Proiect european Erasmus+ despre utilizarea eficientă a resurselor naturale

Liceul Teoretic «Emil Racoviță» din Galați coordonează proiectul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA219-037131_1, intitulat: „Utilizarea eficientă a resurselor naturale” („Efficient usage of natural resources”), în intervalul 2017-2019, cu participarea următoarelor școli: Istituto d’Istruzione Superiore „R. Piria” din Italia, IES Politécnico „Jesús Marín” din Spania și Mehmet-Hanife Yapici Anadolu Lisesi din Turcia.

Prezentările proiectelor europene pleacă de la rolul Programului Erasmus+, în vigoare începând din 2014. Consider că acest program a sporit dimensiunea europeană a școlilor care implementează proiectele, acestea permițănd atingerea obiectivelor care derivă din Planul de Dezvoltare Europeană.

Proiectul pe care îl coordonăm este structurat pe mini-proiecte, astfel:

1. Primul mini-proiect: Găsirea modalităților de utilizare eficientă a resurselor naturale: Italia este responsabilă colectând informații din toate țările participante (până în decembrie 2017).
2. Cel de-al doilea mini-proiect: Găsirea unor modalități de reciclare – echipa din România este responsabilă (până în martie 2018).
3. Al treilea mini-proiect: Reducerea amprentei de carbon – echipa din Turcia este responsabilă (până în mai 2018).
4. Cel de-al patrulea mini-proiect: Concursul de fotografii – echipa din Spania este responsabilă  (Septembrie 2018 – decembrie 2019).
5. Cel de-al cincilea mini-proiect: Realizarea unui scurt film – echipa din Turcia  este responsabilă (până în mai 2019).

Proiectul a început în septembrie 2017, iar de atunci au avut loc două întâlniri transnaționale de proiect ale profesorilor (TPM), în Spania și în România, respectiv trei activități de învățare (LTTA) în Italia, România și Spania.
La nivelul liceului avem o echipă formată din 21 de elevi și 6 profesori, care implementează acest proiect.

Considerăm că au fost atinse deja o mare parte din obiectivele proiectului, fiind realizate numeroase activități, toate cele propuse până la ora actuală. A fost stabilit logo-ul, care se regăsește pe toate materialele. Au fost realizate activități în colaborare cu partenerii noștri de la nivel local. Cu Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați am avut o strânsă colaborare, cu activități organizate atât la sediul liceului, cât și la diferite facultăți. Astfel, cu profesorii de la Facultatea de Inginerie Electrică am vizitat Casa ecologică din campusul universitar. În cadrul parteneriatului cu profesorii de la Facultatea de Industrie Alimentară, am fost gazde pentru un work-shop privind biodiversitatea Dunării și repopularea cu sturioni. Am vizitat cu elevii laboratoarele facultății și am aflat lucruri minunate privind valorificarea resurselor alimentare. Am organizat un concurs gastronomic, cu prepararea de către elevi a unor brioșe ce conțineau pulberi de fructe și legume, obținute din valorificarea unor produse secundare ale industriei alimentare.

În colaborare cu Facultatea de Științe și Mediu am organizat la sediul liceului activitatea intitulată “Mediul înconjurător. Poluarea mediului.”, în care s-au prezentat aspecte privind situația mediului înconjurător, cu legislația aferentă, monitorizarea mediului, accidentele ecologice și măsurile de protecție necesare.

La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii “Răsvan Angheluță”, situat în vecinătatea liceului, am participat la un workshop privind semințele și planetele, ce reprezintă resurse natural. Ulterior, elevii s-au implicat în activități de plantare și îngrijire a plantelor, conform unui calendar stabilit la începutul proiectului.

Elevii au participat la ateliere de lucru în arii protejate, precum regiunea Tălăbasca,  din județul Galați și Delta Dunării, beneficiind de colaborarea Agenției de Protecția Mediului Galați, personalul specializat însoțind grupul de elevi și profesori, furnizându-le informații și punându-le la dispoziție instrumente de observare a mediului înconjurător.

