Diseminarea cursului „Managementul comunicării în mediul școlar” din cadrul proiectului „INO-PROINOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița”

În perioada 5 februarie –22 aprilie 2019 am participat la proiectul ,,INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița” – Cod SMIS 104753, luând parte, în calitate de cursant, la activitățile din cadrul cursului de formare ″Managementul comunicării în mediul școlar″.

Acesta a fost structurat pe trei module:

  • Rolul şi importanţa comunicării în viaţa de zi cu zi;
  • Importanţa şi rolul feedbackului în dezvoltare a armonioasă a elevului;
  • Comunicarea şi tehnologia modernă.

Toate cele trei module au fost atractive, desfășurate de cele mai multe ori într-o manieră ludică, antrenantă și au adus noutăți în domeniul comunicării interne și externe. Au fost prezentate exemple de activități și metode moderne, care pot fi aplicate la clasă direct, sau adaptate în funcție de particularitățile elevilor. A fost realizat în permanență un schimb de bune practici cu ceilalți participanți la curs, descoperind noi modalități de îmbunătățire a comunicării în procesul didactic.

Exemple de activități prezentate în cadrul cursului și aplicate la clasă:

1) Titlu (adaptat) ″Călătorie imaginară prin lume″– activitate pentru ora de dirigenție
Scop: dezvoltarea capacității de ascultare a celorlați în momentul comunicării
Mod de desfășurare: Elevii sunt invitați în afara spațiului clasei (hol, curtea școlii etc) și rugați să-și imagineze o hartă a lumii în fața lor pe care trebuie să călătorească. Fiecare elev se deplasează și își alege o țară, fiind nevoit să răspundă la următoarele întrebări: Unde se află?/ De ce a ales această locație?/ Ce vede în față ? (să descrie peisajul)/ Cum miroase? Cum se simte?
Fiecare elev alege o locație și povestește, răspunzând la aceste întrebări. Ceilalți elevi trebuie să asculte cu atenție. La final, câtiva participanți sunt rugați să precizeze aspecte relatate de colegi, pentru a se verifica atenția acestora în momentul comunicării (unde se află elevul x, cum se simte acolo, cum este peisajul etc).

2) Titlu: Ghicește personajul!
Scop: oferirea unor informații clare, precise pentru a te face înțeles de către cei din jur și a primi un feedback pozitiv / îmbogățirea culturii generale;
Mod de desfășurare: Fiecare participant trebuie să extragă o fotografie cu un personaj din mai multe domenii. Acesta trebuie să prezinte informații despre personaj, astfel încât publicul să-l identifice.

3) Căutarea unui film (fragment) pe Internet de către participanți care să ilustreze o situație de comunicare. După vizionarea acestuia, participanții trebuie să identifice tipul de comunicare, aspectele de urmat și aspectele de evitat în acest tip de comunicare.

 

prof. Oana Niţă

Școala cu clasele I-VIII Drăgăești Pământeni Manești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oana.nita

Articole asemănătoare