”Little Friends of Nature”, proiect de Parteneneriat Strategic Erasmus+, implementat de Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” Craiova

Grădinița, școala prin destinaţia şi rolul lor, asigurã cadrul adecvat în care se desfãşoarã un complex de formare a preșcolarilor și elevilor, sub cele doua laturi: cea instructivã şi cea educativã. O cerinţã deosebit de importantã pentru orice demers didactic constã în pregãtirea copiilor cu o concepţie şi conduitã ecologicã bunã, obiectiv de mare actualitate şi importanţa pentru calitatea vieţii.

Apãrarea mediului înconjurãtor devenind un exerciţiu de practicã socialã, şcoala trebuie sã facã acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolarã care „mâine” va avea rãspunderi mari şi concrete în gestionarea raţionalã a tuturor condiţiilor de mediu natural si social. Ea este chematã sã determine nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apãrare, conservare şi dezvoltare a mediului înconjurãtor – condiţie de viaţa civilizatã şi sanãtoasã. În ultimã instanţa, instituția şcolară trebuie sã trezeascã copiilor spiritul de independenţã, de formare a capacitãţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologicã, cãci ignorarea de cãtre cadrele didactice a necesitãţii acestui lucru dãuneazã muncii educative fiind, una din cauzele principale ale eficienţei scãzute ale acestei activitãţi.

Proiectul de parteneriat strategic „LITTLE FRIENDS OF NATURE” propune schimbul de experienţă între 5 instituţii de învăţământ din România (coordonator), Marea Britanie, Italia, Turcia, Croatia și dezvoltarea unor metode comune de îmbunătățire a capacității instituționale a partenerilor de a implica copiii și părinții în activitǎţi ecologice și de reciclare, pentru a le forma comportamente pro-ecologice, pentru ai ajuta pe părinți sǎ înțeleagǎ rolul pe care timpul petrecut în naturǎ îl joacă în sănătatea și bunăstarea copiilor, dar și a adultilor, și să-i ajute să descopere noi modalități de a-i detemina pe copii să se joace și să învețe în aer liber. De asemenea, are ca scop îmbunǎtǎţirea nivelului de educație a cadrelor didactice care participă la proiect prin schimburile de experiențǎ realizate, prin învățarea de noi metode și tehnici, prin experimentarea unor noi abordări în procesul instructiv-educativ. Vom ajuta copiii să descopere singuri importanța reciclǎrii şi îi vom încuraja să ia atitudine  în viața de zi cu zi referitor la protecţia mediului înconjurǎtor. Acest proiect le oferǎ copiilor șansa de a-și folosi imaginația pentru a proiecta produse care nu dăunează mediului şi care susţin reducerea cantitǎţii deșeurilor.

Educația pentru protecția mediului este considerată o prioritate de cǎtre politicile statelor europene, dar este, de asemenea, o nevoie importantă a instituțiilor implicate în proiect. Grupul țintă al proiectului este format din 60 de cadre didactice și 500 de copii înscriși în școlile şi grǎdiniţele partenere şi părinții acestora.

Pentru a atinge obiectivele proiectului, vom organiza activități precum jocuri, expoziții și concursuri de cunoștințe generale, experimente, excursii, întâlniri cu specialiști, cercetări de teren, competiții sportive care vor folosi obiecte reciclate, activități ecologice în aer liber.

Activitățile vor utiliza materiale reciclabile și vor viza valorificarea cunoștințelor despre mediu pentru a descoperi faptul că ecologia și protecția mediului pot fi distractive și pot fi integrate într-o număr mare de activități. Activitǎţile şi tema proiectului vor fi integrate la nivelul tuturor domeniilor şi activitǎţilor curriculare şi extracurriculare. Preşcolarii vor fi implicați în cercetări, vizite, și vor fi îndrumaţi sǎ tragǎ singuri concluziile care sunt esențiale.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 2 ani, din septembrie 2019 până în august 2021. Activitățile proiectului vor fi împărțite în cursul celor doi ani de activitate, după cum urmează:

* În primul an, vom aborda următoarele teme:
–  factorii de mediu: apa, aerul, solul;
– energia și reciclarea deșeurilor menajere;
– lumea vie: pădure, animale, vegetație.Copiii vor dobândi cunoștințele necesare pentru a înțelege mai bine secretele naturii, modul în care natura funcționează și ce ar trebui sǎ facem ca să o protejăm.

