Rolul ștafetelor și parcursurilor aplicative în ciclul primar

În perioada ciclului primar, interesul copiilor pentru mișcare este foarte mare ce va duce la dezvoltarea randamentului școlar. Predarea educației fizice la ciclul primar are ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasă a organismului, sporirea capacității învățare, menținerea stării de sănătate, favorizează cunoașterea copiilor, adaptarea lor mai rapidă la noile cerințe școlare, formarea unui climat activ de muncă și de dezvoltare a relațiilor sociale dintre ei.

Educația dirijează cursul moral al individului într-un sens util și benefic.

Educația fizică este un instrument al instrucției și educației generale care folosește exercițiul fizic drept mijloc principal în vederea dezvoltării calităților motrice, intelectuale, afective și moral – volitive. Lecția de educație fizică trebuie să se desfășoare într-un climat favorabil pentru ca personalitatea psihică și biologică a copiilor să se manifeste în mod natural, eliminând astfel timiditatea, stângăcia și teama unor copii față de unele exerciții din lecție.

Utilizarea ștafetelor și parcursurilor aplicative în lecția de educație fizică la ciclul primar mărește eficiența dezvoltării morale a unui copil prin: asigurarea unui nivel bun de pregătire, instaurarea unui climat de ordine și disciplină contribuind la îmbunătățirea comportamentului, la dezvoltarea caracterului analitic al percepției, la dirijarea voită a atenției și observației, la dezvoltarea memoriei motrice, a imaginației, supleții, gândirii, capacității de a sesiza și anticipa evoluția situațiilor, inițiativei și independenței.

Folosirea ștafetelor și parcursurilor aplicative în lecția de educație fizică constituie o modalitate de a-i face pe copii să participe activ la procesul de învățare ce duce la satisfacerea în mare măsură a dorinței de afirmare a copiilor. Participarea este determinată de motivație, interes, plăcere. În toate aceste situații, vor fi solicitate cu precădere: perseverența, spiritul de echipă, fair-play-ul, încrederea în sine, hotărârea, curajul, ordinea și disciplina. Bucuria, satisfacția, plăcerea pentru mișcare, alături de parteneri de aceeași vârstă, succesul, afirmarea eului motivează participarea copiilor, aproape în orice condiții, la jocurile vârstei.

Beneficiile din punct de vedere educativ a folosirii ștafetelor și parcursurilor aplicative sub formă de întrecere în lecția de educație fizică în învățământul primar sunt: îmbunătățirea puterii de concentrare, îmbunătățirea încrederii în sine, stimularea autodisciplinei și a răbdării, dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea ambiției și respectarea adversarului.

Folosirea ștafetelor și parcursurilor aplicative aduc ordine și corectitudine în activitatea copiilor, stimulează spiritul de competiție și produc satisfacție deosebită. Copiii se joacă împreună, sar, aleargă, se cațără acompaniați de veselie și de râs. Acest tip de activitate contribuie în mod deosebit la dezvoltarea relațiilor sociale între copii.

 

prof. Cristinel Enache

Școala Gimnazială Nr. 10 Mihail Sadoveanu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristinel.enache

Articole asemănătoare