Dictogloss pentru învățarea limbii engleze

Dictogloss este o tehnică de predare a limbilor străine care este utilizată pentru a preda structuri gramaticale, în care elevii formează grupuri mici și rezumă un text în limba țintă. Dictogloss este adesea considerat o activitate de abilități multiple, deoarece elevii practică ascultarea, scrierea și vorbirea și folosesc vocabularul și gramatica pentru a finaliza sarcina.

Scopul unui dictogloss este ca un grup de elevi să recreeze un text auzit luând notițe și punând în comun cunoștințele într-un grup mic pentru a-l reconstrui în formă scrisă. Grupul trebuie să compună o scriere apropiată de original, luând în considerare tipul și organizarea textului, gramatica, timpul, vocabularul și conținutul specific subiectului.

Această practică este deosebit de utilă, deoarece discuția din timpul reconstrucției susține înțelegerea crescândă a tuturor acestor elemente.
Când elevii lucrează împreună pentru a reconstrui un text auzit, se angajează să folosească:

• Metalimbaj: acesta este un limbaj pentru a vorbi despre limbă. Pe măsură ce construiesc împreună, elevii discută formele și regulile pe care trebuie să le includă pentru a-și da sens celor scrise. De exemplu, elevii ar putea spune:
– propoziția are nevoie de litere mari
– asta nu are sens de la sine, trebuie să adăugăm o propoziție independentă
– începeți un nou paragraf
– acele idei pot fi legate de o conjuncție.
• Vocabularul specific conținutului din textul ascultat.
• Strategii și reguli de ortografie. Este încurajată utilizarea unui dicționar.
• Formularea și testarea ipotezelor. Elevii încearcă noi forme și structuri lingvistice, cum ar fi:
– tip de timp (la ce timp scriem?)
– ce gen este?
– cum organizăm conținutul?

Procedura de introducere a strategiei dictogloss:

1. Selectați un text scurt sau o propoziție (în cazul elevilor mici) care să reflecte munca întreprinsă la clasă.

2. Textul model este citit de două ori (sau mai multe) Elevii ascultă cu atenție textul pentru prima dată când profesorul îl citește cu viteză normală, pentru un sens general. Textele/ propozițiile pot conține grupuri de nume complexe care au fost un punct central al predării recente. Textul este apoi recitit, dar de această dată elevii sunt încurajați să ia notițe de cuvinte cheie și fraze.

3. Reconstrucția textului cu un partener sau un grup mic (aproximativ 20 de minute)
Elevii își pun în comun notele după lectură. Acestea discută despre gen și caracteristicile organizaționale cheie, cum ar fi titlurile. Se stabilește timpul (prezentul atemporal) și se remarcă vocabularul cheie.
Membrii grupului reconstruiesc textul cât mai aproape posibil de versiunea originală. În timpul construcției, vor avea loc oportunități pentru utilizarea metalimbajului pentru a direcționa modul în care este scris textul.
Propozițiile trebuie să fie corecte din punct de vedere gramatical și să includă faptele conținute în textul original. Elevii pot consulta dicționare și alte materiale de referință pentru a facilita construcția lor.

4. Analiza și corectarea
Acest lucru poate fi întreprins în mai multe moduri. Toate grupurile își pot împărtăși versiunile reconstituite sau un exemplu poate fi studiat mai profund și comparat cu originalul pentru a verifica organizarea corectă a textului, timpul, utilizarea persoanei a treia și vocabularul specific conținutului.

 

prof. Cristina Erika Hogye

Școala Gimnazială I.L. Caragiale, Baia Mare (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.hogye

Articole asemănătoare