„Clasa virtuală de fizică” pe TwinSpace – Învățarea online a științelor, pe platforma eTwinning

Întrucât suspendarea școlilor din cauza COVID-19 se prelungește în multe țări, tehnologia este în prezent singurul mijloc prin care putem ajunge la elevii noștri. Prin urmare, trebuie să reconsiderăm când, unde și cum se întâmplă învățarea și să ne adaptăm abordarea metodologică.
Pentru a veni în sprijinul elevilor, continuând învățarea, am fondat împreună cu colega mea din județul Olt, Cristina Nicolăiță, proiectul eTwinning-“Clasa virtuală de fizică”, proiect aprobat de Centrul Naţional eTwinning România din 16.03.2020. De atunci, el tot crește, se îmbogățește, se cizelează, se construiește.

Acest proiect a fost creat pentru a oferi un spațiu de învățare online pentru studiul fizicii elevilor de gimnaziu, în perioada închiderii școlilor. Astfel elevii vor interacționa, vor obține sarcini de învățare și vor învăța într-un spațiu comun. Activitățile vor fi organizate pe clase, fiind vizate conținuturile din manual, ale semestrului 2,  pentru elevii claselor 6-8. Inițial proiectul l-am construit pentru clasele la care predam eu și colega mea, dar au mai fost doritori, dintre profesorii de fizică, din alte județe  iar acum proiectul are 8 profesori din România și un profesor din Republica Moldova.

Adevărata provocare este de a oferi învățare la distanță eficientă, cu activități semnificative pentru a-i menține pe elevi concentrați pe obiectivele lor de învățare și obiectivele de performanță.  În proiectul nostru obiectivele sunt raportate la curriculumul disciplinei și se referă, desigur, la formarea celor patru competențe generale, dar și de competențe specifice asociate acestora ( investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile; explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora; interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora; rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii).

Întrucât nu este plăcut să ții elevii în fața unui ecran ore întregi, conferințele video lungi în stil academic, sunt  evitate și înlocuite cu sesiuni online mai scurte și microlecții pentru a explica scenariul de învățare. Acest lucru se întâmplă pe TwinSpace, unde elevii, vizualizează anumite filmulețe postate la lecții și rezolvă anumite sarcini.

Astfel, profesorii  transformă o parte din conținutul lecției în videoclipuri pe  care elevii le pot urmări asincron în ritmul lor. Timpul petrecut online cu profesorii poate fi folosit la sarcini interactive, creative și de rezolvare a problemelor, de exemplu prin sondaje, momente de reflecție. La fel de importantă este și planificarea livrărilor post-conexiune și a termenelor date. Am comunicat mult înainte pe Whats App, Messenger, Zoom.

În spațiul proiectului elevii vor găsi și parcurge într-un ritm adaptat situațiilor concrete care apar, sincron sau asincron:

 • suport teoretic, sub formă de text, imagini dar și video, predate live sau înregistrate de profesor;
 • experimente cu materiale uzuale, pe care le pot replica acasă;
 • experimente virtuale, videoclipuri științifice;
 • sarcini de învățare cu grad mediu, dar și ridicat de complexitate;
 • instrumente de evaluare online ale lecțiilor prezentate;
 • fișe de lucru pentru activitățile propuse la toate unitățile de învățare.

De asemenea, profesorii pot simți nevoia să evalueze formativ progresul învățării elevilor pentru a oferi feedback personalizat. De exemplu, elevii pot complete teste online cum ar fi  Socrative, GoFormative sau pot juca/rezolva teste în echipe sau individual precum Kahoot! Quizzizz. La anumite lecții, pot realiza experimente, pe care le pot încărca pe Padlet-ul existent,  la fiecare clasă, indicând școala și inițialele numelui. Elevii se pot loga, participând la firele de discuție create sau pe forumul proiectului. Totodată elevii pot urmări experimentele virtuale și simulările de pe PhET Colorado, pe care le pot efectua în TwinSpace.

Pe lângă rezultatele palpabile ale parcurgerii și rezolvării sarcinilor, cum ar fi fotografii, video-uri, comentarii, desene, calcule matematice, etc, ne dorim dezvoltarea la elevii noștri a competențelor relevante pentru societatea actuală, în viziunea OECD- DeSeCo:

 • manifestarea autonomiei;
 • afirmarea/ apărarea drepturilor, intereselor, responsabilităților, limitelor şi nevoilor personale;
 • dezvoltarea şi managementul unor proiecte personale;
 • abilitatea de a acționa într-un context mai larg / „în planul mare” (the big picture);
 • folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale;
 • folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv;
 • folosirea interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor;
 • folosirea interactivă a noilor tehnologii;
 • funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social;
 • relaționarea adecvată cu ceilalți;
 • cooperarea;
 • gestionarea şi rezolvarea conflictelor.

În ceea ce privește evaluarea sumativă a performanței elevilor în activitățile de predare la distanță, testarea online poate ridica îngrijorări cu privire la plagiat. Prin urmare, ar putea fi mai ușor să evaluăm procesul de învățare pe baza unor sarcini creative, precum povestirea digitală, jurnalul de reflecție și să ne concentrăm pe achiziția de abilități, precum învățarea învățării, cooperarea, participarea activă, angajamentul și progresul.

Deci, să fim pozitivi, inventivi și optimiști, concentrându-ne doar pe beneficiile acestei schimbări pedagogice și să păstrăm cele mai bune practici pentru îmbunătățirea planificării noastre pentru viitor!

Link-ul proiectului: https://twinspace.etwinning.net/112504/home

Bibliografie: https://etwinning.ro/resurse/Ghid_etwinning_2009.pdf

Autori:
Prof. Gabriela Marusia Cobel, ambasador Scientix România
prof. Cristina Nicolăiță, ambasador eTwinning  și Scientix România

prof. Gabriela-Marusia Cobel

Școala Gimnazială Nr.7, Borșa (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.cobel

Articole asemănătoare