Calculatorul amprentei de carbon sau Măsurarea degradării mediului în prezența factorului uman

Pentru a putea corela capacitatea de producție a planetei și nevoile societății umane, oamenii de știință au dezvoltat indicatorul numit Amprenta Ecologică ce măsoară suprafața de teren necesară pentru producerea tuturor bunurilor de care un individ are nevoie într-un an de zile.
În calitate de responsabil de colectarea, introducerea și prelucrarea datelor necesare calculării amprentei de carbon, în cadrul proiectului „European Carbon Footprint Optimisation”, aș vrea să vă prezint astăzi tocmai acest din urmă produs intelectual realizat în acest proiect.

Abstract: The carbon footprint calculator has been developed through a network computer platform with all the project participants, each month evaluating the carbon footprint of each institution. These periodic analyzes have provided the necessary data for an accurate and rigorous diagnosis of environmental impact levels, which has led to many coercive actions. Conservation of the  resources and ensuring the quality of life on Earth has become an objective of each institution.
Key words: environment, calculator, carbon, footprint, carbon dioxide

Conferința internațională „Protejarea mediului în contemporaneitate. Principii, strategii, perspective” a fost gândită ca un eveniment de  multiplicare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Erasmus+ „European Carbon Footprint Optimisation”. Acest parteneriat strategic este coordonat de către Organizația HuMOB din Ungaria și reunește, prin interese și activități comune, ONG-uri și școli din Portugalia, Suedia, Turcia, Germania și, bineînțeles, România.  Principalul obiectiv al proiectului este să atragă atenția tinerei generații asupra realelor probleme actuale de mediu, prin crearea și utilizarea unor produse intelectuale de impact, precum benzi desenate și diverse materiale video de informare și favorizare a conștientizării, alături de un calculator, de fapt un program computerizat specializat în măsurarea amprentei ecologice.

Astăzi, umanitatea foloseşte echivalentul a 1,3 planete pentru a furniza resursele de care avem nevoie şi a absorbi deşeurile pe care le producem. Aceasta înseamnă că acum Pământul are nevoie de 1 an şi 4 luni pentru a regenera ce folosim noi într-un singur an.
Această perioadă lungă de timp se datorează în mare parte emisiilor de carbon și cererii mare de alimente. Scenariile moderate ale Naţiunilor Unite arată că dacă păstrăm aceeaşi rată de consum şi aceeași creştere a populaţiei, până în 2035 vom avea nevoie de 2 planete pentru a face faţă. Dar bineînţeles, nu avem decât o planetă!

Ca o preocupare comună a părților interesate din acest proiect european, protejarea și  conservarea mediului necesită acțiuni preventive și ajustări ale acestui dezechilibru. În acest sens, țara coordonatoare a proiectului Erasmus+ (Ungaria), prin intermediul organizației HuMob, a elaborat un calculator adaptat instituțiilor școlare, indiferent de locația lor geografică.

Calculatorul amprentei de carbon a fost dezvoltat printr-o platformă informatică în rețea cu toți participanții la proiect, evaluând lunar amprenta fiecărei instituții.

Aceste analize periodice au furnizat datele necesare unei diagnosticări exacte și riguroase a nivelurilor de impact asupra mediului înconjurător, ceea ce a dus la numeroase acțiuni coercitive. Conservarea resurselor și asigurarea calității vieții pe Pământ a devenit un obiectiv al fiecărei instituții.

Calculatorul poate fi găsit pe situl proiectului – www.co2optim.eu. Este utilizabil, pentru moment, doar de către școlile implicate în proiect. Acesta este, de fapt, un  program care măsoară amprenta de carbon a instituțiilor și poate fi folosit de către școli prin user și parolă. Timp de un an de zile, acest program, denumit sugestiv – CARBON FOOTPRINT CALCULATOR, a fost folosit pentru a înregistra lunar consumul de energie și apă, consumul de mâncare, cantitatea de deșeuri și modalitățile de transport. Rezultatele au fost ulterior analizate, comparate și evaluate de fiecare țară.

Calculatorul arată  care este consumul de dioxid de carbon zilnic în funcție de fiecare categorie prezentată și, implicit, care este amprenta ecologică, stabilind câte hectare de pădure ar fi necesare zilnic pentru un astfel de trai. Amprenta ecologică reprezintă indexul care măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra ecosistemelor. Cu alte cuvinte, conceptul evidențiază urma nefastă pe care existența noastră o lasă asupra mediului, mai ales, dacă ne menținem aceeași atitudine ignorantă și nepăsătoare față de aceste probleme ale contemporaneității.
Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” din România, Școala Vocațională Anamur din Turcia, Centrul de formare profesională Cindor din Portugalia și Școala Creștină din Germania au fost instituțiile care au trebuit să măsoare și să evalueze datele colectate în decursul unui an, din februarie 2018 până în februarie 2019. Datele au fost introduse în calculator lunar, în a doua jumătate a lunii. Prin intermediul acestei acțiuni, școlile implicate au fost capabile să aibă o imagine clară a emisiilor  de dioxid de carbon pe care le produc.

