Proiectul KA1 Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”, la final

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași a implementat, în perioada septembrie 2016 – august 2018, un proiect european de amploare, și anume Proiectul KA1 Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”. Generat de preocuparea instituției pentru două direcții actuale importante în succesul educațional, internaționalizarea și exploatarea resurselor digitale, proiectul a contribuit la formarea unui număr de paisprezece cadre didactice la cursuri în Italia și Spania.

Prin intermediul primului curs “Digital and Social Media Competencies @ School“ organizat de Associazione Euphoria în perioada 13 – 19 martie 2017 în Roma, Italia, patru cadre didactice, prof. Lăcrămioara Hergheligiu, prof. Oana Ștefanache, prof. Daniela Abageru – Nica și prof. Vasile Papaghiuc, au fost echipate cu abilități și competențe digitale valoroase: abilitatea de a controla conținutul lectiilor și de a combina elemente audio cu video, imaginile cu textul pentru a crește atractivitatea informațiilor prezentate, posibilitatea de a oferi feedback instant la sarcinile elevilor, atât corectare a greșelilor, cât și sugestii de îmbunătățire, abilitatea de a organiza mai bine lecțiile și de a avea în acest mod productivitate crescută folosind aplicații ce includ o structurare conținuturilor foarte clara, ușor de utilizat și resurse nelimitate, abilitatea de a avea un management mai bun al clasei prin utilizarea resurselor online ce permit profesorului să trimită fișe de lucru instant elevilor și mai multor clase simultan, să monitorizeze progresul și să ofere indicații personalizate. Aplicațiile și instrumentele digitale abordate la curs au fost Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, GoAnimate, Capzles, Canvas, Storybird, Edmodo, eTwinning, Moodle, Google for Didactic, Logomaker, Powtoon, Wordle, Adobe Premiere. Toate acestea au fost testate practic de către cadrele didactice participante.

Cel de-al doilea curs, “How to Make Your School More International”, a avut loc în Benalmadena, Spania, în perioada 2 – 8 aprilie 2017. Furnizorul de formare, Euneos Corporation, a format patru cadre didactice pe tema internaționalizării. Astfel, prof. Cristina Anton, prof. Elena Tulan, prof. Alina Răduianu și prof. Robert Rebenciuc au învățat cum să conceapă un plan instituțional cu scopul de a implementa proiecte internaționale și de a coordona vizite de studiu, cum să organizeze parteneriate în cadrul proiectelor Erasmus, cum sa implementeze dimensiunea internațională în curriculum, cum să evalueze proiecte, cum să dezvolte competențe pentru învățare interculturală și cum să folosească platforma eTwinning pentru pentru a ajuta elevii să depăşească barierele de limbă şi cele culturale şi să îşi dezvolte abilități de comunicare şi de lucru în echipă.

A urmat un al treilea curs, “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” furnizat de Cervantes Training în Alcala de Henares, Madrid, Spania, la care au participat patru cadre didactice în perioada 25 noiembrie – 01 decembrie 2017, și alte două cadre didactice în perioada: 14 – 20 aprilie 2018. Prof. Ana- Maria Zaharia, prof. Anca Moțoc, prof. Elena Radu, prof. Viorica Ciobanu, prof. Cristina Mădăras și prof. Laura Stanciu au avut oportunitatea de a studia diverse platforme interactive: Web 2.0, Social Networking, Blogging, Edmodo în mod practic și realist, au obținut idei legate de modalitatea de a utiliza resursele TIC în cadrul lecțiilor, de a încuraja elevii să se implice activ și constructiv în activitățile de la clasă și au participat la schimburi de bune practici în predare – învățare folosind resurse digitale.

Proiectul a reprezentat a oportunitate reală de dezvoltare profesională și personală, atât pentru cadrele didactice și elevii acestora, ca beneficiari direcți, dar și pentru comunitatea locală, ca beneficiar indirect. Cursurile de formare alese au contribuit la atingerea țintelor strategice instituționale deoarece ele au dezvoltat acele competențe cheie care cresc calitatea actului didactic prin accentul pe competența digitală, competențe sociale și civice, comunicarea în limbi străine și în limba maternă, precum și capacitatea de a învăța. Calitatea actului de învățare a fost îmbunătățită prin implementarea metodelor interactive, inovatoare învățate la cursuri, care să completeze cu succes metodele tradiționale.

În urma participării la cursurile de formare au fost dezvoltate în principal capacitatea de a comunica într-o limbă străină, adaptarea la situații noi, munca în echipă, socializarea și îmbogățirea cunoștințelor istorice, geografice, culturale și sociale. Pe parcursul acestor formări au fost acumulate noi cunoștințe teoretice și practice, noi metode de predare-învățare, noi tehnici de predare-evaluare centrate pe elev, pe învățarea diferențiată în funcție de nevoile acestuia. Aceste metode, aplicate în mod direct la clasă vor ajuta elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, să își însușească și să aprofundeze cunoștințe, să își formeze și să dezvolte priceperi, deprinderi intelectuale și practice, aptitudini, atitudini. Contactul direct cu alte sisteme educaționale va conduce la găsirea de soluții de tip individual pentru elevii noștri prin crearea unui mediu de lucru prietenos, prin consecvența tehnicilor abordate și prin accesibilizarea cunoștințelor.

Proiectul a fost prezentat cadrelor didactice din instituție, elevilor, părinților, cadrelor didactice din județ prin intermediul cercurilor pedagogice și a fost mediatizat la nivel local și național prin intermediul paginii Facebook a proiectului și a paginii web a instituției. Produsele finale ale proiectului sunt o serie de resurse utile oricărui cadru didactic, și anume o carte atât în format electronic cât și tipărită ce conține articole legate de resurse TIC, un CD cu planuri de lecție si prezentări ale cursurilor de formare, buletine informative, articole de ziar, pagina Facebook a proiectului.

Notă: Informațiile din acest articol reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată acestor informații.

prof. Oana Ștefanache

Școala Gimnazială Ion Ghica, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oana.stefanache

Articole asemănătoare