Predarea inteligentă la ştiinţe

Este ştiut faptul că alegerea unor strategii de instruire variate contribuie semnificativ la implicarea elevilor în procesul de învăţare, aceştia se simt provocaţi şi învaţă mai bine.
Voi prezenta în continuare exemple din activităţile ce fac parte din strategiile de instruire ale unităţii de învăţare „Medii de viaţă”, Ştiinţe ale naturii, clasa a IV-a.

Activitatea 1

Le adresez elevilor întrebarea esenţială: „Cum au supravieţuit plantele şi animalele le-a lungul timpului?”, dându-le posibilitatea să reflecteze asupra aceseia, apoi le comunic obiectivele unităţii de învăţare şi conţinutul acesteia. Le explic elevilor ce înseamnă învăţarea prin proiecte şi faptul că în orele următoare vor lucra pe grupe având sarcini diferite (o grupă va căuta pe internet poezii, poveşti, ghicitori despre plantele şi animalele întâlnite în mediul de viaţă studiat, elevii dintr-o altă grupă vor realiza prezentări PowerPoint cu fiecare mediu de viaţă, alţii vor decupa, desena plante şi animale, iar alţii vor căuta curiozităţi despre plante şi animale). De asemenea, fiecare elev va trebui să colecţioneze imagini cu plante şi animale specifice unui mediu de viaţă pe care le vor folosi în întocmirea unei cărţi numite „Cărticica mea despre grădină” (pădure sau baltă).

În continuare, elevii vor fi solicitaţi să spună cât mai multe lucruri despre „mediul înconjurător” pentru a completa organizatorul grafic realizat la tablă. În acest fel îşi vor reactualiza cunoştinţele însuşite în anul şcolar trecut referitoare la tema propusă.

La sfârşitul orei, elevii vor rezolva chestionarele pentru stabilirea cunoştinţelor acumulate anterior necesare pentru parcurgerea unităţii de învăţare.

Activitatea 2

Atenţia elevilor va fi captată cu ajutorul legendei „Omul, stăpânul lumii” care îi va orienta să observe elementele naturale şi cele artificiale din mediile de viaţă prezentate în două imagini (mediul natural, mediul artificial).

În derularea activităţii, elevii vor fi împărţiţi în 3 grupe (detectivii, cercetătorii şi ecologiştii), fiecare primind spre studiu o serie de materiale.

În final, fiecare grupă va desemna câte un elev care va prezenta rezultatul muncii întregii grupe pe baza planului primit.

Activitatea 3

În prima parte a orei, elevii vor urmări o prezentare în PowerPoint despre grădină care îi va orienta în completarea fişei de lucru „Grădina” ce va fi parte componentă a portofoliului din cadrul proiectului derulat. Elevii vor avea ca sarcină să caute pe internet ghicitori, poezii, informaţii despre legume, flori de grădină, insecte pe care le vor ataşa la portofoliu.

Pentru fixarea cunoştinţelor, elevii vor rezolva fişa de evaluare interactivă.

Activitatea 4

Elevilor li se vor arăta jetoane cu diferite animale sălbatice pe care le vor recunoaşte precizând mediul lor de viaţă. Vor căuta pe internet imagini ce reprezintă păduri, stabilind asemănările şi deosebirile pe baza Diagramei Venn. Cu ajutorul elevilor va fi formulată definiţia pădurii pe care o vor nota în fişa de lucru „Pădurea”, apoi, pe parcursul lecţiei, vor căuta şi vor nota alte informaţii, respectând planul dat.

În scopul sensibilizării elevilor pentru a proteja pădurile şi pentru a conştientiza importanţa acestora pentru noi toţi, voi prezenta un material intitulat „Omule, pomule”.

Activitatea 5

Lecţia debutează cu prezentarea conţinutului informaţional în PawerPoint ce cuprinde pe primul slide versuri din poezia „Balta” de Vasile Alecsandri din care elevii vor identifica şi vor nota plantele şi animalele ce se întâlnesc în acest mediu de viaţă.     Derulând celelalte slide-uri se vor transmite elevilor noile cunoştinţe. Prezentarea interactivă a noilor cunoştinţe va da posibilitatea elevilor de a emite idei, opinii în legătură cu tema abordată. În cadrul fiecărei ore elevii vor completa schema lecţiei, fişe de observaţie, jurnalul de reflecţie.

Activităţile 6 şi 7

În penultima lecţie, elevii vor întocmi „Cărticica mea despre grădină” (sau pădure, sau baltă) care va respecta o anumită structură dată, apoi vor realiza o expoziţie cu propriile cărţi, alţii vor prezenta materialul realizat în PowerPoint şi portofoliile realizate pe parcursul acestei unităţi de învăţare.

Ultima oră va fi destinată susţinerii prezentărilor, realizării autoevaluării şi interevaluărilor; se vor recapitularea cunoştinţele cu ajutorul Organizatorului grafic care îi va orienta pe elevi în rezolvarea fişei de evaluare sumativă.

 

prof. Daniela Georgeta Coman

Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.coman1

Articole asemănătoare