Proiectul de mobilitate CULTURE: Antreprenoriat cultural pentru tinerii imigranți

Abstract: The ERASMUS+Programme is gaining more and more popularity every year and no wonder, the most famous of the many international learning programs that  offers  teachers, youth workers,  students from all over Europe huge opportunities to develop professionally, but also  the chance to experience real life in a foreign country.Such experience was the ERASMUS+ Key Action 1 project: Learning Mobility of Individuals – Erasmus+, Training of Trainers on Cultural Entrepreneurship, Bilbao, Spain.

Keywords: Culture, Projects,Entrepreneurship.

Titlul proiectului: „CULTURE: CULTural entrepreneURship Education for young immigrants” (2021-2-LT02-KA220- YOU-000048307), fondat de către Nacionalinė Agentūra BĮ Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, in Lithuania,  the Erasmus+ programme.

Programul Erasmus, fondat de Comisia Europeană în 1987, ce are ca scop finanțarea programelor de schimb internațional, este, cu siguranță, o poveste de creștere personală și profesională. Programul Erasmus+ presupune schimbarea perspectivei profesionale și personale, schimbul de experiențe, învățarea limbilor străine și, adesea, amintiri pentru o viață.

În cadrul programului Erasmus+, sunt incluse mai multe tipuri de acțiuni. De exemplu, mobilitatea TOT -Training of the Trainers- ce s-a defășurat în luna iulie, la Bilbao, în Spania, este integrată acțiunii KA1,  urmărind,  în primul rând, dezvoltarea individuală, fără să excludă încurajarea  performanței organizaţiilor educaţionale, conform logicii intervenției și a efectului  de propagare / multiplicare.

Deși  perioada de formare a programului bazat pe selecție  a fost   relativ scurtă (15-22 iulie), impactul pozitiv al acestuia este de netăgăduit, constatând nu  numai îmbunătățirea substanțială a încrederii și adaptabilității,ci și  oportunitatea internaționalizării  și recunoașterii la nivel european a  instituțiilor de învățământ  ce beneficiază de pe urma mobilității, programul Erasmus fiind  cel mai relevant  program educațional strategic, cu impact pozitiv asupra dezvoltării academice   personale a participanților, asupra înțelegerii interculturale și a competenței de exprimare  în limbi străine.

Mobilitățile Erasmus nu  numai că au contribuit indubitabil la dezvoltarea mea profesională, având efecte benefice asupra calității predării, dar a și deschis noi orizonturi  cooperării internaționale, baza altor proiecte și activități colaborative, cu recunoaștere academică.
Cel mai recent proiect personal  de mobilitate s-a desfășurat la Universitatea din Deusto, Bilbao, Spania, sub titlul Formarea formatorilor Project CULTURE: CULTural entrepreneURship Education for young immigrants/ 2021-2-LT02-KA220- YOU-000048307, având meritul de a fi oferit  celor 24 de participanți din țările partenere- Spania, Italia, România, Lituania-  oportunitatea de a învăța concepte fundamentale  despre educația antreprenorială în domeniul atât de interesant al culturii.

Obiectivele principale ale proiectului au fost: îmbunătățirea abilităților  și cunoștințelor lucrătorilor de tineret pentru a-și dezvolta  o nouă mentalitate de tip  antreprenoriat cultural ,înzestrarea formatorilor cu instrumente de incluziune   și metode nonformale pentru a oferi cu succes cursuri de antreprenoriat cultural tinerilor, inclusiv tinerilor imigranți și , mai ales, evaluarea manualului/ curriculumului creat colaborativ de mai mulți experți internaționali.

La Universitatea Deusto din Bilbao, am resimțit din plin coerența, rigoarea metodologiei științifice,excelența în cercetare și predare, dublate de pacea și viziunea creștină asupra  realității, într-o Academia  internațională ce  urmărește formarea de oameni liberi, cetățeni responsabili și profesioniști competenți care, într-o manieră degajată, destinsă, contribuie la transformarea societății europene. Este important de menționat că Universitatea Deusto este integrată  într-o rețea universitară mondială și într-o tradiție pedagogică centrată pe însăși esența  persoanei,  ca valoare fundamentală, angajându-se într-o continuă  reflecție asupra culturii și   într-un permanent  dialog cu agenții sociali.

La Universitatea Deusto, am experimentat o serie de metode nonformale cu caracter aplicabil în cadrul curriculei de Limba și literatura română, dar, mai ales, am devenit formatori pentru colegii noștri, testând dimensiunea parctică a manualului de Antreprenoriat cultural, ai cărui autori sunt: Javier Gutierrez Espinosa, Malvina Cruz Rentería, Eglė Stonkutė,Mariana Rosca,Rodica Ciobanu și Ion Bicec. Curriculumul „Antreprenoriat cultural” își propune să devină un ghid pentru implementarea unor cursuri similare de formare privind educația antreprenorială culturală pentru diverse grupuri țintă, cum ar fi tinerii migranți, pentru tineri în general și lucrători de tineret. Curriculumul ușor adaptabil  propune o serie de activități adresate  diferitelor  grupuri- țintă.

Curriculumul „Antreprenoriat cultural” se bazează pe nouă module împărțite în cincisprezece sesiuni,  integrând   metodologiile educației non-formale și, ca axă transversală, valorificarea fondului cultural al participanților. Modulele și sesiunile au fost elaborate pe baza unor criterii pedagogice care au în vedere interactivitatea, carcaterul participativ al activităților și  învăţarea peer to peer .