Carbon Footprint Calculator are în vedere următorii parametri:
– Elevi și cadre didactice care vin la serviciu;
– Consumul de energie;
– Livrările la cantina școlii;
– Consumul de apă;
– Deșeurile produse.

Rezultatele pentru fiecare lună sunt consemnate în documentele specifice, iar diferențele dintre valorile măsurate pot  fi explicate prin diferiți factori cum ar fi: vacanțele elevilor, numărul de elevi care au venit la școală și numărul de persoane care au servit masa la cantina școlii.

Observații privind fiecare categorie:

1: Elevi și cadre didactice care vin la serviciu
Majoritatea elevilor folosesc transportul public în călătoria zilnică spre și dinspre școală. Adoptarea bicicletelor ca alternativă nu este o soluție, deoarece mulți elevi parcurg distanțe mari (15 – 20 km) pe drumuri publice, care, după cum știm, nu au benzi speciale pentru bicicliști.
În plus, încurajarea elevilor de a folosi transportul în comun este posibilă și  prin politicile locale, transportul public fiind subventionat de către Primărie.

2: Consumul de energie în întreaga școală
În domeniul energiei, în unele școli se folosesc corpurile de iluminat cu LED, lucru care conduce la scăderea consumului.  În același timp, profesorii, elevii și restul personalului sunt atenți să verifice dacă toate echipamentele au fost dezactivate la sfârșitul fiecărei zile de școală. Elevii și cadrele didactice sunt încurajate să folosească rațional energia electrică, utilizând corpurile de iluminat doar la nevoie.

3: Mese școlare la cantina școlii
Mâncarea făcută în cantina școlii este făcută în conformitate cu numărul elevilor și cadrelor didactice care servesc masa, astfel încât nu există risipă.

4: Consumul apei în școală
Apa de la robinet se încearcă a fi folosită rațional. În unele instituții, spălarea vaselor la cantină se face cu mașini de spălat prin programe ECO, însă în alte școli spălatul vaselor se realizează manual, crescând consumul de apă. Se încurajează, însă, închiderea robinetelor după folosire pentru a se diminua consumul de apă.

5: Deșeurile produse
Colectarea deșeurilor se realizează diferit în școlile implicate. Școlile din Portugalia și Germania sunt dotate corespunzător pentru colectare selectivă și reciclare. În plus, toate metalele adunate de pe teritoriul acestora sunt refolosite. Din păcate, în România și în Turcia încă deșeurile nu sunt colectate selectiv, lucru care generează poluare. Politica de colectare selectivă a deșeurilor încă nu este aplicată în România, drept dovadă că gradul de conștientizare a problemelor de mediu este scăzut.

În colectarea datelor, utilizarea calculatorului a fost decisivă. În final, analizând rezultatele s-au definit strategii de intervenție care vizează reducerea și eliminarea tuturor tipurilor de practici dăunătoare pentru mediu. Prin urmare, s-au gândit acțiuni de sensibilizare a comunității și s-au implementat bune practici „prietenoase cu mediul”, cum ar fi: folosirea de sticle de apă reutilizabile, reducerea consumului de hârtie, reducerea consumului de energie prin înlocuirea becurilor tradiționale cu LED-uri.

Teoretic, amprenta ecologică este o problemă pentru o persoană fizică, este o problemă pentru o instituție școlară și  este o problemă globală însă există o nevoie urgentă de conjugare a tuturor eforturilor pentru implementarea practicilor „ecologice”. Este evident că numai odată cu adoptarea unor practici ecologice bine stabilite, se va putea micșora amprenta de carbon. Și aceste practici sănătoase pentru mediu trebuie să înceapă acasă, să fie folosite la școală, la serviciu  și să se înrădăcineze în comunitate.

Bibliografie
carbonexpert.ro/amprenta-co2/ce-este-amprenta-de-carbon/
ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/issue_paper_6/ENV-2012-00380-00-00-RO-TRA-00.pdf

 

prof. Gabriela Udrea

Liceul Tehnologic Grigore Antipa, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.udrea

Articole asemănătoare