Programul „Școala altfel” în învățământul primar

Programul „Școala altfel” este așteptat cu multă nerăbdare de către elevi în fiecare an școlar. Dornici de a desfășura activități noi, inedite, aceștia și le planifică din timp împreună cu profesorii lor, coordonatorii principali ai proiectelor. În cele mai multe cazuri, părinții sunt cei care sprijină realizarea activităților, fiind partenerii de nădejde ai procesului instructiv-educativ.

Din experiența proprie, observ că cea mai dorită activitate din programul „Școala altfel” este excursia școlară. Copiii sunt dornici de cunoaștere, de explorare a locurilor noi și de studiere a naturii, utilizând des întrebările de tipul: ”De ce?”, ”Din ce cauză?”. Bucuria de a călători împreună cu colegii de clasă, de a stabili relații durabile de prietenie este de nedescris. Sunt plăcut impresionați de grandoarea naturii, istoria locală, tradițiile și obiceiurile populare, altele decât cele din localitatea lor natală, fiind receptivi și deschiși către inovație. Copiii dețin foarte multe cunoștințe din diferite domenii, având la îndemână o varietate de surse de informare, însă rolul profesorului și al ghidului turistic nu poate fi înlocuit. Excursiile sunt atractive la orice vârstă, copiii fiind însoțiți uneori de către părinți sau bunici, aceștia având ocazia de a trăi emoții și sentimente pozitive alături de copiii sau nepoții lor. De asemenea, călătoriile contribuie la îmbogățirea experienței de viață, valorifică cunoștințele teoretice dobândite în cadrul orelor de curs și reprezintă un mod de evadare din cotidian. Amintirile rămase se păstrează în sufletele calde și inocente ale copiilor, însă pot fi păstrate și prin intermediul cuvintelor, realizând ”Jurnalul călătoriilor”, modalitate prin care își pot exprima propriile impresii.

Activitățile artistico-plastice sunt și ele preferate în cadrul programului ”Școala altfel”, dând posibilitatea elevilor cu aptitudini speciale să se afirme. Aceștia reușesc să transmită prin intermediul culorilor, sentimentele și trăirile lor, dar și frumosul din artă și natură. Aceste activități stimulează dezvoltarea creativității, a spiritului de observație, a capacității de concentrare și a gustului estetic. Frumusețile din natură pot fi exprimate cu ajutorul artelor plastice, copilul dobândind îndemânare, sensibilitate, simț estetic, trăsături de personalitate care își pun amprenta pe plan moral, afectiv și intelectual.

De asemenea, foarte îndrăgite de către copii sunt și activitățile sportive care contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, stimulează spiritul de echipă și competitiv. Prin intermediul acestora, calmul, răbdarea și stăpânirea sunt educate în permanență.

An de an, ”Școala altfel” s-a dovedit a fi un program eficient, contribuind atât la dezvoltarea competențelor de învățare, cât și a abilităților sociale și emoționale ale copiilor.

prof. Victorița Tănase

Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/victorita.tanase

Articole asemănătoare