Curriculumul pornește de la nevoia de  înțelegere  a domeniului  antreprenoriatului cultural  (Modulul 1) și ulterior abordează specificul competențelor de bază necesare pentru a începe a proiect de antreprenoriat cultural (Modulul 2). Pe parcursul următorului modul, participanții sunt îndrumați către dobândirea unei înțelegeri mai bune a modului de înființare a unei întreprinderi cu caracter cultural (Modul 3), pornind de la reflecţiile asupra ideii de antreprenoriat, învăţarea unor metodologii, conștientizarea valorii adăugate a rețelelor, învățându-i pe cursanți să pregătească un plan de afaceri, pornind de la specificitatea culturii. Următoarea parte se concentrează pe aprofundarea cunoștințelor participanților despre antreprenoriatul cultural (Modul 4). Apoi, un accent special este pus pe relațiile de piață (Modulul 5), pe tipuri de  finanțare(Modulul 6),pe  gestionarea  riscurilor (Modulul 7) și pe gestionarea crizelor financiare (Modulul 8). În partea finală, curriculumul se concentrează pe procesul de  elaborare și prezentare a proiectului de antreprenoriat cultural (Modulul 9). Fiecare sesiune se încheie cu câteva recomandări pentru ceilalți formatori care doresc  să replice  experiența, oferind colegilor participanți resurse  valoroase  pentru a implementa cursuri similare.

Sesiunea susținută personal  s-a concentrat  asupra Metodologiei Lean Startup pentru antreprenoriatul de tip  cultural, având o durată de 90 de minute.

Fluxul sesiunii a cuprins următoarele momente, după sintetizarea impresiilor participanților, în urma sesiunii precedente:

I. Joc  Carduri Mindset –  venturelab.org/mindset-cards/ Facilitatorul prezintă specificul celor 24 de  carduri, obiectivul fiind descoperirea  în sine a  propriilor capacități/ competențe antreprenoriale necesare  în fața provocărilor vieții de zi cu zi. Ulterior, am situat discuția  în domeniul cultural pentru a înțelege mai bine provocările de înfruntat în condițiile inițierii unei acțiuni de tip antreprenoriat cu caracter cultural.Participanții au citit, pe rând,  definiția competenței de tip mentalitate deschisă  și au răspuns la întrebarea de pe card.

II. Metodologia Lean Startup
Facilitatorul prezintă metodologia Lean Startup și cele cinci principii fundamentale:
1. Antreprenorii sunt peste tot;
2. Un antreprenor este un manager;
3.  Învățare validată;
4.  Construiți-măsurați-învățați;
5. Caracterul măsurabil/ cuantificabil al  inovației.

III. Carduri de mentalitate antreprenorială și cele cinci principii Lean Startup
Participanții trebuie să coreleze abilitățile prezentate pe carduri cu cele cinci principii fundamentale ale Metodologiei  Lean Startup. În etapa de final a secvenței, facilitatorul face o sinteză.

IV. Alegerea produsului sau serviciului cultural potrivit
În grupuri, participanții lucrează la  ideea de proiect/ la aspecte referitoare la risc, având în minte ultima parte a sesiunii precedente.
1. În ce domeniu al antreprenoriatului cultural ne putem plasa proiectul?
2. Ce strategii specifice ale metodei Lean Startup  utilizează proiectul nostru?
3. Cum ne pot ajuta metodologia Lean Startup și competențele antreprenoriale să ne modelăm comportamentul, astfel încât să realizăm un proiect de succes? (Suwala, 2015).

V. Evaluare
Facilitatorul invită unii participanți să-și împărtășească concluziile, utilizând flipchartul, neuitând să ofere recomandări celorlalți  formatori care doresc să reproducă experiența.

Astfel, în concluzia lucrării, aș sintetiza beneficiile participării la proiectul ERASMUS+ CULTURE Formarea formatorilor, trecând în revistă 5 aspecte pozitive de necontestat:
1. Munca în echipă + activități nonformale pe o temă cotidiană în munca de profesor de Limba și literatura română, pe tema CULTURII =  mi-a îmbunătățit metodele de învățare/ predare/ evaluare  și mi-a oferit  abilități de analiză mai profundă și  de rezolvare mai rapidă  a problemelor.
2. Exersarea limbilor străine, a limbii engleze și spaniole   = comunicare interculturală autentică
3. Experiență anterioară + oportunitate  + echipă grozavă =  timp de calitate
4. Cultura spaniolă a fericirii =  deși familiarizată cu specificul culturii  iberice, acest proiect m-a ajutat să descopăr multe taine despre  cultura  unică și interesantă a bascilor.
5. Pasiunea cunoașterii + dragostea de a călători = organizarea itinerarului București-Bilbao cu 1 escală la Barcelona mi-au îmbunătățit abilitățile de management, îmbogățindu-mi memoria afectivă cu impresii durabile și amintiri dragi.

Referințe
1. Engel, Constanze(2010), The impact of Erasmus mobility on the professional career: Empirical results of international studies on temporary student and teaching staff mobility.Retrieved September 2,2023 from journals.openedition.org/belgeo/6399
2. Muller, Klaus(2020), BRIEFING European Added Value in Action EPRS | European Parliamentary Research Service,PE 642.812 – April 2020 EN, Impact of the Erasmus+programme. Retrieved September 2,2023 fromhttps://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642812/EPRS_BRI(2020)642812_EN.pdf
3. Training Overview Training of Trainers on Cultural Entrepreneurship. Retrieved September 2,2023 from  www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-on-cultural-entrepreneurship.11194/ 

 

prof. Alina Bălan

Liceul Tehnologic Toma Socolescu, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.balan

Articole asemănătoare