LAPBOOK-ul – o metodă educaţională interactivă, inovativă şi de actualitate în vederea dezvoltării de competenţe

În ultimul timp, în activitatea mea didactică la clasă, de mare succes în rândul elevilor se bucură metoda Lapbooking: o metodă de lucru interactivă care îi ajută pe elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă, distractivă de a învăţa. Prin utilizarea acestei metode, produsul finit se numeşte lapbook.

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional.

Pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar ca profesorul model să ţină cont de anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a învăţării.

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup

Lapbook-ul este apreciat în SUA, atât în rândul practicanților de home schooling, cât și în grădinițe sau școli, însă este destul de rar întâlnit în Romania.

Lapbook-ul este o metodă educațională  interactivă,  practică și simplă,  care stârnește interesul și creativitatea  oricărui  copil sau adult. Totul  începe cu alegerea unui subiect din practică având la bază  dosare din  carton. Cu cât sunt mai diversificate și colorate materialele de lucru, cu atât este mai atractiv produsul finit. Copiii au libertatea de a-și alege singuri modalitatea de expunere a informațiilor și își pot manifesta creativitatea în diverse moduri.

Termenul lapbook denumeşte o carte de ținut în poală, deoarece este de mari dimensiuni și acoperă întreaga supafață. Un lapbook este un portofoliu realizat prin atașarea pe un suport de carton de dimensiunile unui dosar, a unor minicărticele care cuprind elemente esențiale ale temei studiate. Un lapbook are multe imagini și este plin de culoare.

Lapbook-ul  este un instrument eficient de învățare ce încorporează activități educative care pot însoți orice lecție/ activitate, o broșură interactivă  folosită pentru a revizui cunoștințele, un portofoliu ieftin de colectare de mini – cărți, clape și materiale de afișare pliate, care oferă un spațiu interactiv de desene, povești grafice, diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări și răspunsuri, curiozități din orice subiect studiat, adunate, lipite și creativ afișate, o creație originală, diferită în funcție de creator și de subiect.

Acest „portofoliu pliabil” se deosebeşte de portofoliul clasic tip carte prin faptul că:

  • este mult mai prietenos – culori şi forme variate;
  • este mai puţin plictisitor datorită activităţilor diverse din momentul realizării: decupat, colorat, lipit;
  • foloseşte foarte multe instrumente de lucru – puzzle, cartonaşe, cărticele etc.
  • permite o abordare transdisciplinară a unei teme;
  • poate fi recitit oricând;
  • poate fi păstrat ca orice dosar şi poate păstra în ordine o mulţime de lucruri mărunte;
  • ajută la formarea abilităţilor organizatorice ale copilului.

Am aplicat această metodă la clasa a V-a, disciplina limba şi literatura română, în realizarea proiectului de grup Itinerar multicultural, propus de autoarele manualului publicat în 2017 la Editura Art: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman. S-au format cinci grupe de elevi, fiecăreia fiindu-i repartizat câte un fragment de basm aparţinând unei minorităţi etnice din România: Buruiana neagră, basm maghiar, Povestea cântecului, basm ucrainean, Hans şi cele patru castele, basm săsesc, Povestea fericirii, basm tătăresc, Fierarul năzdrăvan, basm rrom. Li s-a recomandat elevilor să citească în integral basmele, dacă au în bibliotecă volumul Basmele omului de Vladimir Colin.

Timp de trei săptămâni, fiecare grupă a avut  de realizat fişa de lectură pentru fragmentul de basm repartizat, de căutat informaţii, cu ajutorul internetului, despre specificul fiecărei comunităţi căreia îi aparţine basmul: regiunea în care trăieşte, numărul aproximativ al persoanelor care fac parte din comunitate, personalităţi, sărbători, religie, relaţii familiale, obiceiuri, tradiţii, portul popular, mâncăruri, formule de salut etc.

Membrii celor cinci grupe au discutat, fiecare coechipier a explicat grupului ce dorește să creeze şi astfel au fost stabilite sarcinile fiecărui elev. Toţi elevii s-au implicat în planificarea sarcinilor, au respectat termenele-limită, au colaborat, au propus soluţii şi a fost găsit locul fiecărui material în vederea completării lapbook-ului. Elevii și-au dovedit creativitatea prin așezarea materialelor realizate și au realizat lapbook-ul, pe care l-au prezentat oral.
Atmosfera de lucru a fost plăcută, detensionată, fiind creat un climat ambiental adecvat, observându-se responsabilizarea pentru proiectarea şi organizarea activităţilor în perspectivă novatoare.

Metoda şi materialul creat – lapbook-ul – au fost prezentate şi la activitatea metodico-ştiinţifică a profesorilor de limba şi literatura română din semestrul al II-lea, ca exemple de bună practică în activitatea didactică.

Aşadar, aplicarea la clasă a metodelor inovative, de cooperare, determină în rândul elevilor rezultate superioare, relaţionări pozitive, motivaţie intrinsecă mai mare, respect de sine mai crescut şi le dezvoltă abilităţi sociale deosebite.

Bibliografie:
www.google.ro-how to make a lapbooking.
• Oprea, Crenguţa (2008), Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

prof. Simona-Mariana Drăgăescu

Școala Gimnazială Mănești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.dragaescu

Articole asemănătoare