STEAM like Leonardo – proiect inovativ al școlii secolului XXI

Proiectul STEAM like Leonardo se dorește a fi o provocare asumată de către cei 5 parteneri  europeni implicați în a identifica, prin utilizarea aplicațiilor TIC interactive si prin colaborare, moduri eficiente de integrare în curriculumul național a abordării STEAM.

STEAM (Science – știință, Technology – tehnologie, Engineering – inginerie, Art – artă și Mathematics – matematică) reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe abordări privind dezvoltarea competentelor elevilor prin PBL ( Problem-based learning). Educația în secolul XXI face un salt curajos înainte, prin recalibrarea sistemului de învățământ, în dorința de a încuraja dezvoltarea competentelor mai mult decât înmagazinarea unor cunoștințe teoretice, care nu pot furniza răspunsuri concrete unor probleme uzuale ale omului modern.

Un obiectiv major al acestui proiect interșcolar European Erasmus+ este de a folosi expertiza în STEAM a partenerului belgian care are în curriculumul național inserată aceasta abordarea de 2 ani. Activitățile proiectului vor fi adaptate din aceasta perspectiva, astfel încât, la sfârșitul celor 2 ani de implementare, toți ceilalți parteneri să deprindă aceasta nouă viziune de predare, astfel încât să o includă în mod curent în procesul de instruire, prin diseminarea produselor educaționale realizate si a cunoștințelor deprinse în școlile de proveniență cât si în alte medii didactice.

Întâlnirea coordonatorilor în Girona în perioada 21-26 octombrie 2018 a fost un prim pas pentru îndeplinirea acestui deziderat. Doi membrii ai echipei de proiect a fiecărei scoli au constituit un grup de lucru lărgit care, timp de patru zile, au conlucrat, în a găsi cele mai potrivite forme de implementare a activităților proiectului, din perspectiva obiectivelor acestuia – aplicații TIC, colaborare și abordare STEAM.

Prima zi a fost dedicată instituției gazde care și-a prezentat oferta educațională și baza materială specifică diferitelor profesii tehnologice, a prevăzut întâlniri cu managerul, cadre didactice și elevi, au furnizat informații despre sistemul de învățământ din Catalonia, Spania. Partenerii au avut posibilitatea de a afla particularități ale sistemului de integrare economică a tinerilor absolvenți, prin colaborarea dintre furnizorul de educație și firmele locale interesate de forță de muncă calificată.

A doua zi a fost dedicată schimbului de experiență între parteneri, fiecare membru prezentând celorlalți materiale informative despre aria lor de expertiză. Astfel, Spania a prezentat implementarea a 2 proiecte care se derulează online cu implicarea comunității educaționale în concursuri de reciclare. Polonia a prezentat mai multe aplicații online ce pot fi folosite în predarea interactiv-colaborativă și care vor fi folosite în implementarea proiectului STEAM like Leonardo pe parcursul celor 2 ani – tricider, timeline, googlemap, eatable, padlet sunt doar câteva dintre ele. Belgia, partenerul cu cea mai mare expertiză pe STEAM, a prezentat sistemul belgian de învățământ și exemple de buna practică despre această abordare inovativă, dar și despre CLIL. România a prezentat exemple de bună practică pentru învățarea prin colaborare si peer-education. Italia a prezentat platforma etwinning ca portal educațional unde se pot desfășura proiecte internaționale în colaborare.

Ziua a treia a permis echipei de coordonare, prin vizita la muzeul Salvador Dali, să perceapă mai bine abordarea transcurriculară a unei teme prin cunoașterea nemijlocită a operelor acestui artist suprarealist. Echipa a participat la o lecție surprinzătoare de știință transpusă miraculos în artă de un creator genial. Cursul de utilizare a spațiului twinspace comun, în care se vor derula și se vor disemina produsele proiectului, a permis inițierea și consolidarea deprinderilor de utilizare a acestui portal european dedicat colaborării internaționale între școli. Spațiul comun va permite o mai bună vizualizare a activităților proiectului twinspace.etwinning.net/71362/home .

Ziua a patra a fost dedicată exclusiv implementării proiectului – s-au corelat activitățile propuse în aplicația proiectului cu diferite aplicații TIC care să permită colaborarea între parteneri, s-au identificat oportunitățile de inserare a abordării STEAM, s-au stabilit sarcini și responsabilități. Echipa de coordonare a identificat modalitățile valide de promovare, monitorizare și diseminare a produselor proiectului, prin implicarea întregii instituții școlare și a partenerilor educaționali.

Partenerii proiectului interșcolar Erasmus+ vor transpune în produse educaționale cunoștințele dobândite. Exemplele de bună practică vor fi diseminate în instituția școlară, în cadrul întâlnirilor de formare ale profesorilor de biologie, fizică și chimie din județ, prin intermediul articolelor de presă care vor fi publicate pe site-ul și revista școlii, în media locală, în mediile didactice și pe rețelele sociale online și, nu în ultimul rând, pe portalul eTwinning, unde proiectul are un spațiu colaborativ comun de implementare-diseminare.

Acest articol reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare