Despre utilizarea metode dramatice la ciclul primar

Metode dramatice  sunt cel mai frecvent utilizate în învățământul inter-curricular sau integrat și în proiect, precum și în dezvoltarea și abordarea diferitelor probleme și probleme ale comunității de clasă. Prin punerea participanților la situații fictive, și anume imaginare, roluri, evenimente și relații, metodele permit învățarea experiențială a elevilor, ajutându-i să își dezvolte abilitățile, atitudinile, valorile și vieții intelectuale, emoționale și estetice.
Ce poate fi învățat și dezvoltat prin metode dramatice?

Experiența educațională complexă și integrativă poate ajuta participanții în următoarele activități:

  • să-și dezvolte și să-și exprime sentimentele, atitudinile, aptitudinile și afinitățile
  • să dezvolte abilități și abilități expresive și expresive
  • să dezvolte imaginația și creativitatea
  • să dezvolte abilitățile motorii și „limbajul corpului”
  • dobândirea conștientizării sociale și a componentelor sale: auto-critică, responsabilitate și toleranță, încredere și respect de sine
  • să învețe să colaboreze, să se aprecieze pe ei înșiși și pe alții și astfel să obțină recunoașterea altora.

Aceste rezultate nu apar de la sine. Fie că vor fi atinse integral sau parțial, cu întregul grup sau numai cu indivizi, în grade mai mari sau mai mici, depinde în primul rând de calitatea, potențialul și capacitățile grupului de elevi.

Pedagogia dramatică în lumea de astăzi se bucură de reputație și acceptare nu numai ca o formă de artă în educație cu scopul de a stimuli creativitatea, dezvoltarea socială, culturală și estetică a copiilor și tinerilor, precum și creșterea lor în personalități complete și creative, dar și ca o metodologie de predare și învățare experiențială, care poate fi angajată în multe domenii educaționale și pentru diverse scopuri educaționale.

Educația pedagogică și educația cetățenească au o serie de puncte de plecare comune, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

  • Elevii sunt plasați în centrul procesului de predare-învățare, în timp ce profesorul, în loc să fie singurul deținător și transmițător al cunoștințelor care trebuie învățat, are rolul de a concepe și facilita procesul educațional astfel încât să inducă și să motiveze elevii către activități interactive de învățare și colaborare.
  • În educația cetățenească cele mai potrivite metode de predare sunt cele de colectivitate și de colaborare lucrare în care elevii sunt puse în situații active de învățare experiențială.
  • Valorile sunt formele de învățământ integrat, corelat și orientat spre proiect, prin care sunt abordate problemele de educație a cetățeniei sunt contextualizate în cadrul mai larg și legate de conținutul altor domenii educaționale și subiecte.
  • Metode deosebit de utile sunt cele care favorizează gândirea critică a elevilor, le stimulează să-și modeleze propriile atitudini și opinii și să le încurajeze să-și exprime și să pledeze în mod public.

Bibliografie:
-EDUCATIONAL DRAMA METHODOLOGY FOR TEACHING INTEGRATION AND MULTICULTURALITY, Vladimir Krušić, Croatian Centre for Drama Education

prof. Luminița-Ana Enescu

Școala cu clasele I-VIII Nr. 3, Cugir (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.enescu

Articole asemănătoare