Tehnologii informaționale pentru dezvoltarea și evaluarea colaborativă a resurselor educaționale

Am ales sa public acest articol deoarece am studiat în profunzime aplicațiile Google și am descoperit ca sunt utile și ne ușurează mult munca nouă, profesorilor. Motiv pentru care vreau sa împărtășesc experiențele acumulate cu restul comunității profesionale a cadrelor didactice.

Cerinţele societăţii actuale, concurenţa acerbă pe piaţa muncii, precum şi integrarea României în Uniunea Europeană impun acordarea unei atenţii deosebite sistemului de învaţământ românesc şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare. Mediul educaţional virtual, educaţie deschisă şi la distanţă, biblioteci şi clase virtuale, clasele digitale, sunt doar câteva exemple de noi tehnologii informaționale. Pentru mulţi, IAC (Instruirea Asistată de Calculator) înseamnă începutul unei noi ere în educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale.

Ca profesori, înțelegem importanța predării unor cunoștințe de bază precum cititul, scrisul și matematica. Dar dacă le oferim elevilor doar noțiunile de bază, vor avea lacune uriașe în cunoștințele și capacitățile de care au nevoie pentru a se descurca bine la locurile de muncă ale secolului XXI. Pentru a fi cetățeni angajați și lideri eficienți în societate, elevii trebuie să exerseze și gândirea critică, comunicarea, colaborarea și lucrul creativ.

Noile tehnologii educaţionale sunt o consecinţă directă atât a evoluţiei metodelor psihopedagogice din educaţie, cât şi a noilo tehnologii IT&C (tehnologiiWeb, multimedia, tehnologii de comunicaţie).

Utilizarea sistemului de calcul în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu informaţiile multimedia, conceptul de învățare asistată cu ajutorul calculatorului este o cerinţă aproape indispensabilă.

Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include:

 • predarea de noi cunoştinţe;
 • aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe;
 • verificarea unei lecții.

Numită de unii ca “inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”, instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii treptate a informatizării în învăţământ.
Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, ușurînd accesul elevului la informaţii mai ample, mai complexe, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în diferite modalități de vizualizare.

Modernizarea pedagogică implică deci, existenţa echipamentelor hardware (calculator), a software-lui (programelor) și a capacității de adaptare a lor, de receptare și valorificare în mediul instrucțional.

Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă didactică modernă și activă. Instruirea asistată de calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, o modalitate de organizare a procesului instructiv-educativ, promovat în ultimele decenii atât în ţările dezvoltate, cât şi în unele în curs de dezvoltare, într-un ritm alert.

Avantajele învăţării asistate de calculator în comparaţie cu alte metode sunt evidenţiate prin:
a) reducerea timpului de studiu;
b) modificarea atitudinii faţă de calculator ca instrument de lucru;
c) creşterea eficienţei în studiul disciplinelor exacte, al disciplinelor tehnice, dar şi în cel al limbilor străine şi al tehnicilor de comunicare

Cinci elemente cheie pot determina cât de bine sunt antrenaţi cursanţii în propriul proces de instruire, respectiv: divertismentul, interactivitatea, controlul, utilitatea şi personalizarea.

Ca professor de informatică si TIC, susțin predarea și utilizarea în procesul educativ a noilor tehnologii precum suita de aplicații Google pentru Educație și va prezint în cele ce urmează  si facilitățile pe care aceste aplicații le oferă.
G Suite for Education este o suită de instrumente care ne poate ajuta să sporim oportunitățile de gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate, susținând în același timp obiectivele de învățare pe care le avem pentru elevii noștri. Aceste instrumente sunt gratuite, nu conțin reclame, sunt fiabile și sigure, în plus sunt deja folosite de milioane de elevi în școli din întreaga lume. Faptul că sunt oferite gratuit este ceva extraordinar, dar principalul avantaj este acela că sunt relevante pentru elevi, ușor de folosit și deschid calea către metode noi de învățare.

Avantajele G Suite for Education pentru profesori:

 • Sunt instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă economie de timp și energie
 • Oferă o  mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real
 • Elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți pentru lucrul în echipă în viitor)
 • Feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets
 • Modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea contribuțiile elevilor la munca de grup

Aplicațiile Google pentru educație sunt următoarele:

1. Google Classroom este un instrument de colaborare pentru profesori și elevi care ajută la organizarea și eficientizarea activităților școlare. Cu numai câteva click-uri puteți să creați o clasă, să adăugați elevi și să creați teme sau anunțuri. Veți putea să vedeți cine a terminat tema și cine mai are de lucru și să dați apoi note. În plus, puteți să le oferiți elevilor feedback instantaneu și să le vedeți întrebările sau comentariile despre teme.

