Repere pentru ameliorarea propriei activități didactice

Nu de puţine ori, condiţiile  de organizare a activității didactice precum număr mare de elevi în clasă, programă şcolară încărcată, timp scurt de desfășurare a activităţii didactice şi a interacţiunii cu elevii pe parcursul unei ore de curs, infrastructura reprezintă obstacole serioase în asigurarea unui învăţământ de calitate și eficient pentru fiecare elev în parte.

De aceea, pentru atingerea finalităților, de cele mai multe ori suntem nevoiți să alegem  acele strategii  și metode de lucru utile pentru realizarea și implementarea unui  învățământ  incluziv, asfel încât  fiecare elev să fie sprijinit  în realizarea unui proces de învăţare de calitate, pornind de la termeni cheie, pas cu pas, astfel încât instruirea să se raporteze la experienţa anterioară a elevilor, o experiență activă și creativă.

Astfel, liniile directoare în realizarea unei  strategii didactice adecvate fiecărei categorii de elevi constau în includerea în activitatea didactică a învăţării prin cooperare, a activităţilor practice în care elevii acţionează independent, asigurarea învăţării temeinice.

Pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate vom începe întotdeauna cu stabilirea obiectivelor de predare, în acest sens utilizând  întrebări precum:

 • Ce obiective doresc să realizez?
 • De ce am ales aceste obiective?
 • Care este prioritatea obiectivelor alese?
 • Care vor fi obiectivele primare și care obiectivele secundare?
 • Care sunt obiectivele primordial pentru clasa respective și pentru fiecare elev în parte?
 • Lecțiile mele sunt destul de atractive pentru elevii mei? Reușesc să trezească interesul acestora?
 • Cât timp a fost alocat realizării acestor obiective?
 • Trebuie să stabilesc niveluri specifice, diferențiate, de realizare a obiectivelor pentru fiecare elev ?
 • Le-am oferit elevilor posibilitatea de a trece de la cunoştinţe teoretice la activități practice, astfel încât să poată aplica  cu încredere cunoştinţele teoretice însușite?
 • Pe ce tip de competențe pun accentul în procesul de predare ?
 • Am formulat clar şi explicit obiectivele?
 • Atunci când aleg tema, care sunt raţiunile pentru care am făcut această alegere?
 • Corespunde alegerea temei cu programa școlară?
 • Există o legătură între învăţarea intrașcolară și  învăţarea extrașcolară?
 • Ce materiale didactice am la dispoziție  pentru aspectele specifice ale temei alese?

Conținuturile prezentate trebuie să fie în concordanță cu competențele vizate, să fie  autentice și convingătoare, atractive și adaptate elevilor, în raport cu vârsta și cu experiența de învățare a acestora. Se vor utiliza metode didactice interactive, de colaborare și cooperare, metode activ-participative care să crească motivația acestora pentru învățare.

Resursele didactice utilizate să fie cât mai diversificate, accesibile și ușor de utilizat. Elevii vor avea astfel posibilitatea să descopere ei înșiși alternative plauzibile şi evident utile, pentru formarea personalității lor. Elevii sunt conştienţi şi capabili de monitorizarea propriilor  idei, gânduri şi cunoştinţe, deci putem afirma că sunt ”metacognitivi”.

Putem spune că activitatea didactică reprezintă „dimensiunea concretă, operațională a procesului de învățământ”, determinată pe de o parte de „finalitățile și structurile” sistemului de învățământ, iar pe de altă parte de „capacitatea de proiectare pedagogică a profesorului”, ținând cont de condițiile specifice fiecărui colectiv de elevi. Perfecționarea activității didactice presupune autoreglarea permanentă a acțiunilor educaționale.

Bibliografie

1. Joiţa E., coord. A  deveni profesor constructivist, EDP, Bucureşti, 2008.

 

prof. Livia Marilena Gherghel

Liceul Teoretic, Ghelari (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.gherghel

Articole asemănătoare