* În al doilea an, vom planifica o serie de activități ecologice în aer liber, excursii și competiţii sportive. Pentru consolidarea informațiilor obținute în cursul primului an și pentru formarea unor deprinderi stabile ce pot fi valorificate pe tot parcursul vieții, vom organiza lunar activități pentru a sărbători principalele evenimente de mediu din calendarul ecologic.

Diferitele activități de formare pentru profesori (webinare, ateliere de lucru, participarea la activitǎţile desfășurate de cǎtre parteneri, cursuri de formare) îi vor ajuta să-și îmbogățească cunoștințele, le vor dezvǎlui o nouǎ perspectivă de abordare a procesului de predare și vor conduce la îmbunătățirea strategiilor pe care le-au folosit până în prezent. Metodologia utilizatǎ va fi activ-participativǎ, dinamicǎ şi va stimula creativitatea. Astfel, toţi participanţii se vor implica în jocuri de rol, dramatizǎri, dezbateri, prezentǎri. Va conduce la dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba englezǎ şi de utilizare a calculatorului într-o mai mare mǎsurǎ în activitǎţile educative. Prin diseminarea activitǎţilor şi rezultatelor din cadrul proiectului în rândul comunitǎţii locale, sperǎm sǎ tragem un semnal de alarmǎ asupra necesitǎţii formǎrii unui comportament pro-ecologic de la vârste timpurii.

Un aspect deosebit de important este dezvoltarea cooperǎrii cu părinţii pentru că, fără sprijinul lor, toate activităţile proiectului ar avea un impact foarte scurt. Implicarea pǎrinţilor in procesul educaţional la vârste timpurii este esenţialǎ în dezvoltarea sǎnǎtoasǎ a copiilor. Astfel, cercetǎri în domeniul educaţional au aratat cǎ implicarea pǎrinţilor în activitǎţile educative din gradiniţǎ esta asociatǎ cu succesul şcolar de mai târziu al copilului, cu dezvoltarea socio-emoţionalǎ şi adaptarea în societate.  Ca urmare a cooperǎrii regulate cu cadrele didactice, dar şi cu ceilalţi pǎrinţi, pǎrinţii înşişi işi vor devolta cunoştinţele referitor la tema abordatǎ în proiect şi vor descoperi cǎi mai uşoare de a-şi motiva şi susţine copiii în formarea unor deprinderi ecologice şi a unui stil de viaţǎ active..

In implementarea activitǎţilor prevǎzute în proiect vom avea în vedere:

  • Schimburi de experienţe şi modele de bunǎ practicǎ;
  • Comunicarea de cǎtre profesori şi copii cu grǎdiniţele partenere in vederea realizarii schimbului de informaţii si a monitorizǎrii progresului activitǎţilor din proiect;
  • Crearea unor materiale digitale şi educaţionale (postere, broşuri, website)
  • Activitǎţi artistice şi sportive;
  • Activitǎţi ecologice si de grǎdinǎrit pentru pǎrinţi şi copii;
  • Întâlniri cu specialişti în anumite domenii;
  • Diseminarea modelelor de bunǎ practicǎ în cadrul comunitǎţii locale (întâlniri, articole publicate, organizarea de evenimente de diseminare);
  • Vizite în anumite locuri care sunt cruciale pentru implementarea proiectului (grǎdini de legume, sere, muzee, rezervaţii naurale, ferme etc.).

Un rol important îl vor vea avea activitǎţile desfǎşurate în aer liber, “outdoor activities”: vizite şi lucru în grǎdinǎ, activitǎţi sportive prin care sǎ se realizeze un liant între cunoştinţele si deprinderile formate în cadrul atelierelor de lucru din grǎdiniţǎ şi rezultatele şi activitǎţile din afara grǎdiniţei, conducând astfel la dezvoltarea multilateralǎ a copiilor, dar  şi a instituţiilor participante în proiect.

 

prof. Mirela Marinescu

Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.marinescu

Articole asemănătoare