Competența autoreflexivă și critică: Piloni fundamentali ai dezvoltării profesionale a cadrelor didactice

Competența autoreflexivă și critică în raport cu propria activitate educativă reprezintă o componentă vitală în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Această abilitate de a reflecta asupra propriei practici și de a evalua în mod critic procesul de dezvoltare personală are un impact semnificativ asupra calității educației și a rezultatelor obținute de către elevi. În acest articol, ne propunem să explorăm importanța competenței autoreflexive și critice în contextul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, subliniind modalitățile concrete în care acestea contribuie la îmbunătățirea practicii educaționale și la dezvoltarea personală a profesorilor.

Definirea competenței autoreflexive și critice:
Competența autoreflexivă reprezintă capacitatea cadrelor didactice de a se autoevalua, de a-și analiza practica și de a identifica punctele lor tari și slabe. Prin autoreflexie, aceștia își dezvoltă o înțelegere mai profundă a propriilor atitudini, convingeri și valori în domeniul educației. Pe de altă parte, competența critică implică abilitatea de a evalua în mod obiectiv propria activitate educațională, recunoscând aspectele care necesită îmbunătățire și luând măsuri concrete pentru a se dezvolta în mod continuu.

Contribuția competenței autoreflexive și critice la dezvoltarea personală:
Competența autoreflexivă și critică oferă cadrelor didactice oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele într-un mod intenționat și conștient. Prin evaluarea critică a propriilor acțiuni și decizii, aceștia pot identifica și aborda nevoile de dezvoltare personală, precum îmbunătățirea atitudinilor, metodelor de predare, gestionarea claselor sau comunicarea cu părinții. Autoreflexia devine astfel un instrument puternic pentru dezvoltarea profesională și creșterea eficacității în practica educațională.

Îmbunătățirea practicii educaționale:
Competența autoreflexivă și critică sprijină inovarea și schimbarea în practica educațională. Prin autoevaluare și analiză critică a propriei activități, cadrele didactice pot identifica metode și strategii mai eficiente pentru a-și atinge obiectivele și pentru a se adapta nevoilor specifice ale elevilor. Autoreflexia și abordarea critică a propriei activități educaționale îi încurajează să experimenteze noi tehnici de predare, să se adapteze la evoluțiile din domeniu și să-și îmbunătățească continuu practica.

Dezvoltarea continuă și profesională:
Competența autoreflexivă și critică servește ca fundament pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice. Aceștia pot participa la programe de formare, ateliere și conferințe pentru a-și extinde cunoștințele și abilitățile într-un mod relevant și actualizat. Autoevaluarea constantă și aprecierea critică a propriei activități îi încurajează să-și asume un angajament față de creșterea profesională și să rămână actualizați în fața noilor tendințe și cercetări în domeniul educației.

Concluzie
Competența autoreflexivă și critică în raport cu propria activitate educativă reprezintă o componentă esențială a competenței profesionale a cadrelor didactice. Prin autoreflexie și evaluare critică, aceștia își pot îmbunătăți practica educațională și pot oferi o educație de calitate superioară elevilor. Dezvoltarea personală și profesională continuă prin intermediul competenței autoreflexive și critice aduce beneficii semnificative pentru cadrele didactice, elevi și calitatea învățământului.

Bibliografie

1. Brookfield, SD (2017). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco, CA: Jossey Bass.
2. Cucoș, C. (2023). „Profesorul reflexiv” – o conduită dezirabilă pentru un autentic educator. Blog: http://www.constantincucos.ro/2023/01/profesorul-reflexiv-o-conduita-dezirabila-pentru-un-autentic-educator
3. Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 33–49. doi.org/10.1016/0742-051X(94)00012-U
4. Moon, J. A. (1999). Reflection in Learning and Professional Development: Theory and Practice. London: Routledge.
5. Zeichner, K. M., & Liston, D. P. (2013). Reflective Teaching: An Introduction (2nd ed.). New York: Routledge.

 

prof. Adriana-Iulia Zelinschi

Colegiul Tehnic Iuliu Maniu (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.zelinschi

Articole asemănătoare