Strategii didactice cu aplicabilitate în domeniul ritmicii muzicale – etapa prenotaţiei (Partea I)

Cu toate că se recunoaşte unanim importanţa educaţiei ritmice a copiilor, în contextul educaţiei muzicale generale, problematica transmiterii conţinuturilor acestui domeniu important al artei muzicale este insuficient tratată în bibliografia de specialitate.
Educatoarea se confruntă cu numeroase probleme în ceea ce priveşte selectarea demersurilor didactice cele mai adecvate obiectivelor şi conţinuturilor precizate în programa de educaţie muzicală pentru capitolul ritmul muzical, probleme amplificate şi de lipsa culegerilor de cântece în care repertoriul să fie sistematizat din punct de vedere al capacităţii muzicale la care se referă.
Se impune deci, o mai bună  cunoaştere a problematicii specifice metodologiei de transmitere a ritmului muzical, a principalelor direcţii conturate de pedagogia muzicală românească.

Articol integral

Alte forme de organizare a procesului instructiv-educativ

Necesitatea de a completa și prelungi procesul de învățământ în afara clasei și în afara școlii s-a impus la începutul secolului XX , fiind conștientizată de reprezentanții “educației noi” și satisfăcută inițial, nu de școală, ci de asociații de tineret de tipul “Wandervogel” care, în ciuda reacției autorităților, au dat expresie dorințelor lor de a-și cunoaște țara prin vizite și excursii. Pe de altă parte, confruntat cu tot mai multe critici din afara sa, sistemul pe clase și lecții era obligat să conceapă și să desfășoare în alte moduri, mai complexe și mai atractive, mai antrenante și mai flexibile, activitatea sa specifică.

Articol integral

Techniques de la didactique moderne: dramatisation, simulation, jeux de rôles

Nous traiterons ici des structures ludiques plus ou moins apparentées au théatre, c’est à dire l’animation de scènes avec des personnages en interaction verbale, quels que soient les degrés de structuration  ou au contraire de spontanéité du jeu (règles, textes, canevas, scénarios,consignes ou mises en scène plus ou moins préetablies),  ou l’implication personnelle des participants dans les scènes qu’ils jouent.Nous passerons en revue la gamme de ces jeux, en donnant un certaine nombre d’exemples ainsi que des indications sur leur fonction et leur utilisation dans la classe de langue.

Articol integral

Utilizarea aplicației Scratch în geometrie

La clasele a V-a și a VI-a, în cadrul capitolelor “Elemente de geometrie şi unităţi de măsură”, “Noţiuni geometrice fundamentale” și “Triunghiul”, elevii trebuie să construiască diferite configurații geometrice. De asemenea, ei trebuie să determine perimetrele, ariile, volumele acestor configurații geometrice.
Pentru a reține mai bine și într-un mod plăcut, profesorul poate folosi aplicația SCRATCH cu ajutorul căreia se vor amuza, alegând personajele care să îi ajute să construiască sau să calculeze. În sine, aplicația se bazează pe algoritmi și gândire logică.

Articol integral

Teoria inteligențelor multiple

Teoria inteligențelor multiple a fost propusă de Howard Gardner, profesor de teoria cunoașterii, educație și psihologie la Universitatea Harvard și de neurologie la Facultatea de Medicină din Massachusetts, S.U.A. Pe baza studiilor neurologice și antropologice efectuate, el propune un model alternativ numit teoria inteligențelor multiple.

Articol integral

Metode și mijloace didactice de realizare a educației muzicale ritmice

Mijloacele de învăţământ sunt instrumente sau complexe menite a facilita transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziţii, realizarea unor aplicaţii practice în cadrul procesului instructiv-educativ. Stabilirea şi integrarea mijloacelor de învăţământ se realizează prin racordarea permanentă a acestora la obiectivele instruirii, la conţinuturile concrete ale activităţilor, la metodele şi procedeele didactice.

Articol integral

Dificultăți de învățare în clasa mea

În ceea ce privește tipurile de dificultăți de învățare, nu a fost dificil să găsesc în experiențele trecute cazuri de copii cu dificultăți de învățare, să le diferențiez de cazurile copiilor cu dizabilități de învățare sau de cele ale copiilor cu tulburări de învățare.

Articol integral

Stereotipurile și marea oportunitate a educației nonformale

Lucrarea de față conține câteva aspecte teoretice despre stereotipuri și prejudecăți, diversitatea și egalitatea șanselor și marea oportunitate pe care educația nonformală o oferă în încercarea cadrelor didactice de a forma elevi toleranți, ajutându-i să dobândească competențe și abilități cognitive, emoționale și specifice, ajutând aceștia identifică și au încredere în instinctele lor, precum și dezvoltând încredere în procesul lor unic de învățare.

Articol integral

Cercul de lectură

Din experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, am constatat că elevii, în mare parte, nu mai sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant – lectura. M-am gandit ca acest univers trebuie neaparat redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii.

Articol integral

Proiectul eTwinning „Mesés kalandok – Kódolj és játssz”

„Mesés kalandok – Kódolj és játssz”/ „Aventuri fabuloase-Codificați și jucați” este un proiect eTwinning de colaborare internațională, care a fost implementat între patru instituții din Ungaria, Serbia, Slovacia și România, în cadrul programului „Săptămâna Tematică Digitală 2019”, organizat în Ungaria. Proiectul a fost înregistrat și la cea de-a patra ediție a Săptămânii STEM Discovery 2019. Prin acest proiect ne-am propus, pornind de la un basm popular, transmiterea valorilor tradiționale prin intermediul științei, tehnologiei, ingineriei, artei si matematicii. Am urmărit dezvoltarea gândirii logice, creative, formarea de rezolvare a problemelor, învățarea unor tehnici noi, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, precum și dezvoltarea competențelor sociale.

Articol integral