Natura – prietena noastră

Educaţia ecologică a şcolarilor mici este foarte importantă pentru dezvoltarea sentimentelor de afecţiune faţă de tot ceea ce ne înconjoară, corectarea atitudinilor comportamentale sau chiar suplinirea părinţilor în formarea comportamentelor copiilor, transmiterea unor noi cunoştinţe şi corectarea informaţiilor pe care le au din familie.

Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea în şcoală, alături de alte elemente de educaţie, şi probleme legate de educaţia pentru calitatea mediului înconjurător. Astfel se evidenţiază prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de viaţa, conservarea naturii devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va face parte integrantă din filosofia şi comportamentul nostru.

Este necesar să se înceapă, încă de la fragede vârste, de către părinţi-familie, educarea în acest scop, mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de legături emoţionale, cunoaşterea elementelor de mediu.

Şcoala este factorul cel mai important de educaţie, ce contribuie la desăvârşirea personalităţii elevului, îi direcţionează întreaga activitate şi îi conturează comportamentul.

Prin diferite discipline incluse în procesul de învăţământ trebuie să convingem pe fiecare elev de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să-i formăm o conduită ecologică modernă. Acest lucru se realizează îndeosebi în cadrul lecţiilor de cunoştea mediului/ ştiinţe, menite să înlesnească înţelegerea organismelor vegetale şi animale, a proceselor esenţiale de întreţinere a vieţii, a legăturilor indisolubile dintre plante-animale-mediu, al celor geografice, dar şi ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie plastică, istorie etc.

Contribuţii însemnate în educaţia ecologică pot aduce activităţile extracurriculare. Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasa înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbeasca, să se poarte în familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim.

Împreună cu  elevii clasei mele am fost implicaţi într -un  Proiect Educaţional, proiect de tradiție ECOTUR, „Responsabilitate Ecologică în Școli – Prahova”, susținut de OMV PETROM, ce  își propune educarea în spirit eco-civic a elevilor din ciclul primar și gimnazial, pentru a forma o atitudine responsabilă față de menținerea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

În acest fel, proiectul „Responsabilitate Ecologică în Școli – Prahova” pregătește generațiile următoare, în dorința de a le face mai sensibile față de natură, mai dinamice și mai responsabile în ceea ce privește gestionarea problemelor de mediu.

În speranța de a-i încuraja pe elevi să fie mai responsabili cu mediul înconjurător, prin acest proiect se urmărește formarea unui comportament conștient din punct de vedere ecologic și fixarea acestui tip de conduită încă de la o vârstă fragedă, informațiile primite de către elevi având cel mai mare impact asupra lor.

Au fost  desfasurate  următoarele activități:
1.Instruirea formală și non-formală a elevilor cu privire la grija pentru mediul înconjurător;

2.Realizarea de plantări  in curtea scolii;
3.Ecologizări în spaţii deschise;
4.”Meniul Eco” – activitate prin intermediul căreia elevii vor învăța cum să-și formeze un regim de viață sănătos, acordând astfel o importanță mai mare protejării mediului știind că acele alimente sănătoase cresc în natură.
Toate aceste activități au fost facilitate de voluntarii ECOTUR și de OMV PETROM.

Omul, ca parte din mediul înconjurător, trebuie să învețe să-l ocrotescă, să găsescă cele mai bune metode de protejare a acestuia și  modalități de conservare, pentru ca urmașii noștrii să beneficieze de el într-o formă cât mai pură. Cu cât aceste lucruri și obligații sunt conștientizate mai devreme, cu atât ele vor deveni o normalitate, acest lucru putând fi realizat cu succes în școală. Demersul educativ, dar și cel extrașcolar ar trebui să urmărească formarea elevilor cu conștiință și conduită ecologică.

Implicarea elevilor în activități de cunoaștere, de înțelegere a unor fapte și fenomene din ceea ce ne înconjoară, în identificarea și rezolvarea unor probleme de poluare și degradare a mediului, are ca rezultat formarea unor convingeri și deprinderi de protejare și conservare a mediului înconjurător, aceste lucruri putând fi considerate condițiile necesare pentru o viață civilizată și sănătoasă.
În acest fel, proiectul „Responsabilitate Ecologică în Școli – Prahova” pregătește generațiile următoare, în dorința de a le face mai sensibile față de natură, mai dinamice și mai responsabile în ceea ce privește gestionarea problemelor de mediu.

BIBLIOGRAFIE:

1.REVISTA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, Editura Miniped, 2008
2.TUDOR V., BARBULEANU R., BURTEA E.–„METODICA CUNOŞTINŢELOR DESPRE NATURĂ ŞI OM LA CLS I-IV”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

 

prof. Ștefania-Roxana Pescaru

Școala Gimnazială Centrală, Câmpina (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stefania.pescaru

Articole asemănătoare