Studiu de caz privind conflictul elev-elev la nivelul clasei a IX-a. De la conflict la violență

Pentru copiii zilelor noastre, schimbarea şi readaptarea  este singura constantă din viaţa lor. Ei cresc într-o societate în care cuvântul de ordine este „supravieţuirea”. Sunt educaţi acum de maşinării care le vorbesc în locul părinţilor şi primesc explicaţii de la aparate sofisticate. Copiii agresivi sunt greu de acceptat aşa cum sunt ei, însă şi mai dificil de înţeles de adulţi şi cei care vin în contact direct cu ei. Ca oricare alţii, copiii agresivi au nevoie de  înţelegerea şi ajutorul adulţilor, deoarece conduita lor agresivă reprezintă înainte de toate reflectarea propriului disconfort interior, a imposibilităţii de a reacţiona adecvat la evenimentele din jur, de a realiza o serie de relații interpersonale naturale, nestresante, de a se adapta până la urmă la noile condiții de vârstă și de grup.

Ne propunem  să realizăm un studiu de caz centrat pe tipul de conflict elev-elev, prin urmărirea unei clase a IX-a de profesională de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani.

Identificarea zonei problematice și analizarea situației conflictuale (colectarea datelor)

Un tip de conflict observat între elevi, mai ales la începutul primului semestru este determinat de diferenţele de mentalitate şi de nivel social care există între aceştia. Aproximativ 17 elevi dintre cei 28 de elevi sunt navetişti şi provin din mediul rural, au unul sau ambii părinți plecați în străinătate, provin din familii monoparentale  fapt ce a declanşat un sentiment de inferioritate faţă de elevii de condiţie socială mai bună sau care locuiesc în mediul urban.

Analiza și interpretarea datelor privind modalităţile de abordare a conflictelor de către elevi

Chestionarul a fost aplicat la un număr de 24 elevi din clasa a IX profesională

1. Cât de frecvent intraţi în situaţii de conflict?
Zilnic  | 1-2 ori/săpt. | O dată pe lună | Niciodată
Cu părinţii 1 4 12  7
Cu colegii/prietenii 1 3 4 15
Cu profesorii 1 2 4 17

2. Cauzele izbucnirii acestor conflicte sunt:
(Bifează doar unde este cazul)
Divergenţe din cauza resurselor materiale 12
Divergenţe de natură sentimentală 3
Neînţelegeri legate de activităţi şcolare 7
Divergenţe de opinii 7
Influenţe exterioare 1
Valori morale, culturale, sociale diferite 2

3. Cele mai dese conflicte sunt cu:
(Bifează doar unde este cazul)
Colegii de clasă 6
Colegii mai mici
Colegii mai mari 4
Colegi din alte clase 3

4. Vi se permite să vă spuneţi părerea, să vă disculpaţi sau să vă expuneţi propriile argumente?
Niciodată |   Rar |   Tot timpul
Faţă de părinţi 2 3 19
Faţă de colegi/prieteni  14 1o
Faţă de profesori 1 1 22

5. Vă manifestaţi ostilitatea prin vorbe urâte, bătutul din picior, trântitul uşii etc.?
Niciodată |   Rar |   Tot timpul
Faţă de părinţi 18 5 1
Faţă de colegi/prieteni 17 3 4
Faţă de profesori 22 2

6. Vă emoţionaţi intens în situaţii tensionate?
Niciodată |   Rar |   Întotdeauna
10 10 4

7. Spuneţi în faţă de credeţi despre…?
Niciodată |   Rar |   Tot timpul
Părinţi 18 6 3
Colegi/prieteni 8 12 4
Profesori 18 4 2

8. Ce faci când eşti implicat într-un conflict? (bifează toate situaţiile adevărate)
Te consulţi cu un profesor 14
Te consulţi cu un prieten 6
Te consulţi cu părinţii 10
Reacţionezi agresiv 5
Tratezi problema cu indiferenţă 16

9. Atunci când vrei, reuşeşti să rezolvi conflictele într-un mod favorabil?
Niciodată | Rar | Des | Întotdeauna
2 6 12 4

10.  Colegii/prietenii te aprobă în ceea ce faci?
Niciodată | Rar | Des | Întotdeauna
7 8 3 2

11.  Te consideri nedreptăţit în multe situaţii?
Niciodată | Destul de des | Tot timpul
De familie 11 7 5
De prieteni/colegi 13 7 4
De profesori 17 5 2

12.  Care sunt principalele 3 metode pe care le abordezi pentru rezolvarea conflictelor? (bifează 3 situaţii frecvente pe care le abordezi)
Forţezi părerile tale asupra celuilalt 16
Renunţi la ideile tale în favoarea celuilalt 23
Insişti cu rugăminţi 4
Faci compromisuri 24
Ameninţi violent, prin agresiune 5
Negociezi un rezultat favorabil amândurora 17

