Proiectul educațional „Start spre viitor!”

Acest proiect se dorește a fi un proiect de consiliere şi orientare în carieră pentru elevii clasei a VIII-a. Am plecat de la premisa că mulți adolescenți, odată cu finalizarea studiilor gimnaziale, se află la începutul unui nou drum, cel al alegerii unui liceu, care le va ghida pașii în următorii ani spre pregătirea  pentru o meserie și, la fel de mulți întâmpină dificultăți în alegerea acesteia.
În aceste condiții, se impune includerea în programa școlilor gimnaziale activități de consiliere și orientare în carieră pentru elevii claselor terminale.

Pentru ca activitățile de orientare școlară și profesională să își atingă scopul este necesar a se realiza o corespondență între aptitudinile și aspirațiile persoanei (elevului) pe de o parte și exigențele sociale ale meseriilor și locurilor de muncă pe de altă parte. Pentru aceasta este nevoie de dezvoltarea progresivă a capacităților și competențelor care să faciliteze integrarea socio-profesională optimă a elevilor.

Scopul constă în consilierea elevilor clasei a VIII-a  privind autocunoașterea și dezvoltarea personală în vederea alegerii unui traseu școlar corespunzător profilului lor socio-psiho-profesional.

Activități propuse:

Cartea mea de vizită

Elevii au sarcina de a-și realiza ”cartea de vizită” în care să se descrie pe scurt, printr-o idee, pentru a putea obține un beneficiu. Descrierea de pe ”Cartea de vizită” trebuie să scoată în evidență calitățile și trăsăturile lor de personalitate sau să conțină evidențierea abilităților și capacității de muncă și relaționare în echipă. ”Cărțile de vizită” ale  tuturor elevilor vor fi afișate pe un panou, fiind apoi prezentate întregii clase. După acordarea unui timp de citire a acestora, elevii vor fi grupați pentru a realiza ”cartea de vizită” a clasei, cuprinzând ceea ce li s-a părut lor mai semnificativ din anunțurile afișate anterior. Apoi, clasa hotărăște care e cea mai ”bună” carte de vizită, și acesta va fi afișată pe panou, lângă anunțurile tuturor elevilor.
Scopul acestei activități este de a dezvolta un sentiment de unitate, de apartenență la un colectiv.
Materiale necesare: post-it-uri, instrumente de scris, panou de afișaj.
Rezultate așteptate: autocunoașterea, dezvoltarea personală și formarea deprinderilor de relaționare interpersonală.

Identificarea profilului vocațional

Fiecare elev primeşte o bucată de hârtie colorată având ca sarcină să scrie pe ea numele şi o calitate personală care începe cu aceeaşi literă ca şi numele său. Fiecare se prezintă şi spune calitatea pe care a identificat-o. Apoi, fiecare elev primește un chestionar de interese (anexă). Sarcina este să completeze chestionarul gândindu-se la propria persoană. Trebuie bifate acele lucruri pe care fiecare consideră că le poate face. După ce toţi completează chestionarul, fiecare va trebui să comunice la care profil a bifat cele mai multe activităţi. Cele 6 profiluri corespund tipurilor de personalitate stabilite de Holand. De asemenea, se  poartă o discuţie având ca repere:

  • Care activităţi le faci cu multă uşurinţă şi mai des?
  • Sunt activităţi pe care nu le-ai facut niciodată? Care sunt acestea?
  • Pe care dintre cele pe care nu le-ai făcut niciodată, ai vrea să le faci? Care sunt obstacolele pe care le-ai putea întâmpina?
  • Cum ne poate ajuta faptul că ştim ce putem face, şi mai ales ce putem face mai bine, în alegerea carierei?

Scopul acestei activități este de a cunoaște interesele fiecărui elev și de a-i ajuta pe aceștia să își autocunoască tipul de personalitate și competențele.
Materiale necesare: post-it-uri, instrumente de scris, panou de afișaj, chestionare.
Rezultate așteptate: autocunoașterea, devoltarea personală și formarea deprinderilor de orientare în carieră.

Detectiv în lumea profesiilor

Elevii vor fi grupați în echipă de câte 3- 4 colegi. Fiecare grup își va alege o profesie, diferită de a celorlalte echipe. Timp de o saptămână au sarcina să culeagă informații despre acea profesie (avantaje, dezavantaje, calități, studii, etc.) și vor realiza un spot publicitar despre acea profesie. Prezentarea  profesiei se poate face prin orice mijloc: mini scenete, poezii, povești, filme, afișe, etc.
Scopul acestei activități este de a-i familiariza pe elevi cu lumea meseriilor/profesiilor.
Materiale necesare: în funcție de modul de prezentare ales de elevi.
Rezultate așteptate: dezvoltarea personală și a capacității de obținere a informațiilor și de orientare în carieră.

