Povestea noastră europeană

Povestea noastră în Europa a început în 2008, acesta a fost anul primului contact direct cu țările Uniunii Europene, cu oamenii și valorile acestui spațiu asociat integrării sociale, egalității de șanse, cooperării și respectării drepturilor fundamentale ale omului (aceasta a fost determinată de primul proiect cu finanțare europeană în care am fost implicați). Odată cu ea a început și transformarea noastră, a elevilor și profesorilor de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu, în spiritul cooperării, fundamentul unei educații de calitate al cărei scop este incluziunea socială a tinerilor.

Politica adoptată de noi este cea a pașilor mărunți, dar siguri, conștienți fiind că adaptarea sistemului de învățământ românesc la modelul europen se realizează treptat, având în vedere diferențele dintre cele două abordări ale demersului educativ. Proiectele finanțate din fonduri europene au oferit șansa cunoașterii de către actorii procesului educațional a unor sisteme eficiente bazate pe competențe, a schimbului intercultural, exemplele de bună practică fiind esențiale în modernizarea școlii românești și în promovarea valorilor europene. Știm că în școlile românești baza materială este necorespunzătoare în raport cu nevoile elevilor și ale formatorilor, însă atuul fundamental al sistemului de educație românesc este factorul uman, iar proiectele în care am fost implicați au valorificat acest aspect. Ce am urmărit? Răspunsul este simplu: extinderea accesului la educație; reducerea abandonului școlar; dezvoltarea competențelor necesare într-o societate a cunoașterii; consiliere și orientare profesională de calitate; egalitatea de șansă; dezvoltarea culturii mobilității profesionale; competențe digitale de bază; integrarea socială a tinerilor; dezvoltarea profesională continuă; acceptarea, respectarea și promovarea valorilor europene; conștientizarea identității europene în consonanță cu cea națională.

Primul capitol al aventurii europene a vizat pregătirea formatorilor la standarde europene în învățământul profesional și tehnic, feedbackul colegilor implicați în acest proces a evidențiat calitatea învățământului profesional din țările UE, aceasta reflectând performanțele la nivel economic și social ale spațiului comunitar. Fiind un liceu cu profil tehnologic, am dorit să oferim elevilor posibilitatea de a se pregăti la standarde europene în meseria pe care și-au ales-o, aceea de tehnician ecolog în domeniul protecției calității mediului, profesie asociată în politicile UE ideii de dezvoltare durabilă. Astfel, au avut posibilitatea de a se familiariza cu abordările din țările membre referitoare la acțiunile de protejare a mediului, putând să sesizeze diferențele existente între modelul european  și realitățile românești.

Cel de-al doilea capitol al poveștii noastre a inclus atât elevi, cât și formatori, cei din urmă participând la două dintre proiectele destinate cadrelor didactice din domeniul resurselor naturale și protecției mediului. Competențele dobândite în urma cooperării în aceste proiecte au fost valorificate în cadrul stagiilor de practică la nivel european, prin intermediul cărora elevii  școlii noastre au vizitat instituții a căror activitate vizează protejarea mediului, laboratoare performante care monitorizează resursele naturale și asigură protecția calității mediului, au efectuat diferite analize în cadrul acestora, au participat la conferințe cu o tematică specifică domeniului vizat, au vizitat arii protejate din diverse zone ale Europei. Respectul față de om și natură a fost liantul acestor experințe care au urmărit nu numai competențe profesionale, ci și valori profund umane: comunicarea, toleranța, creativitatea, cooperarea, libertatea.

Proiectele multilaterale și bilaterale care au avut ca domeniu de referință patrimoniul cultural european au fost pentru elevii și profesorii noștri experiențe de neuitat, deoarece le-au oferit șansa de a cunoaște oameni, culturi, teritorii ce definesc spațiul european, exemple în acest sens fiind mobilitățile din Turcia, Slovenia și Polonia, ultimele două țări făcând parte din fostul bloc comunist, ceea ce le apropie de istoria recentă a României. Totuși, contactul cu cele două națiuni ne-a oferit surprize – mentalitatea occidentală este mai pregnantă în mentalul colectiv al celor două popoare, iar acest fapt se reflectă în nivelul de trai, sistemul de educație, respectul față de valorile naționale, promovarea valorilor europene. Ne-a uimit atitudinea polonezilor  față de istoria națională, acesta fiind o disciplină cu caracter identitar, esențială în formarea unor cetățeni responsabili, cu spirit civic. Considerăm că protecția mediului și cultura sunt domenii ce definesc condiția umană, respectul față de natură reflectându-se în formele culturii și civilizației europene, acestea bazându-se pe principiul diversității și al multiculturalismului.

Ultimul capitol al poveștii noastre a fost dedicat creșterii competențelor formatorilor din învățământul profesional și tehnic, dar și îmbunătățirii nivelului de integrare socială și profesională a absolvenților noștri, școala îndeplinind rolul de mediator la nivelul societății românești contemporane.

 

prof. Lavinia Blîndu

Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, Tg.Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.blindu

Articole asemănătoare