Exemplu de bune practici A.D.M.I.S.I.

Scopul proiectului A.D.M.I.S.I. a constat în dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate deopotrivă preșcolarilor, elevilor și părinților acestora, cât și personalului didactic, de sprijin și de management al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Vaslui și Grădiniței cu program prelungit Nr. 9 Vaslui. Proiectul a adus plus valoare în dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, bazat pe integrarea copiilor proveniți din medii vulnerabile și a oferit șanse egale de dezvoltare personală și educațională.

Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școala a vizat sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală. Totodată, în vederea îmbunătățirii competențelor cadrelor didactice, personalului de sprijin și de management, a fost facilitat accesul la cursuri de formare pentru un număr de 65 profesori.

De asemenea, s-a asigurat ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv și s-au desfășurat activități extra-curriculare. Sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale a fost asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului. În acest sens, au fost prevăzute măsuri specifice să combată majoritatea cauzelor identificate:

• Furnizarea de sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte) pentru un număr 587 elevi și preșcolari);
• Educație și consiliere parentală pentru 587 părinți/tutori;
• Crearea unui program de tip ”Școala după Școală” de care vor beneficia 120 de elevi;
• Oferirea unei game largi de activități extracurriculare (cercuri, tabere, excursii, workshop-uri, vizite de informare la licee din regiune pentru elevii clasei a VIII-a) menite să contribuie la dezvoltarea personală a copiilor și să faciliteze tranziția acestora la următorul ciclu de învățământ (gimnazial/ liceal) ;
• Promovarea unui mediu prietenos prin implementarea conceptului de „Școala/ Grădinița prietenoasă”;
• Dezvoltarea resurselor umane din grădinițe și școli prin intermediul participării acestora la cursuri de formare;

Beneficiile materiale concretizate în pachetele gratuite cu îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, cu materiale de igienă primite de toți elevii din școlile cuprinse în proiect au venit în sprijinul apreciat maxim de părinții elevilor, având în vedere că starea socială majoritară este la limita existenței. De remarcat entuziasmul cu care au participat la tabăra de vară elevii selectați pe condiții specifice, din rândul celor săraci, dar cu rezultate bune în învățare. Și excursiile gratuite realizate cu toți elevii școlilor participante la proiect au fost primite cu bucurie atât de elevi, cât și de părinții acestora.

O mare parte dintre elevi, organizați pe grupe de preșcolari, elevi din învățământul primar, elevi din învățământul gimnazial au beneficiat de Programul Școală după școală. Toți elevii au beneficiat de instruire pe cercuri de desen, de muzică, de educație financiară, de educație sanitară și de alte activități extracurriculare.

Amploarea proiectului a cuprins și gradul de satisfacere al nevoilor cadrelor didactice ale școlilor și grădinițelor cuprinse în proiect. Astfel, acestea au beneficiat de cursuri de perfecționare desfășurate în școala coordonatoare.

A.D.M.I.S.I. reprezintă cumulul acoperirii unor nevoi la nivelul comunității școlilor subordonate Școlii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza“, care nu păreau realizabile în viitorul apropiat prin forțe proprii.

Exemple de bună practică se concretizează în participările elevilor, cadrelor didactice, părinților la activitățile derulate care au venit în ajutorul tuturor la nivelul școlilor noastre. Toți elevii care au fost înscriși în acest program au fost favorizați și, prin urmare, au fost sprijiniți să progreseze în rezolvarea cu responsabilitate a temelor, comparativ cu restul elevilor. O mare parte din acești elevi au învățat să învețe, au învățat să acorde mai multă importanță înțelegerii noțiunilor în defavoarea memorării acestora.

Din experiența lucrului cu elevii care au urmat programul Școală după școală, cadrele didactice participante la proiect au observat că, pe parcursul derulării proiectului, elevi cu rezultate predominant satisfăcătoare au progresat vizibil către calificative bune, uneori și foarte bune, iar elevii din ani terminali (clasa a VIII-a) s-au înscris la școli profesionale și chiar la licee. Reușita este că acești elevi au înregistrat progres educațional și, mai mult de atât, nu au mai acumulat un număr foarte mare de absențe la școală, venind  zilnic la programul Școală după școală. Pentru elevii cu condiții sociale la limita existenței, masa caldă a avut un impact hotărâtor.  I-au atras în mod deosebit și activitățile  diversificate, atractive, cu material confecționat și de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice specializate (învățători, profesori), dar și activitățile realizate cu materiale educaționale diverse și atractive achiziționate  prin proiect.

