Proiect Erasmus+: oportunitate de învățare pentru elevii cu CES și cadre didactice de la CSEI „Sfânta Filofteia”

Prin acest proiect Erasmus+, dorim să oferim elevilor noștri șansa la incluziune socială, la o formare de calitate într-un mediu real de lucru, șansa unei dezvoltări adecvate mediului actual, răspunzând nevoii de a îmbunătăți nivelul de pregătire a elevilor care urmează cursurile învățământului gimnazial de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia”, în activități de preprofesionalizare.

Proiectul cu nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000066612 este finanțat de Comisia Europeană, are un buget de 50.740 EUR și se derulează pe o perioadă de 15 luni.

Activitățile desfășurate de elevii participanți în mobilitatea din Portugalia i-au ajutat să se dezvolte profesional și personal, crescând astfel adaptabilitatea lor, autonomia personală. Tot în cadrul proiectului, 6 cadre didactice care predau disciplina Activități de preprofesionalizare au participat la activități job shadowing: 3 cadre didactice în Portugalia, 3 cadre didactice în Spania.

Obiectivele proiectului:
O1- Îmbunătățirea nivelului de competente personale, a gradului de independență, valorizare a potentialului propriu, cresterea stimei de sine a elevilor cu nevoi speciale prin activitati de preprofesionalizare
O2- Îmbunătățirea abilitatilor lingvistice, culturale, sociale ale elevilor cu nevoi speciale participanti la mobilitati
O3- Internaționalizarea formării profesionale în CSEI Sf Filofteia prin îmbunătățirea competentelor pedagogice și manageriale ale personalului didactic /management, prin participare la job shadowing
O4- Consolidarea dimensiunii internaționale a CSEI Sf Filofteia prin derularea de proiecte și parteneriate europene cu instituții furnizoare VET din Uniunea Europeană.

Din grupul țintă format din elevi cu nevoi speciale, clasele a V-a – a X-a învățământ gimnazial special, au fost selectați 10 elevi care au participat la stagiul de pregătire practică la compania de primire CRUZEIRO EVENTOS (O CRUZEIRO), orașul Montijo, Portugalia.

Activitățile practice desfășurate în proiect au fost adaptate nevoilor de formare și particularităților psihopedagogice ale elevilor și specifice conținuturilor disciplinei Activități practice și de preprofesionalizare. Profesionalizarea elevilor cu cerinte educationale speciale necesită punerea accentului pe activități repetitive de preprofesionalizare. Activități practice și de preprofesionalizare este disciplina care pregătește elevul cu dizabilități, în timp, în vederea dobândirii unor deprinderi practice necesare pentru a trece treptat în activitatea de profesionalizare, permițând astfel inserția socială a tinerilor absolvenți.

Elevii au fost îndrumați, supravegheați de tutore și profesorii însoțitori pe toată durata mobilității. Cunoștințele, competențele și abilitățile practice dobândite pe parcursul stagiului de către elevii participanţi au fost evaluate de către tutorele de stagiu. La finalul stagiului elevii participanți au primit documentul Europass Mobility și certificatul de participare. Pe toată durata mobilității, elevii au fost receptivi, atenți, responsabili și interesați, fiind apreciați și felicitați de partenerii noștri.

Participanții au beneficiat de condiții deosebite de cazare și masă, s-au bucurat de experiențe inedite, călătorind pentru prima oară cu avionul. Pe lângă programul de formare profesională, elevii au avut parte și de un program cultural bogat care a constat în excursii la Lisabona, Sintra, Oceanul Atlantic, Fatima.

În urma participării la activitățile din proiectul Erasmus+, elevii C.S.E.I. “Sfânta Filofteia” și-au dezvoltat competențele profesionale, de comunicare în limba engleză, de socializare, de îmbunătățire a stimei de sine și a autonomiei personale.

Tot în cadrul proiectului, 6 cadre didactice care predau disciplina  Activități practice și de preprofesionalizare au participat la activități de tip job shadowing, oferite de partenerul ESCOLA PROFESSIONAL – ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO, Portugalia, respectiv de partenerul INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JUAN DE LA CIERVA (IES Juan de la Cierva), Velez-Malaga, Spania. Profesorii au vizitat instituții școlare din țările gazdă, au participat la activități de tip ateliere interactive, au conceput planuri de lecție  prin implementarea abordărilor și metodelor moderne, și-au îmbunătățit propriile abilități de comunicare în limba engleză, abilități IT prin implementarea de noi instrumente web și aplicații, abilitățile interculturale și sociale prin participarea la grupuri internaționale și vizitarea țărilor gazdă.

La întoarcerea în școală, profesorii care au participat la activitățile job shadowing au prezentat colegilor din experiența acumulată în cadrul mobilității din Montijo, Portugalia, respectiv, Malaga, Spania. Au prezentat în Consiliul Profesoral și în Cercul pedagogic obiectivele, activitățile și rezultatele obținute în cadrul mobilităților job shadowing; au realizat activități demonstrative la clasă unde au utilizat metode și strategii moderne de predare-învățare dobândite în mobilitate.

Urmare a participării elevilor cu nevoi speciale și a profesorilor la proiectele Erasmus+ s-au evidențiat:

  • dezvoltarea interesului participanților pentru emancipare și educație permanentă;
  • promovarea toleranței și înțelegerii între copiii cu diferite deficiențe sau de origine socio-culturală și etnică diferită;
  • creșterea calității serviciilor educative, terapeutice și a contribuției acestora la dezvoltarea personală a elevilor și a comunității;
  • formarea unor absolvenți autonomi și responsabili, în măsură să ia decizii privind propria carieră și să se integreze activ și constructiv în grupuri sociale diferite: familie, mediu social, societate în general.

Participanții la aceste mobilități și-au îmbunătățit abilitățile, competențele și cunoștințele practice, și-au exersat creativitatea, și-au îmbogățit abilitățile lingvistice, culturale și sociale, și-au dezvoltat abilitățile personale cum ar fi lucrul în echipă, respectarea ideilor și părerilor altora, conviețuirea cu alte persoane, depășirea propriei zone de confort, adaptare la un alt mediu cultural, administrarea propriului buget.

Programul Erasmus+ a oferit oportunitatea de a învăța și experimenta lucruri noi, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, de a călători, pentru mulți dintre participanții noștri pentru prima dată în viață cu avionul, de a vedea Oceanul Atlantic și multe alte obiective culturale.

Erasmus+ chiar „deschide minți și schimbă vieți”. Impactul pozitiv pe care-l aduce programul contribuie la formarea mentalităților deschise și la consolidarea viziunii că educația ne unește și ne aduce împreună în învățare.

Această nouă experiență Erasmus+ ne mobilizează. Totul este posibil dacă faci cu dragoste, empatie și pasiune.

* * *

Autori:
Profesor Daniela VÎLCU – coordonator proiect
Pedagog Monica PETRE – responsabil cu pregătirea lingvistică și culturală

prof. Monica Petre

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ștefănești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/monica.petre1

Articole asemănătoare