Simpozionul Național «Educația ecologică și societatea umană», pe care îl organizează liceul nostru, aflat la a XI-a ediție în luna mai 2018, s-a bucurat de participarea a peste 400 de elevi și peste 200 de profesori din toata țara, la cele trei secțiuni pe care le are.

Din luna martie și până în prezent, participăm la proiectul inițiat de Primăria Galați, privind colectarea deșeurilor, cu titlul: «Fii activ! Colectează selectiv!», elevii strângând aproape o tonă de hârtie și PET-uri, predate la Ecosal Galați.

Pe plan local și național, am avut o legătură activă cu comunitatea italiană «Casa Italia», filiala a RO.AS.IT., Asociația italienilor din România. Se află alături de noi reprezentanții minorităților naționale din Galați, care au participat mereu la activitățile derulate în cadrul proiectelor Erasmus+ și cărora le mulțumim pentru prețuirea pe care ne-o arată.

La nivel european am conlucrat foarte bine cu colegii din țările partenere. Astfel, membrii echipelor de proiect și elevii din țări diferite au colaborat permanent, pe internet și prin telefon. În acest fel s-a creat o legătură care a dus la lărgirea orizontului științific și cultural pentru toți participanții din proiect, la îmbunătățirea capacităților de comunicare, până acum, în limbile engleză și italiană.

Comunicarea permanentă dintre elevii și profesorii din diferite țări a avut un impact pozitiv tuturor instituțiilor de învățământ partenere. Au fost dezbătute problemele de mediu la nivel local, regional, național și la nivel european. Am obținut noi informații privind cultura și obiceiurile din țările participante. Elevii și-au îmbunătățit abilitățile de rezolvare a problemelor, încercând să găsească soluții la probleme identificate. De asemenea, și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză. Încrederea în sine le-a crescut cu ajutorul prezentărilor pe care trebuiau să le susțină în fața unui public avizat. Toți participanții au avut șansa de a observa orele de curs în țările gazdă și au putut face comparații cu propriul sistem educațional.

Am început să diseminăm rezultatele proiectului cu crearea pe un site web, pe pagina de Facebook, deoarece  pentru acestea avem acces liber. Am ales în special aceste moduri electronice, ușor accesibile, deoarece au o audiență foarte largă.

Scopul site-ului (eco-partners.weebly.com) este de a oferi o clasificare tematică clară a activităților noastre. Toți partenerii au inclus, pe site-ul proiectului și al fiecărei școli, articole pentru a informa comunitatea școlară și autoritățile locale din domeniul educației despre activitățile noastre din cadrul proiectului Erasmus+. S-au organizat expoziții care expuneau activitățile noastre pentru a informa elevii, personalul didactic și părinții despre stadiul derulării proiectului.

Atunci când este posibil, mass-media locală este invitată să relateze despre activitățile noastre. Acestea subliniază profilul internațional al liceului, dovedind implicarea Uniunii Europene în domeniul educației și sporind  interesul elevilor, respectiv implicarea familiilor în proiect.

S-a organizat la Liceul Teoretic „Emil Racovita”, Galați, cercul metodic cu profesorii responsabili pentru proiecte europene din întreg județul, în luna ianuarie 2018. Cu acest prilej am făcut diseminarea rezultatelor proiectului. S-au publicat articole în reviste cum ar fi „Different and the Same” – revistă în limba engleză, care a primit premiul I în cadrul competiției revistelor în limba engleză în România. Profesorii din echipa de proiect au participat cu articole la conferințe, precum Conferința internațională – „Impactul prin cultură în educație”, Craiova, aprilie 2018.

Ne-am străduit pe parcursul proiectului să derulăm activități interesante, în cadrul liceului și în afara lui. Am dorit să prezentăm elevilor și profesorilor din străinătate realitățile românești, tradițiile și lucrurile specifice ale frumoasei noastre țări.

Coordonator proiect: prof. Corina Rotaru
Dir. Adj. al Liceului Teoretic «Emil Racoviță», Galați

 

prof. Corina Rotaru

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/corina.rotaru

Articole asemănătoare