Optimizarea spațiilor de creație, în mediul școlar. Competențe profesionale dezvoltate prin intermediul programului Erasmus+

Accepțiunea modernă, în cadrul programelor Erasmus+, a anului 2023, considerat anul european al competențelor – stimularea competitivității, a participării și a talentului, evidențiază rolul major pe care învățarea pe tot parcursul vieții îl are asupra tendințelor, asumate de către Comisia Europeană, până în anul 2007: o Europă mai verde, mai incluzivă și mai digitală. Aceste direcții strategice validează nevoile beneficiarilor direcți și indirecți ai programelor Erasmus+, oferind un ansamblu de activități/ strategii/ instrumente corective, în vederea ameliorării disfuncționalităților sesizate la nivel de instituție, de comunitate locală sau de societate, la modul general.

Sub egida semnificației acestui an, am participat alături de alți doi colegi de catedră, grație programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Educație Școlară (SCH), contract cu numărul  2022-1-RO01-KA121-SCH-000064457, la un curs de dezvoltare profesională continuă, în perioada 20-25 august 2023, în Barcelona, intitulat: „Aduceți STEAM la viață: Cum să construiți un spațiu de creație, în școală?”. Raportându-ne la mențiunile realizate anterior, cu privire la anul european al competențelor, acest curs a relevat întocmai valențe formative, precum: stimularea competitivității, a participării și a talentului elevilor, angajați într-o învățare conștientă și activă, precum și elemente inovative ale educației, prin dezvoltarea unor abilități de proiectare, creare și construcție de instrumente, materiale și tehnologii variate. Scopul general al acestui curs a fost constituit din comprehensiunea de către participanți a conceptului de „spațiu de creație”, aplicabilitatea sa în cadrul anumitor discipline școlare, vizate în cadrul educației STEAM, prin raportare directă la conținuturile curriculare, și valorificarea resurselor educaționale pentru dezvoltarea unor produse creative și a unor proiecte inovative, de către elevi. În cadrul acestei mobilități de formare, finanțată prin Programul Erasmus+, de către Uniunea Europeană, au mai participat alți opt profesori, proveniți din Cipru, Franța, Cehia, Polonia și Grecia. Interschimburile culturale, informaționale referitoare la funcționalitatea sistemelor de învățământ și schimburile de bune-practici au constituit o coeziune a grupului și au conferit puncte de plecare stabile în vederea instaurării inovației în educație.

Din punct de vedere structural, în cadrul cursului au fost precizate anumite asocieri conexe de terminologie, precum: „de la stem la steam”, evidențiindu-se astfel maniera în care științele exacte, tehnologia, ingineria și matematica pot fi abordate prin intermediul artei; „de la doing la making”, această tranziție denotând procesul factologic, în sine, disponibilitatea profesorului de a se lăsa descoperit de către elevii săi, analizat pe parcursul întregului demers didactic. S-au menționat de asemenea, principalele nevoi caracteristice de instituire a unui spațiu de creație:

  • Interacțiuni între lucruri, oameni și spațiu;
  • Implicare susținută a participanților;
  • Abordarea unor acțiuni didactice creative;
  • Focusarea pe rezultate, constituite din produse;
  • Delegarea clară a sarcinilor, ca o formă de diviziune a muncii;
  • Valorificarea autenticității.

Una dintre activitățile preferate, în rândul participanților la această mobilitate, este una de tip practic-aplicativ, intitulată: „Lego challenge”. Aceasta a presupus gândirea, proiectarea și realizarea unui model de produs finit, utilizând piese de lego, vizat a fi obținut în urma implementării unui proiect STEAM/MAKERSPACE mai amplu, care să aibă legătură cu programele școlare IN/OUT. Dintre modelele propuse de către participanți au fost: o navă spațială revoluționară, circuitul apei în natură, identificarea pattern-urilor și construirea unei cantine pentru elevii școlii.

Propunând astfel de experiențe de învățare elevilor, acestora li se facilitează accesul de la cunoștințele teoretice la activitățile practice, creativitatea și autenticitatea lor este stimulată, astfel încât le provoacă un nivel ridicat de motivație școlară și un grad crescut al stimei de sine și în aceeași măsură, valorifică spiritul colaborativ al acestora. Așadar, de ce să nu aducem STEAM la viață, prin optimizarea unor spații de creație în mediul școlar?

* * *
Disclaimer: Finanțat de Uniunea Europeană.
Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului și nu reflectă punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Naționale. Nici Uniunea Europeană, nici Agenția Națională nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

 

 

prof. Anastasia-Mălina Cioloca

Liceul Teoretic Marin Preda, Odorheiu Secuiesc (Harghita) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anastasia.cioloca

Articole asemănătoare