Sporirea interesului elevilor în studiul matematicii prin implicarea în proiectul Eratosthenes Experiment

Proiectul Eratosthenes Experiment a reunit aproximativ 150 de şcoli din țară şi  câteva sute de şcoli din alte ţări, în vederea reconstituirii experimentului lui Eratostene, care, acum mai bine de 2000 de ani, a calculat circumferinţa Pământului.

În proiect au participat 20 de elevi din clasa a VIII-a, însoţiti de profesorul de matematică. Prin implicarea în cadrul proiectului Eratosthenes Experiments, am urmărit:

  • dezvoltarea abilităţilor elevilor de calcul matematic;
  • stimularea motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii;
  • realizarea de către elevi a unor conexiuni între matematică şi alte ştiinţe;
  • consolidarea abilităţilor de lucru în echipă  ale elevilor;
  • aplicarea cunoştinţelor matematice în contexte practice;
  • promovarea imaginii şcolii.

În ziua experimentului,când Soarele era la zenit, elevii au aşezat un băţ cu lungimea de 100 centimetri în plan vertical şi au măsurat lungimea umbrei băţului. S-au efectuat măsurători ale umbrei băţului de către mai multe echipe, făcând media aritmetică a acestor măsurători s-a obţinut o valoare aproximativă a umbrei băţului de 98,5 centimetri.

Utilizând aceste date, s-a calculat tangenta unghiului format de razele solare şi băţ, astfel  determinându-se măsura acestuia de aproximativ 44 grade. Folosind coordonatele GPS ale şcolii s-a determinat distanţa dintre şcoală şi Ecuator, obţinând o distanţă de 4952 kilometri. Circumferinţa Pământului a fost aproximată la 40007,18 kilometri.
Totodată, au fost realizate fotografii pe tot parcursul activităţii, cele mai bune fotografii au fost înscrise la concursul Eratosthenes Experiment Photo Contest.

Elevii s-au declarat încântaţi de participarea la acest proiect, au fost bucuroşi să işi desfăşoare activitatea în afara sălii de clasă într-o zi însorită de primavară, au interacţionat cu plăcere între ei şi cu profesorul implicat în proiect. Şi-au exprimat dorinţa de a participa la cât mai multe proiecte în care pot să “concureze” şi să coopereze cu alţi elevi din alte şcoli.

Bibliografie:
1. eratosthenes.ea.gr/

prof. Nicolae Ivănuș

Școala Gimnazială, sat Mologești, comuna Laloșu (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicolae.ivanus

Articole asemănătoare