Mașina timpului

Se discută cu elevii despre importanța cunoașterii propriilor ”resurse”și stabilirea unor pași bine definiți în alegerea carierei. Ei vor fi îndrumați să dea valoare unor ”bancnote”, mici bucățele de hârtie, pe care vor scrie cele mai importante deprinderi și abilități proprii. Elevii vor fi invitați pe rând într-o călătorie cu ”mașina timpului” (un scaun special amenajat în fața clasei). Li se va spune că mașina are puterea de a-i transporta în viitorul lor profesional. Li se vor adresa următoarele întrebări:

  • ”Mașina are nevoie de combustibil. Care este valoarea bancnotelor pe care le vei folosi pentru a o pune în mișcare?” – elevul își va prezenta cele mai valoroase deprinderi și abilități;
  • ”Acum că ai făcut plinul, ai voie să te aşezi. Închide ochii și spune care este destinația către care te îndrepți?” – elevul va preciza care este profesia aleasă;
  • ”Dacă ai fi în dificultate și ai avea nevoie de o hartă pentru a menține drumul corect, cine crezi că ar putea să ți-o ofere?” – elevul precizează persoanele care îl pot ajuta în alegerea traseului profesional;
  • ”Descrie locul în care ai ajuns și activitățile pe care le poți desfășura acolo!” – elevul se proiectează în viitor și oferă câteva detalii despre profesia aleasă;
  • ”Voi număra până la trei, timp în care te vei întoarce în prezent, vei deschide ochii și te vei ridica de pe scaun. Care sunt primii pași pe care îi vei face în viitorul apropiat pentru a putea ajunge acolo unde ai călătorit cu ”mașina timpului?” – elevul stabilește câteva obiective pe termen scurt.

Elevul este aplaudat și va invita un alt coleg să meargă în călătorie.
Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe elevi să își descopere deprinderile, abilitățile și interesele personale, de a-și stabili o rețea de suport în orientarea în carieră și de a-și planifica pașii de urmat pentru atingerea acesteia.
Materiale necesare: cartonașe de hârtie, instrumente de scris, ”mașina timpului”.
Rezultate așteptate: autocunoașterea, dezvoltarea personală,  formarea unui sistem de atitudini și valori adecvate, dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.

Modele de viață, modele de carieră

Se poartă o dezbatere despre ce înseamnă model de carieră și despre cine ar putea fi un astfel de model. Împreună cu elevii se identifică câteva persoane/ personaje care reprezintă modele pentru generația lor. De asemenea, se discută influența pe care o au modelele asupra așteptărilor și valorilor adolescenților față de muncă. Elevilor li se înmânează o fișă de lucru. Ei au sarcina să specifice cel puțin 2 persoane pe care le admiră sau le consideră a fi importante pentru ei. După identificarea acestora, elevii au sarcina să noteze pe fișă câteva din motivele pentru care admiră persoanele respective. Elevii sunt încurajați să-și prezinte în fața clasei modelele lor și să precizeze motivele pentru care le apreciază. Se discută despre valorile legate de muncă ale modelelor, despre măsura în care modelele de carieră se modifică odată cu înaintarea în vârstă, despre cum pot influența modelele de carieră formarea valorilor personale și a valorilor legate de muncă.
Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe elevi să reflecteze asupra modelelor de viață pe care aleg să le urmeze și să-i familiarizeze cu aptitudinile și valorile necesare pentru un start bun în viață.
Materiale necesare: fișe de lucru, instrumente de scris.
Rezultate așteptate: dezvoltarea personală, formarea unui sistem de atitudini și valori adecvate, reflectare asupra propriei atitudini și a planificării carierei.

Vizite la liceele, colegiile, școli profesionale din zonă

Elevilor li se facilitează vizita unor licee, colegii și școli profesionale din zonă pentru a se putea orienta mai bine spre ce profil sau şcoală vor merge.
Scopul acestei activități este de a-i familiariza pe elevi cu oportunitățile de continuare a formării lor școlare și profesionale.
Rezultate așteptate: familiarizarea elevilor cu opțiunile educaționale în vederea planificării cu succes a carierei dorite.

Școala este considerată un factor principal în orientarea carierei, în educația și instruirea tinerilor, ea stabilind traseul educațional al fiecărui individ, nu fără a i se alătura și dorința de formare a acestuia în acord cu puterea de muncă și motivația personală. Sistemul de învătământ, prin structura lui (tipuri de şcoli, profile, nr. de locuri etc.) determină cadrul în care se realizează orientarea profesională.
Procesul instructiv-educativ poate avea o contributie însemnată în egalizarea şanselor, dezvoltarea diferitelor aptitudini, stimularea interesului, furnizarea unor informaţii despre profesii și noile cerințe pe piața muncii.

Bibliografie
Bersan O., Consilierea privind cariera. Aspecte teoretice și practice, Editura UVT, Timișoara, 2017
Jigău M., Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti, 2001
Lemeni G., Miclea M., (coord.), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004
Lemeni G., Miclea M., Consiliere și orientare-Activități pentru clasele V-VIII, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2010
Gulei  M.E., Serea A., Orientarea și consilierea în carieră: Ghidul profesorului, Editura Spiru Haret, Iași, 2011

 

prof. Vasilica Daniela Vulpeș

Grădinița cu Program Prelungit Floarea-Soarelui, Reșița (Caraş-Severin) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasilica.vulpes

Articole asemănătoare