Toleranța – mirodenia care ne încântă viața. Educație incluzivă realizată prin proiecte educaționale

Egalitate – Conform Declaratiei Drepturilor Omului, toți oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi. Ei sunt înzestrați cu rațiune și conștiință și trebuie să acționeze unii față de ceilalți într-un spirit de fraternitate. „În micile universuri în care copiii își duc existenta… nimic nu este resimțit mai acut decât nedreptatea.” (Charles Dickens)

În timp ce în şcoala tradiţională prioritară era transmiterea de cunoştinţe–informaţii, iar pregătirea pentru viaţă era echivalentă cu înmagazinarea acestora, în şcoala modernă achiziţia cea mai importantă a unui elev este atitudinea faţă de ceilalţi şi faţă de propria persoană, sistemul de valori la care aderă.

Intoleranţa este consecinţa cea mai gravă a ignoranţei şi a lipsei de comunicare.

Proiectul derulat în unitate „Împreună vom reuși” este o încercare de a-i învăţa pe elevi cum să-i privească pe ceilalţi, iar o mie de manuale şi o mie de ore de cultură civică nu fac cât poate face desfăşurarea unei activităţi în comun. Parte din obiectivele acestui proiect sunt: facilitarea comunicării în vederea socializării, adaptării, acceptării copiilor și a ameliorării comportamentelor, stimularea responsabilității în diverse situații de viață, sensibilizarea comunității în vederea exersării de noi comportamente și atitudini cerute de procesul integrării.

Educaţia incluzivă realizată prin proiecte educaționale constituie  un bun exemplu în sensul convieţuirii paşnice  dintre grupurile etnice şi culturale care se regăsesc în școli, care trăiesc pe un anumit teritoriu, pentru depăşirea barierelor culturale care pot separa oamenii şi comunităţile, elevii ce provin din medii defavorizate, elevii cu cerințe speciale, elevi repatriați care prezintă deficiențe de comunicare în limba română.

Toţi suntem diferiţi, dar în același timp egali. Semnul de egalitate este dat de respectul faţă de cel de lângă noi şi de posibilitatea de comunicare pe care trebuie s-o valorificăm.

Toleranța este mirodenia care ne încântă viaţa în relaţiile pe care le stabilim cu ceilalţi. A fi altfel, a gândi diferit,  a vorbi acasă altă  limbă , a avea alte tradiții și obiceiuri, nu fac din noi decât un rezervor inepuizabil de experienţe inedite. A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine nu înseamnă decât să înveţi ca om. Nu poți vorbi de o cultură diferită decât cunoscând-o. Toleraţa şi capacitatea de detaşare de propriile idei şi valori sunt esenţiale în acest sens, doar așa îi vei înţelege, de exemplu pe romi, de ce muzica e esenţială în viaţa lor atât în momentele de bucurie cât şi în cele de tristeţe.

Educaţia incluzivă derulată la nivelul şcolii şi chiar al comunităţii trebuie să vizeze: promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre oameni, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni, promovarea unei politici şcolare care să favorizeze egalizarea şanselor în educaţie, iniţierea de demersuri pentru cunoaşterea culturii tuturor, indifferent de etnie și religie, tratarea cu tact şi înţelegere a aspectelor vieţii lor.

Convieţuirea cu alte etnii ne dă posibilitatea să ne cunoaştem şi să ne obişnuim unii cu alţii, să luăm ce e mai bun de la fiecare şi să ne ajutăm reciproc. În acest spirit trebuie să creştem copiii şi să-i învăţăm că toţi suntem cetăţeni ai Europei şi ai lumii. Această nevoie tot mai presantă de interculturalitate nu înseamnă negarea propriei culturi ci doar lărgirea perspectivei  spre modele culturale şi valorile proprii ale altor culturi.

Este foarte important să ne cunoaştem şi să ne asumăm propria indentitate culturală şi lingvistică dar poate la fel de important este să păstrăm şi să împărtăşim şi celorlalţi valorile noastre tradiţionale.

Pe 16 noiembrie sărbătorim Ziua Internaţională a Toleranţei şi Integrării. Este o minunată ocazie să realizăm cu elevii activități simple dar cu impact cum ar fi:

  • ”Toleranța se învață la vârste mici” – integrarea în colectivul de elevi a  copiilor cu CES, copiilor de alte etnii, copii din medii defavorizate -educație parentală;
  • Realizarea  un sondaj de opinie printre elevii din fiecare clasă: ”Ce culoare credeţi că se potriveşte toleranţei? ”  Alegerea prin vot a unei culori și purtarea unui obiect de culoarea aleasă (eșarfă, ecuson) în ziua de 16 noiembrie;
  • Realizarea afişului clasei pe tema „Cum arată toleranţa?”. Elevii pot enumera trăsăturile unui om tolerant/ intolerant, definiţii proprii ale toleranţei, proverbe, zicători pe această temă;
  • „Scrisoare pentru prietenul meu” confecționarea și transmiterea unei scrisori/ un mesaj pentru un copil cu dizabilități.
  • Flashmob-ul copiilor ”Copii fără etichete”, campanie de conștientizare a părinților privind pericolul abandonării și neglijării copiilor, de sensibilizare a adulților de a-l iubi pe copil așa cum este, mai mult sau mai puțin talentat.

E bine, din când în când să ne reamintim mesajul din  Povestea ursului cafeniu, de Vladimir Colin: „Crezi că-mi pasă că te ştiu/ Negru, alb sau cafeniu?/ Inima să-ţi fie dreaptă./ Eu te judec după faptă!”

 

prof. Mariana Vizitiu

Școala Gimnazială Ion Petrovici, Tecuci (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.vizitiu

Articole asemănătoare