Principalele beneficii ale Google Classroom sunt urmatoarele:

 • Configurarea – Profesorii pot înființa usor  o clasă, să invite studenți și co- profesori , și apoi să distribuie informații, anunțuri și întrebări în fluxul de clasă .
 • Mai puțin timp și hârtie – simplu, fluxul de lucru informatizat  permite profesorilor să gestioneze munca elevilor rapid, toate într -un singur loc .
 • Mai bună organizare – Elevii pot vedea sarcini  pe pagina de lucru, în contul clasei, sau pe calendarul clasei. Toate materialele de curs sunt stocate automat în dictoare Google Drive

2. Google Docs: documentele prind viață datorită instrumentelor de editare și stil inteligente, care vă ajută să formatați cu ușurință text și paragrafe. Alegeți din mii de fonturi și adăugați linkuri, imagini, desene și tabele (corespondent – MS Word)

3. Google Drawings: crearea de grafice și scheme logice cu forme, texte și imagini
4. Google Sheets: foi de calcul pentru analizarea datelor, vizualizarea și reprezentarea lor în formă de grafice (corespondent – MS Excel)
5. Google Slides: un instrument de prezentări unde povestirile sunt mai ușor de spus (corespondent MS PowerPoint)
6. Google Forms: sondaje rapide și simple pentru strângerea de informații
7. Gmail: e-mailuri, agendă, sarcini și comunicări
8. Google Calendar: util pentru planificări,  calendare și stabilire întâlniri
9. Google Hangouts: necesar pentru  conferințe video live și mesaje
10. Site-uri Google: folosit pentru crearea și publicarea paginilor web
11. Google Groups: util în comunicarea de grup și forumuri web
12. Chrome: navigarea pe internet
13. Google+: comunități online și rețea de socializare
14. YouTube: găzduire și distribuire de videoclipuri
15. Google Maps/ Earth: hărți interactive și imagini din satelit
16. Blogger:  publicarea blogurilor

Avantajele G Suite for education pentru clasa viitorului:

 • Educație modernă
 • Creșterea cifrei de școlarizare
 • Reducerea costurilor
 • Dispozitive ușor de administrat și de utilizat
 • Aplicații pentru educație intuitive
 • Mai mult timp pentru predare
 • Lecții interactive și creative
 • O mai bună înțelegere a teoriei
 • Creșterea motivației elevilor
 • Colaborarea profesor – elev și elev – elev

Pentru mine, Google Classroom reprezintă Clasa Viitorului: o predare cu instrumente digitale moderne și o organizare eficientă pentru profesor, și, nu în ultimul rând, lecții interactive și interesante pentru elevii mei  care îi ajută pe aceștia să fie mai implicați în propria învățare și să dezvolte abilități digitale utile în viitor. Elevii sunt atrași de lucrul colaborativ, de faptul că aplicațiile le sunt salvate automat, de faptul că nu mai au nevoie de stick-uri pentru a-și continua  acasă aplicațiile neterminate la școala, le place evaluarea realizată cu ajutorul formularelor Google, își exploatează spațiul de stocare nelimitat oferit de Google Drive. Asta datorită faptului că în urma tuturor demersurilor pe care le-am întreprins, am obținut licența definitivă Google pentru Colegiul Tehnic „Ion Creangă”.

Să nu vă gândiți că pentru a utiliza aplicația Google Classroom sau celelalte aplicații Google pentru educație este necesar să fii profesor de informatică sau expert în domeniul tehnologiei. Dacă aveți competențe de bază în utilizarea computerului, veți utiliza ușor Google Classroom pentru că această aplicație are o interfață prietenoasă și nesofisticată. Vă garantez că, pentru elevi, va fi la fel de ușor și de plăcut!

Mă bucur că eu și elevii mei facem parte dintre cei peste 60 de milioane de utilizatori ai aplicațiilor G Suite for Education din întreaga lume și sunt sigur că numărul profesorilor și elevilor din România care vor folosi Google Classroom va fi din ce în ce mai mare.

Autor,
Prof. Pavel Daniela

Bibliografie:
• ADĂSCĂLIȚEI A., Instruire Asistată de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia – ee.tuiasi.ro
• BOCOȘ, M. – Didactica disciplinelor pedagogice – un cadru constructivist – Ed.Paralela 45- 2008
• CRISTEA, S.- Fundamentele științelor educației. Teoria generală a educației, Ed. Litera, 2002
• ELSENHEIMER, J.– Terms of engagement:Keeping learners online, ASTD On-line Magazine All About E-learning, 2003
• MASALAGIU, C., ASIMINOAEI, I., -Didactica predării informaticii – Ed. Polirom, 2004
• MAZILU M., NISTORESCU M. S. – PROGRAMARE ASISTATĂ DE CALCULATOR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBAJULUI C++ – Simpozionul “Tehnologii educaţionale pe platforme electronice în învăţământul ingineresc”, 9 – 10 mai 2003, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (pag 348)
• NOVEANU, E., POTOLEA, D. (coord.)- Ştiinţele educaţiei – dicţionar enciclopedic, vol. I, II, Bucureşti:Editura Sigma, 2007
www.google.com/docs/about/
books.google.ro/
plus.google.com/communities/107196495119215796373
en.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom
www.google.com/docs/about/
www.google.com/slides/about/
www.google.com/sheets/about/

prof. Daniela Pavel

Colegiul Tehnic Ion Creangă, Tg.Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.pavel

Articole asemănătoare