a utilizării tehnologiei digitale şi care au adoptat-o într-o anumită măsură mai târziu, pe parcursul vieţii.

Pentru a ne face o idee generală, în literature de specialitate, avem de-a face cu mai multe perioade: Baby Boomers – născuți după al doilea război mondial, adică după 1945, generatia X – născută între mijlocul anilor 1960 și 1980, generația Y – pentru cei născuți în perioada 1980 – aproximativ 2000, generația Y – pentru cei născuți între 1995 – 2010. Noi ne vom axa pe studiul generațiilor Y și Z.

Așadar, în lumea Occidentală, Generația Y (denumiți și milenialii)  sunt cohorta demografică ce a urmat Generației X. Nu există date precise pentru începutul sau sfârșitul acestei generații; demografii și cercetătorii folosesc de obicei începutul anilor 1980 ca dată de naștere a primilor mileniani, și mijlocul anilor 1990 până la începutul anilor 2000 ca ultimi ani.

Caracteristicile milenialilor variază de la o regiune la alta, în funcție de condițiile economice și sociale. Cu toate acestea, generația⁠ lor este în general caracterizată prin gradul de utilizare și familiaritatea sporită cu tehnologiile de comunicație, media și digitale. În cele mai multe părți ale lumii, maturizarea lor a fost marcată de o ascensiune a abordării liberale în politică și economie.

Generația Z sau cei între 1995 și 2010 sunt numiți astfel pentru că sunt succesorii celor numiti „millennials”, adica Generația Y. Spre deosebire de millennials, care s-au adaptat la evoluția tehnologică, membrii Generatiei Z sunt adevărați „nativi digitali”. De la o vârstă fragedă au fost obișnuiți să manipuleze obiecte precum smartphone-urile și tabletele .

Prin urmare, este o generație care nu cunoaște bariere de conexiune, și prin urmare, nici măcar limite particulare în orizonturile lor culturale. Ceea ce îi deosebește cel mai mult pe copiii Generatiei Z este relația cu tehnologia (nu este surprinzător că vorbim despre nativii digitali). Post-Millennials sunt prima generatie născută după apariția Web-ului și au o familiaritate incredibilă cu dispozitivele de astăzi. Sunt multitasking și obișnuiesc să utilizeze diferite dispozitive în același timp. 84% din millennials consideră că tehnologia poate crea un viitor mai bun . Printre cele mai utilizate dispozitive există, fără îndoială, smartphone-ul. Potrivit cercetărilor de la Pew Research Center , aproape trei sferturi dintre adolescenții de astăzi au unul.

Transformarea digitală a Europei va fi accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing și blockchain. Ca și progresele tehnologice majore din trecut, transformarea digitală afectează modul în care trăiesc, interacționează, studiază și muncesc oamenii.

Inovarea în educație și formare depinde foarte mult de capacitarea și de conectarea cadrelor didactice. Erasmus+ realizează acest lucru prin învățarea reciprocă. Noi cursuri de pregătire susținute de experți și ateliere de lucru cu practicieni dedicate atât factorilor de  decizie, cât și cadrelor didactice, inclusiv platforma asociațiilor europene a furnizorilor de educație și formare profesională, vor spori mai mult gradul de conectare elaborând conținut specific în mai multe limbi și folosind platforme-cheie ale UE precum School Education Gateway și Teacher Academy. Se va promova în continuare mobilitatea mixtă, oferindu-se, în cadrul programului Erasmus+, noi oportunități în sprijinul învățării și al schimburilor atât online, cât și față în față între elevi din diferite țări.

În Romania, din punctul meu de vedere, profesorii au înțeles importanța inovării în educație și a integrării tot mai mult a tehnologiilor digitale. Nici  inteligența artificială, automatizarea și robotica nu trebuie uitate, pentru că acestea reprezintă viitorul spre care se îndreaptă societatea.

Astfel, personal, în anul școlar 2019-2020 am implicat elevii de gimnaziu în proiectul NEXTLAB.TECH care este cel mai mare concurs de robotică din România destinat elevilor din clasele II-IX. Acesta are două faze şi trei secţiuni. Înscrierea este gratuită, iar elevii învață să programeze roboței bazați pe Arduino și să lucreze în Open Roberta, Mixly, Arduino IDE şi C.  În prima fază toţi elevii beneficiază gratuit de un curs de robotică susținut de profesori universitari din domeniul informaticii prin webinarii.

Noțiunile predate sunt axate pe robotică și utilizarea aplicației OpenRoberta, alături de noțiuni din Scratch și Phyton. Așadar, se pune mare accent pe programarea diagramatică sau vizuală.

Un limbaj de programare vizuală (VPL) este orice limbaj de programare care permite utilizatorilor să creeze programe prin manipularea elementelor programului grafic, mai degrabă decât prin specificarea textuală a acestora. Un VPL permite programarea cu expresii vizuale, aranjamente spațiale ale textului și simbolurilor grafice, utilizate fie ca elemente de sintaxă, fie de notație secundară. De exemplu, multe VPL-uri (cunoscute sub numele de dateflow sau programare diagramă) se bazează pe ideea de „cutii și săgeți”, unde casetele sau alte obiecte de ecran sunt tratate ca entități, conectate prin săgeți, linii sau arcuri care reprezintă relații.

Printre aplicațiile de programare vizuală, amintesc: Alice, App Inventor, Blockly, Kodu, mBlock, OpenRoberta, Scratch, Snap!, etc.

Aplicațiile folosite au plăcut elevilor, și le-au însușit cu ușurință, comenzile fiind intuitive în cea mai mare parte. În concluzie, putem afirma ca generația Z sunt adevărați „nativi digitali” care se adaptează cu destul de mare ușurință provocărilor digitale și nu numai.

Webografie
ro.wikipedia.org/wiki/Genera%C8%9Bia_Y
jurnaldedigitalmarketing.com/digital-marketing/generatia-z-ce-inseamna-si-ce-o-caracterizeaza/

 

prof. Daniela Grecu

Liceul Matei Basarab, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.grecu

Articole asemănătoare