Metode active folosite la orele de literatură

Până nu de mult, s-au folosit anumite metode de predare-învăţare care mergeau pe principiul că este utilă cât mai multă informaţie predată, elevul fiind cel care trebuie să o memoreze. Dacă am procedat în felul acesta şi avem rezultatele pe care le ştie toată lumea, de ce să nu schimbăm direcţia şi să încercăm alte lucruri, metode, soluţii?
Consider că metodele tradiţionale nu trebuie eliminate, ci reîmprospătate sau, mai bine spus, combinate cu unele moderne.

Articol integral

Aplicarea strategiilor moderne de optimizare a procesului de însușire a cunoștințelor de limbă și comunicare la copiii cu CES

Pentru formarea şi dezvoltarea copilului, limbajul are o importanță deosebită, având conotații semnificative  în planul dezvoltării intelectuale a acestuia. Reprezintă manifestarea individuală, particulară a limbii prin vorbirea fiecărui individ şi are mai multe funcţii (de comunicare, dominativă, cognitivă, emoțional-expresivă, imperativ-persuasivă, de reglare a activității nervoase, a proceselor psihice).

Articol integral

Importanța utilizării metodelor didactice eficiente

Utilizarea metodelor didactice eficiente, „bune” este deosebit de importantă din mai multe motive. Acestea îmbunătățesc participarea, stimulează gândirea critică și creativă, dezvoltă abilități de comunicare și colaborare, promovează învățarea autonomă, creează un mediu de învățare pozitiv.

Articol integral

Managementul financiar-contabil în învățământul preuniversitar. Studiu de caz: Liceul Teoretic Teiuș, Alba

Liceul Teoretic Teiuș, Alba, are ca principal obiect de activitate acordarea de servicii educaționale, deservind o populație de aproximativ 800 de elevi, proveniți din oraș sau din zonele aflate în proximitate. Administrarea școlii este asigurată de un consiliul de administrație, iar conducerea executivă revine directorului și directorului adjunct. Pachetul de servicii oferit de Liceul Teoretic Teiuș, Alba, include servicii educaționale în vederea asigurării educației de baza a elevilor noștri, a unui nivel optim de cultură generală, și aceasta în perspectiva educației permanente, a asigurării premiselor pentru accederea la forme de învățământ superioare, a integrării active și eficiente în societate. Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de Liceul Teoretic Teiuș, Alba, sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 16 ani care doresc să-și satisfacă anii de învățământ obligatoriu în unitatea noastră.

Articol integral

Mentoratul de carieră didactică

Este mentorul lumina călăuzitoare în cariera didactică a celui mentorat? Încă din antichitate a existat „meseria” de mentor.
Mentor a fost un erou grec credincios lui Ulise care a avut grijă de casa și de fiul acestuia când el a plecat în războiul troian. El a acționat ca un părinte, profesor, ghid, prieten și protector cu fiul lui Ulise. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea regăsim termenul de „mentor” în titlurile unor cărți destinate sprijinirii tinerilor în învățarea diverselor practici ocupaționale (medicină, marină, armată). În prezent mentoratul este considerat un instrument eficient pentru formare și dezvoltare profesională utilizat în cele mai multe domenii de activitate.

Articol integral

Evaluarea școlară

Procesul de învățământ se bazează pe transferul de informații și cunoștințe de la profesor la elev, dar include și aspecte precum dezvoltarea gândirii critice, înțelegerea și rezolvarea problemelor, cultivarea creativității și a abilităților practice. De asemenea, procesul de învățământ poate implica și evaluarea performanțelor elevilor, prin intermediul testelor, examenelor sau lucrărilor.

Articol integral

Experiențe Erasmus+ în Suedia sau incluziune prin învățarea pe tot parcursul vieții

În perioada 8-12 mai 2023, a fost programată a treia mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+ “Pour un collège inclusif”  2022-1-FR01-KA220-SCH-000085014, proiect coordonat de Collège de l’Alaric, din Franța, la care participă școli din Franța,  Suedia, Grecia, Polonia și România.  Partenerul suedez,  Școala Röbery, prin coordonatoarea Lena Brandt,  ne-a prezentat mai întâi cum funcționează sistemul școlar din Suedia, un sistem în care copiii sunt încurajați și apreciați în mod constant să experimenteze propriile idei,  să exploreze natura, să rezolve probleme și să treacă de la idee la acțiune.

Articol integral

Cursul de formare Build Your Robot. O experiență captivantă în lumea roboților (Erasmus+)

Cursul de formare „Build Your Robot”, la care au participat profesorii Gîju Adriana și Predeșel Elena de la Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, în Portugalia, sub egida Buinho Association, a oferit participanților o experiență captivantă și practică în lumea roboților. Prin intermediul utilizării microcontrolerului Arduino, a programării cu blocuri vizuale IDE, construirii propriului robot Otto, utilizării platformei Makeblock și creării unor genți personalizate, participanții au avut oportunitatea să-și dezvolte cunoștințe solide în domeniul roboticii. De asemenea, prin accesul la platforma eLearning a asociației și prin suportul continuu în împărtășirea de activități și strategii de evaluare, cursanții au putut continua să își dezvolte abilitățile și cunoștințele într-o comunitate de învățare dinamică și interactivă.

Articol integral

Reading Literature in Class

Teachers too often complain that their students do not read and this is because students are very rarely accustomed to reading for pleasure. They do not know how to read properly, why they should read at all, what reading can give them. All these things are called into question in a computer-dominated world. To read properly, fully, with a deep and satisfying understanding of what a writer is saying, is not an easily acquired ability, since it involves a whole series of skills and capacities which go very far beyond the traditional pupil’s concept of reading. For a great many students to read is to study. So, the reading that they do is limited in scope and direction: it takes them as far as an examination, and very often no further.

Articol integral

Tehnici discursive și teatrale – repere aplicative

„Teatrul n-are a face nici cu vreo clădire anume, nici cu un text, nici cu actorii, nici cu forme sau stiluri. Esența teatrului se află într-o formă de mister numită CLIPA DE FAȚĂ.” (Peter Brook) În acest context, doresc a sublinia rolul teatrului/ tehnicilor discursive în „clipa de față”/ în viața unui școlar, a unui profesor de astăzi. Mijloacele moderne ale tehnologiei ocupă locul lecturii. Acestea au rolul lor, deși specialiștii (Ciubotaru A.D & Mihailovici E, 2003, p. 172) susțin efectele nocive asupra dezvoltării creierului, cauzate de utilizarea lor în exces. De aceea, mai ales noi, învățătorii, trebuie să redefinim actul didactic potrivit tinerei generații.

Articol integral