Jurnal reflexiv: Calitatea produselor alimentare și a serviciilor din alimentație

La unitatea de învățare „Calitatea produselor alimentare și a serviciilor din alimentație”, la clasa a V-a, am proiectat un demers didactic de două ore, cu activitățile de învățare centrate pe următoarele aspecte: (1) întocmirea coșului alimentar zilnic și săptămânal, selectând și evaluând produsele alimentare pe baza unor criterii: origine (minerală, vegetală și animală) și (2) calcularea cu aproximație a valorii energetice/ nutritive a alimentelor pe bază de tabele, etichete, ambalaje.

Articol integral

Ergonomia clasei de elevi și valențele ei educative

Educația, ca factor primar de dezvoltare a personalității umane, se referă instruirea organizată, dirijată, având la bază o serie de obiective clare și a căror finalitate este reprezentată de formarea unor competențe. În spațiul școlar, există documente reglatoare (programe școlare, planificări, planuri-cadru etc.), instrumente (auxiliare, manuale) și chiar resursă umană specializată (profesori de matematică, TIC, psihologie etc.) care să asigure atingerea acestor obiective. Din cele expuse, putem spune că procesul instructiv-educativ este un soi de program bine pus la punct, bazat pe date științifice, ale cărui rezultate apar fără excepție.
Totuși, realitatea este alta: în multe situații, ele nu apar.

Articol integral

Importanța dezvoltării mobilității articulare în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport

Majoritatea specialiștilor din domeniu nu includ mobilitatea articulară în rândul calităților motrice. R. Manno (1992) încadrează mobilitatea (suplețea) în grupa capacităților motrice „intermediare”, respectiv între capacitățile condiționale (viteză, forță, rezistență) și capacitățile de coordonare (îndemânare, dexteritate, iscusință).

Articol integral

Beneficiile implementării programelor Erasmus+ în școli. Partea a-II-a Proiectele de schimb școlar, STEAM like Leonardo și TLOWP

Parteneriatele europene rămân, chiar şi în condițiile pandemice actuale, promotoarele înnoirii continue a repertoriului didactic şi ale inovației, două elemente pilon ale dezvoltării instituționale, o deschidere evidentă spre dimensiunea europeană. Educația contemporană are drept nucleu dezvoltarea celor 8 competențe cheie, cele ce conturează profilul absolventului diferitelor etape de școlarizare. În condițiile în care abordările moderne sunt centrate pe elev, prin identificarea aptitudinilor acestuia și mentorarea dezvoltării acestora până la atingerea potențialului lor maxim, proiectele de schimb interșcolar rămân cadrul educațional perfect, prin expertiza educațională oferită de toți partenerii, ce conlucrează în proiectarea celor mai optime scenarii didactice.

Articol integral

Studiu: Îmbunătățirea abilităților sociale la copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA), prin intermediul poveștilor sociale

În profesia mea, ca și cadru didactic, nu de puține ori am întâlnit elevi care prezintă dificultăți interpersonale în deprinderea abilităților sociale și în a stabili și menține relații cu persoane din cadrul familiei. Pentru unii dintre aceștia, dificultățile sunt temporare, specifice vârstei, dar pentru alții, cum sunt și copiii diagnosticați cu Tulburare din Spectru Autist (TSA), aceste dificultăți sunt persistente și pot interfera pe termen lung cu integrarea lor socio-profesională.

Articol integral

Activizarea elevilor prin activități extracurriculare

Pentru atingerea idealului educațional al școlii românești, în toate componentele sale, profesorul pentru învățământul primar poate acționa atât în cadrul orelor de la clasă, cât și prin implicarea elevilor într-o serie de activități care se derulează în mediu extra-școlar, dar care prezintă o importantă valență educativă.

Articol integral

O nouă provocare: evaluarea online

A evalua înseamnă a găsi dovezi că elevii au învăţat. Părinţii doresc să ştie despre copii lor că trec ştacheta. Profesorii vor să ştie cât de bine merge clasa ca întreg şi fiecare elev în parte. Punctajele obţinute la testări sunt considerate indicatori pentru ce şi cât se învaţă. Pe măsură ce profesorii încurajează învăţarea mai activă şi gândirea critică în orele lor, descoperă că trebuie să trateze evaluarea în maniere noi.

Articol integral

Knowing vs. Speaking a Language

Speaking is so much a part of daily life that we take it for granted. Unless somebody is unable to speak due to some medical conditions, an average person produces tens of thousands of words a day and some people produce more than that. So natural and integral is speaking that we forget how we struggled to achieve this skill, until we have to deal with it all over again in a foreign language.

Articol integral

Îmbogățirea vocabularului limbii franceze în manualele românești interbelice

Învățarea unei limbi străine urmărește ca elevul să devină o persoană  capabilă să comunice în diverse situații, să-și exprime în mod adecvat atitudinea față de diverse împrejurări. Studiul limbii franceze presupune, pe lângă parcurgerea unor reguli gramaticale, de altfel, esențiale pentru o bună înțelegere a structurii limbii, și însușirea unui vocabular necesar pentru o comunicare eficientă. Astfel, în funcție de context și, mai ales, de nivelul de limbă, elevii folosesc în mod diferit părți ale lexicului francez.

Articol integral

Puterea sufletului. Inteligența emoțională la școlarul mic. Studiu de caz

Ipoteză: Elev X, cu rezultate deosebite, premiat la concursuri și olimpiade școlare, dar care, ajuns la maturitate, luptă cu dificultatea împlinirii pe plan social și, de cealaltă parte a baricadei, elev Y, copil mediu din punct de vedere al testelor școlare, dar cu abilitatea integrării în orice mediu, datorită unei inteligențe emoționale armonios și sănătos dezvoltată. Pornind de la această ipoteză, se pun sub semnul întrebării mai multe adevăruri. Care dintre cele două situații este favorizată pentru desăvârșirea individuală? Ce este, în esență, inteligența emoțională și care este rolul ei în formarea și dezvoltarea personalității umane? Și, mai ales, în ce măsură contribuie școala la valorizarea potențialului emoțional al individului? Sunt doar o parte din întrebările cărora voi încerca să le nuanțez câteva răspunsuri, cu asumarea greșelilor care-mi aparțin în întregime.

Articol integral