Părinții s-au bucurat de sprijinul material concretizat în beneficierea de pachete gratuite cu rechizite, haine de bună calitate, încălțăminte, materiale de igienă pentru elevi, nemaifiind puși în situația de a opri elevii acasă pe parcursul sezonului rece, având ca motive lipsa hainelor, a încălțămintei adecvate pentru siguranța și sănătatea propriilor copii. Amintesc și consilierea părinților elevilor ca un aspect binevenit pentru aceștia din partea consilierilor psihologici care ni s-au alăturat în acest program.

Activitățile de realizat de către cadrele didactice implicate în cadrul proiectului  au fost:
• Supraveghează și îndrumă elevii în efectuarea temelor;
• Elaborează un portofoliu educațional individual al elevilor în vederea monitorizării evoluției acestora;
• Desfășoară activități practice – aplicative menite să recreeze (arte, tehnologie, sport, etc.);
• Identifică și valorifică posibilitățile de învățare ale elevilor;
• Promovează continuu importanța efectuării temelor;
• Stabilește strategii didactice optime în vederea obținerii rezultatelor maxime;
• Asigură formarea competențelor specifice disciplinei necesare efectuării temelor;
• Utilizează materialele didactice adecvate;
• Apreciază cantitativ și calitativ rezultatele elevilor;
• Tratează diferențiat elevii, în funcție de nevoile lor specifice;
• Sprijină comunicarea profesor‐elevi si utilizează feedback‐ului bidirecțional în comunicare.

Exemplu concret de implementare

La Școala  Primară Rediu, structură a Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Vaslui au fost înscriși 13 elevi la începutul programului Școală după școală, elevi din clasa a II-a, respectiv din clasa a III-a la grupa doamnei învățătoare Roșu Anca Flavia an școlar 20219-2020.În anul școlar următor solicitări au fost de la toate clasele , mai puțin de la clasa pregătitoare, dar conform unei fișe de evaluare a dosarelor s-a mai instruit o grupă de 12 elevi. Și în învățarea online grupa Școală după școală a funcționat după orele de curs pe platforma @scaicuza.ro, întâlnirile s-au realizat pe Google meet din Google classroom.

Încă din primul semestru al fiecărui an școlar derulat, părinții au solicitat efectuarea temelor cu sprijin specializat, după orele de curs.
În urma evaluărilor inițiale, s-a constatat că unii elevi au nevoie de activități de alfabetizare, iar restul au nevoie de îndrumare în efectuarea cu responsabilitate a temelor pentru următoarea zi, în mod special la disciplinele comunicare în limba română, matematică, științe. De asemenea, s-a constatat că au nevoie de diverse activități de dezvoltare personală (igienă, comunicare cu colegii, cu cadrele didactice, cu adulții, comportare civilizată între semeni etc).

După 27 săptămâni de program Școală după școală, s-a  observat că elevii înscriși acordau mai multă atenție așezării în pagină a temelor de realizat. Caietele de teme serau mai organizate, mai aerisite, temele erau realizate cu responsabilitate, fiind motivați de calificative mai mari din partea cadrului didactic de la clasă. Elevii care aveau dificultăți în a recunoaște literele, acum le recunoșteau individual, dar nu reușeaau să scrie după dictare și, implicit, citeau  greoi, pe cuvinte, cu ajutor citeaa propoziții. Progresele se observau pe zi ce trecea. Diversele materiale didactice, puzzle, material NumLit-alfabetare individuale, planșe cu litere în corespondență cu numere de la 1 la 31, jocuri de asociere cu imagini achiziționate prin proiect, ajutau elevii să înregistreze progrese vizibile. Cei care aveau rămâneri în urmă la matematică, la deprinderile de calcul, cu ajutorul materialului intuitiv construit chiar de către elevi sub îndrumarea cadrului didactic sau puse la dispoziție de către învățător (bețișoare, castane, fasole, capace, sârmă plușată etc)îi ajutau  să efectueze temele corect.

Referitor la comportamentul în sala de clasă, elevii violenți, cu mici scăpări, au înțeles că nu cu pumnul se face dreptate și nici nu îi convine nimănui să fie lovit.

Elevii care au înregistrat progrese remarcabile au participat la tabere în timpul vacanțelor de vară sau excursii organizate tot în vacanțe.

În consecință, implementarea acestui proiect a avut un impact pozitiv asupra reducerii ratei abandonului timpuriu a sistemului educațional la nivelul Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza si Grădiniței cu program prelungit Nr. 9 asupra creșterii accesului la educație al copiilor care provin din grupuri defavorizate și a incluziunii sociale a acestora. Copiii au fost încurajați să participe activ la actul educațional, fiind stimulați de un mediu prietenos, de existența unui program de tip „Școală după Școală” si de activități extra-curriculare.

 

prof. Anca Flavia Roșu

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.rosu

Articole asemănătoare