Învățare sincronă sau asincronă?

Sunt învățătoare titulară la Școala Primară Nr. 2 din Sadina, Roata de Jos, Giurgiu, de 22 de ani. Experiența acumulată la catedră nu este niciodată suficientă, atunci când educația evoluează, iar noile tehnici didactice impun o autoinstruire sau o formare continuă a noastră, a cadrelor didactice.
Anul școlar 2019-2020 a adus atât pentru mine, cât și pentru alți dascăli, provocarea metodică prin care am învățat să transmitem și altfel elevilor cunoștințele, să formăm deprinderile și să perfecționăm aptitudinile.

Articol integral

Metode de îmbunătățire a fluenței în limba engleză

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, cuvântul fluenţă face referire la cursivitatea, claritatea în exprimare, iar a fi fluent presupune o vorbire uşoară, fără efort. Importanța fluenței în vorbire este una majoră, deoarece reprezintă piatra de temelie a felului cum oamenii îşi percep interlocutorii, reprezentând cheia învăţării cu succes a unei limbi străine.

Articol integral

Vocabulary and Language Skills

Most of the language researchers defined vocabulary and studied the fact that it plays an important role for the language learners, especially foreign language learners. For instance, Harmer states that “if language structures make up the skeleton of a language, the vocabulary provides the flesh and the vital organs” .

Articol integral

Matematică la grupa mică

Curriculumul pentru educație timpurie enumeră o serie de posibile comportamente manifeste ce aparțin domeniul Știință (Activități matematice) în cadrul domeniului Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii. Aceste activități sunt obligatorii, se desfășoară pe tot parcursul anului și pot fi de predare, consolidare, verificare/ evaluare.

Articol integral

Modalități și tehnici de evaluare și stimulare a creativității elevilor de vârstă școlară mică (Studiu)

Mulţi cercetători au remarcat importanța unui învățământ mai mult formativ. Implicit, stocarea de informaţii trebuie să nu fie un scop în sine, cât un mijloc de dezvoltare a aptitudinilor intelectuale, a inteligenţei, a creativităţii. Aşa că abordarea acestei probleme este importantă tocmai din această perspectivă. Acest studiu arată că dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor, prin optimizarea procesului instructiv-educativ poate să stea la îndemâna fiecărui cadru didactic pentru că „cercetarea unei probleme constă în analiza surselor ei potenţiale, a factorilor stimulatori sau inhibitori, a căilor de soluționare”, după cum precizează Lazăr Vlăsceanu.

Articol integral

Dezvoltarea copiilor în perioada preșcolară

Vârsta preșcolară este caracterizată de curiozitate, energie, egocentrism, este vârsta marilor „De ce?”. Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulți ce vor face parte și vor influența societatea în care trăim, cât și pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine și dezvoltarea încrederii în sine.

Articol integral

Activitățile matematice în grădinița de copii

Idealul educațional vizează dezvoltarea psihică și fizică, integrală și armonioasă care să asigure individului integrarea în societate pe termen lung, drept urmare la încă de la intrarea în grădiniță, copilul este solicitat să participe la activități variate, printre care și activitățile matematice. Prin formare de mulțimi după anumite criterii, prin formare de perechi între elemente, prin asocierea numărului la mulțimea de obiecte, stabilirea pozițiilor spațiale ș.a.m.d. este antrenată gândirea, aceasta fiind un proces psihic cognitiv superior și este însoțită de procesele (analiză, sinteză, comparație, generalizare, abstractizarea) și însușirile (rapiditate, flexibilitate, independență, originalitate) ei specifice.

Articol integral

Portofoliul pentru examenul de definitivat la educație fizică și problemele pe care le implică acesta

Perfecționarea profesorilor prin definitivare în învățământ urmărește consolidarea pregătirii în domeniul specialității, metodicii și psihopedagogiei, precum și dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să aprofundeze didactica disciplinei, conținutul de specialitate psihopedagogic, programele și manualele școlare. În teorie toate acestea sună frumos. În practică, în schimb, la disciplina educație fizică o mare parte dintre profesorii debutanți întâmpină dificultăți în pregătirea portofoliului. Motivele sunt multe și țin fie de formarea inițială în facultate fie de modul cum au parcurs studiile preuniversitare.

Articol integral

Servicii de educație pentru adulți

1. Conceptul de educație a adulților; 2. Specificul învățării la vârsta adultă – Învățarea autodirijată – forma specifică de învățare la vârsta adultă; 3. Strategii de motivare a cursanților adulți; 4. Între școală și viață; 5. Adultul care învață – Cercetarea unor ipoteze utile privind învățarea la adulți; 6. Explorarea traseelor educaționale și profesionale; 7. Unele domenii ale practicii –Programe de instruire de mare amploare; 8. Cum construim și realizăm programele de educație a adulților?

Articol integral

Predarea Geografiei folosind ArcGIS online

Noua programă de geografie de clasa a IX-a, axată pe Geografie fizică (Pământul – planeta oamenilor) integrează aplicații și limbaje ale Sistemului Informațional Geografic în cunoașterea și analizarea mediului terestru. Unul dintre aceste instrumente ofertante pentru asigurarea competențelor asumate de disciplina geografie este ArcGIS online.

Articol integral