Natura – prietena noastră

Educaţia ecologică a şcolarilor mici este foarte importantă pentru dezvoltarea sentimentelor de afecţiune faţă de tot ceea ce ne înconjoară, corectarea atitudinilor comportamentale sau chiar suplinirea părinţilor în formarea comportamentelor copiilor, transmiterea unor noi cunoştinţe şi corectarea informaţiilor pe care le au din familie.

Articol integral

Types of Reading and Reading Techniques

Just telling our students to read lots of books is not enough to make them understand the importance of reading. This is why in each school where English is the first foreign language of study, some reading programmes should be initiated, including appropriate teachers,  materials, tasks and other facilities.

Articol integral

Activități școlare și extrașcolare în sprijinul orelor de religie: Excursia didactică

Între  activitățile extracurriculare care anticipează, completează și consolidează lecția  efectuată  în clasă,  excursia  didactică ocupă  un  loc deosebit.
Formă de  organizare a procesului  de  învățământ,  vizitele și excursiile  la  biserici  și  mănăstiri  oferă  elevilor posibilitatea  dobândirii  sau aprofundării  cunoștințelor religioase în mod direct, destins  și  atractiv.

Articol integral

Aplicarea principiilor didactice în cadrul predării disciplinelor tehnice

La baza organizării şi conducerii activităţii de predare-învăţare, în scopul realizării obiectivelor pedagogice, stau principiile didactice, care au aplicabilitate şi la disciplinele tehnice. Aceste norme au un rol deosebit în proiectarea strategiilor didactice şi a situaţiilor de instruire iar aplicarea lor integrală este o condiţie a eficienţei procesului de predare-învăţare-evaluare.

Articol integral

Metode moderne de predare în cadrul orelor de Limba şi literatura română

Se tot vorbeşte în zilele noastre de volumul mare de informaţii pe care elevul trebuie să şi-l însuşească şi de stilul greoi de predare pe care profesorul încă îl mai abordează la clasă. Analizând aceste lucruri, consider că este nevoie de o schimbare în învăţământul românesc, o schimbare care să vizeze în primul rând profesorul.

Articol integral

Rolul jocului didactic în menţinerea motivaţiei pentru învăţare

Una dintre activităţile de bază ale copilului, jocul, în varietatea formelor lui, este astăzi tot mai mult valorificat din punct de vedere pedagogic, în intenţia de a imprima un caracter mai viu şi mai atrăgător activităţilor şcolare în care acesta tinde să fie integrat. Pedagogia modernă nu atribuie jocului doar o semnificaţie funcţională ca în trecut (simplu exerciţiu pregătitor şi util dezvoltării fizice), ci una de asimilare a realului la activitatea proprie a copilului, motiv pentru care a devenit astăzi una din principalele metode active, atractive, extrem de eficace în munca instructiv-educativă. Astfel s-au dezvoltat diferite tipuri de jocuri educative sau didactice care asigură îmbinarea şi toate tranzacţiile spontane între elementele distractive şi cele de muncă, în ideea că treptat vor avea câştig de cauză cele din urmă.

Articol integral

Cultura românească predată de la cele mai fragede vârste, în grădinița de copii

Copilul intră în grădiniţă , fără a şti foarte  multe lucruri despre societatea în care creşte, despre lumea înconjurătoare, despre ceea se cheamă cultură, tradiţie, port sau perpetuare. Odată intrat pe porţile grădiniţei i se deschid fel de fel de oportunităţi ca, acel copil plăpând, necunoscător de multe, să poată participa alături de copiii ceilalţi la activităţile grupei, unde prin implicare şi dorinţa de cunoaştere, pătrunde pe tărâmuri greu de digerat de la această vârstă, cum ar fi cel al culturii româneşti.

Articol integral

Metoda cubului în lecția de fixare a cunoștințelor a texului dramatic

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situații din mai multe perspective, permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme dar și fixarea cunoştinţelor dobândite în orele anterioare.
Proiectând acestă lecţie atipică, pentru elevii mei, mi-am dorit sa le ofer o alternativă la lecţiile cărora ei le spun „plictisitoare” şi să-i implic activ în demersul meu didactic printr-o metodă interactivă în care învăţarea prin descoperire îi va conduce la dobândirea şi fixarea cunoştinţelor într-o manieră plăcută.

Articol integral