Proiectele Erasmus. Punți de legătură între latura profesională și cea umană

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este un proces continuu de învăţare pe tot parcursul vieţii, de formare, de dobândire sau de îmbunătăţire a competenţelor şi o modalitate eficientă de a ajunge la o anumită maturitate şi înţelepciune în profesia didactică.
Participarea profesorilor la proiecte europene contribuie foarte mult la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice deoarece facilitează accesul acestora la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din diverse ţări europene. Elevii sunt și ei motivați să participe în aceste schimburi de experiență deoarece au șansa să se dezvolte personal și să își îmbogățească cunoștințele despre noi culturi și civilizații europene. Prin derularea de proiecte europene, cadrele didactice și elevii au posibilitatea de a se familiariza cu sistemele de educaţie din alte ţări europene.

De asemenea, fiecare proiect aduce pentru profesor diverse provocări: crearea unui mediu atractiv de învăţare, diversificarea situaţiilor de învăţare, combinarea mai multor teme şi activităţi relevante, elaborarea de material didactic adecvat. Proiectele europene reprezintă un mediu autentic de învăţare şi un vast domeniu unde cadrele didactice și elevii pot învăţa prin intermediul comunicării, prin utilizarea noilor tehnologii şi prin managementul de proiect.

Proiectele nu oferă doar o satisfacţie profesională şi personală, ci oferă o schimbare reală în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, întăreşte sentimentul de apartenență la o comunitate profesională (europeană) a cadrelor didactice, creşte motivaţia elevilor pentru cunoaştere şi învăţare, oferă posibilitatea cunoaşterii şi a comparării altor sisteme de învăţământ şi transpunerea curriculumului formal în activități educaționale interesante.

Elevii şi cadrele didactice au acces la un cadru activ de învăţare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. Proiectele Erasmus oferă: instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare; cunoaşterea ţărilor participante; posibilitatea implicării în activităţi curriculare comune; participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltarea profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă; un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; premii şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

Unul dintre rezultatele vizibile şi imediate o reprezintă modificarea produsă în metodele şi tehnicile de învăţare. Se dovedeşte astfel că pesimismul în privinţa educaţiei este total nefondat, cu condiţia ca şcolile să evolueze constant şi să rămână la curent cu ultimele progrese în materie de învăţare. Un aspect important al acestor proiecte este schimbul de valori culturale şi tradiţii; cu cât schimbul cultural este mai intens, cu atât îl vom cunoaşte mai bine pe partenerul nostru şi cu atât vom deveni mai „europeni”. Proiectele europene pot fi considerate o contribuţie majoră la învăţământul european, în special în domeniul lingvistic şi cultural. E demonstrat faptul că educaţia europeană este o realitate a prezentului şi a viitorului.

Se discută foarte mult astăzi pe marginea noilor metode şi tehnici folosite în educaţie. Orice proiect de colaborare implică stabilirea unor relaţii, în cadrul cărora cadrele didactice îşi propun să colaboreze la realizarea unui proiect. Stabilirea acestor relaţii are loc în două etape sau procese:

  • relaţii în sensul de relaţionare interumană, de stabilire de relaţii între persoane;
  • relaţii în sensul de raportare la real, de comunicare a unui conţinut cu ajutorul limbii.

Un proiect european este caracterizat de întrepătrunderea acestor două procese. Din această perspectivă, munca în echipă, factorul esenţial pentru succesul unui proiect, necesită o nouă abordare. Munca în echipă este foarte importantă și în cadrul echipelor din fiecare țară, deoarece când o țară este gazda unei mobilități atunci toată echipa este implicată pentru a realiza o treabă extraordinară. Un proiect de succes împleteşte cele două elemente, capitalul cultural şi limba, astfel încât, treptat, să vă cunoaşteţi partenerii şi pe dumneavoastră, nu doar la nivel superficial, ci demonstrând o înţelegere profundă, apreciere şi toleranţă faţă de contextul cultural. Astfel, elevii  şi partenerii de proiect achiziţionează un nou tip de cunoştinţe, care le permit să devină cetăţeni ai lumii în adevăratul sens al cuvântului.

Beneficiile derulării parteneriatelor internaţionale prin proiecte  sunt multiple. Acestea completează şi întregesc strategiile naţionale privind asigurarea calităţii educaţiei; oferă o modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii activităţilor de învăţare desfăşurate cu elevii; cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/ cunoaştere; permit cunoaşterea altor sisteme de învăţământ şi sporesc formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină.

În urma participării la proiecte, se produc schimbări la nivelul activităţii didactice, din perspectiva dezvoltării profesionale continue şi la nivelul şcolii. Proiectele realizate prin parteneriate internaţionale oferă o perspectivă mai bună în ce priveşte responsabilităţile şi contribuţia didactică în cadrul şcolii, o atenţie sporită acordată calităţii proiectelor pe care le realizează cadrele didactice, o perspectivă mai avizată în ce priveşte selecţia activităţilor care să aducă valoare adăugată pentru situaţiile educative pe care le proiectăm pentru elevii noştri. Totodată oferă o îmbunătăţirea a  relaţiei cu conducerea şcolii, mai multe activităţi de colaborare între profesori din şcoală pentru schimb de experienţe didactice şi idei, o relaţie profesori-elevi mai bună şi o mai multă deschidere a şcolii către parteneriate.

De asemenea, pot afirma că în urma acestor proiecte Erasmus nu doar dezvoltarea profesională este atinsă cu succes, deopotrivă și latura umană este dezvoltată la maxim. După fiecare mobilitate trăiesc sentimentul că sunt mai împlinit ca și ființă umană, și tot timpul mă cuprinde și un sentiment de bucurie că va urma o altă cultură de cunoscut în următoarea mobilitate. Sentimentul de împlinire și satisfacție este mai profund și atunci când privesc elevii și profesorii că se despart cu lacrimi de bucurie în ochi. Acest lucru mă face de fiecare dată să înțeleg că a fost o săptămână reușită din toate punctele de vedere.

 

Bibliografie:
–  Istrate, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale. București: TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație
–  Cucoș, C. (2000) Educaţia, dimensiuni culturale şi interculturale. Iași: Polirom
– Institutul de Stiinte ale Educatiei, Zone prioritare de educatie, Bucuresti, Alpha, 2006
– Radulescu E., Educatie pentru succes, Oscar Print, Bucuresti, 1997
– Ciolan, L., Pasi catre scoala interculturala. Bucuresti,  Corint, 2000

 

prof. Iulian-Manuel Bejinariu

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iulian.bejinariu

Articole asemănătoare