13.  Care sunt, în opinia ta, metodele pentru a elimina stările conflictuale dintre tine şi alţi colegi? (bifează toate variantele pe care le consideri potrivite modului tău de acţiune)
Să învăţ să fac compromisuri 14
Să învăţ să-mi controlez stările de nervozitate 10
Să învăţ să-l ascult cu atenţie pe cel care-mi vorbeşte 8
Să încerc să-l înţeleg pe cel care-mi vorbeşte 7
Să învăţ să-mi controlez gesturile şi tonul vocii atunci când comunic 11
Să învăţ să comunic cu răbdare şi claritate 9
Să învăţ să-l respect pe celălalt, să-i respect ideile şi principiile 17
Să-mi asum responsabilitatea pentru faptele mele şi să repar ceea ce e posibil 15

În urma aplicării chestionarului la clasa  a IX-a profesională, la un număr de 24 elevi, s-au obținut următoarele informații:

1.   Conflictele elev-părinte sunt mai evidente – 50% dintre elevi au cel puțin un conflict lunar, 16,66% până la două conflicte săptămânal care vin pe un fond divergent datorită problemelor de natură financiară 50% dintre respondenți, iar 25% dintre elevi consideră cauze ale conflictelor divergențele de opinii și neînțelegeri legate de activitățile școlare.

2. Cele mai dese conflicte sunt cu colegii de clasă 25%, iar cu colegii mai mari 16,66% și din alte clase 12,5%.

3. Expunerea de opinii proprii și argumente privind propriu comportament este acceptat de către profesori în proporție de 91,66% iar în familie în proporție de 79,16% , colegii acceptând rar expunerea de argumente și opinii personale în proporție de 58,33%.

4. Manifestarea  ostilității prin vorbe urâte bătutul din picior, trântitul uşii etc.,se  adresează în general colegilor de clasă, în familie și față de cadrele didactice există un anumit control privind aceste comportamente. Stările emotive  în situații tensionate sunt inhibate în general 41,66% se manifestă  rar sau niciodată.

5. Elevii au rețineri în ceea ce privește comunicarea deschisă față de cadrele didactice și părinți acest lucru poate fi explicat pe fondul unor reticențe privind sancțiunile la care nu doresc să se expună (frica, teama de etichetare sau sancțiuni sub forma notei mici față de profesori sau teama de reducere a bugetului din partea familiei). În caz de conflict majoritatea tratează cu indiferență situația conflictuală 66,66% , profesorii sunt următoarele persoane (posibil dirigintele) cu care se consultă 58,33% , părinții 41,66%, 25% se consultă cu un prieten iar 20,83% reacționează agresiv, violent.

6. Atunci când doresc, elevii reușesc să rezolve un conflict în mod favorabil 50% dintre elevi iar colegii nu aprobă aceste modalități de rezolvare a conflictului (probabil așteptările lor sunt legate de impunerea prin forță) 29,16% nu aprobă niciodată iar 33,33% aprobă rar rezolvarea pașnică a unui conflict.

7. Cele mai dese nedreptăți vin din partea familiei 20,83% și a prietenilor 16,66%.

8. Principalele metode de rezolvare a conflictelor alese de elevi sunt:
• Fac compromisuri 100%
• Renunţă la ideile personale  în favoarea celuilalt 95,83%
• Negociază  un rezultat favorabil amândurora 70,83%
• Forţezi părerile tale asupra celuilalt  66,66%
• Ameninţi violent, prin agresiune  20,83%
• Insişti cu rugăminţi 16,66%

9. Metodele pentru a elimina stările conflictuale dintre elevi în opțiunea elevilor sunt:
• Să învăţ să-l respect pe celălalt, să-i respect ideile şi principiile 70,83%
• Să-mi asum responsabilitatea pentru faptele mele şi să repar ceea ce e posibil 62,5%
• Să învăţ să fac compromisuri 58,33%
• Să învăţ să-mi controlez gesturile şi tonul vocii atunci când comunic 45,83%
• Să învăţ să comunic cu răbdare şi claritate  37,5%
• Să învăţ să-l ascult cu atenţie pe cel care-mi vorbeşte 29,16%

Concluzii

Elevii sunt conștienți de  faptul că respectul reciproc, respectarea opiniilor celuilalt dar și ideile și principiile fiecăruia dintre noi sunt esențiale, stau la baza  unor relații interpersonale sănătoase.

Asumarea responsabilității pentru faptele comise sunt necesare dar și realizarea unor compromisuri la care e necesară intervenția unui bun negociator.

Controlarea limbajului fie el verbal dar și nonverbal, regulile de comunicare a informațiilor sunt necesar imperativ de a fi cunoscute, astfel elevii au nevoie de cunoașterea acestora prin informări și seminare.

 

prof. Florin Muntean

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Petroșani (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florin.muntean

Articole asemănătoare