Factori perturbatori în apreciere și notare

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor  sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală asupra formării. Este un act integrat al activităţii pedagogice, o ocazie de validare a justeţii secvenţelor educative.

Articol integral

Technology – the Most Versatile Teaching and Learning Aid

I am found of using the Internet and other IT applications in the classroom. In my opinion, education can be made more colourful by using these new technological developments in the teaching and learning process.
Especially, high-speed Internet has changed education all around the world. In addition, we cannot definitely forget the fact that virtual learning is becoming more and more popular because students are able to learn and study even though they are literally thousands and thousands miles away from the teacher and from the other fellow students.

Articol integral

L’erreur dans la production écrite des apprenants en français langue étrangère

Dans la revue Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], dont le document «Apprendre à rédiger un texte en français L2», du 30 sept. 2011 est tiré, M.-O. HIDDEN traite du thème général des modalités d’apprendre la production écrite en français langue étrangère (FLE). Le texte est à visée informative. Les données sont présentées du point de vue qualitatif et quantitatif en douze pages.

Articol integral

Le court-métrage en classe de FLE

Il faut apporter un peu d’authenticité francophone en classe de langue, tout en sachant à la fois captiver le public, faire que les documents soient culturellement pertinents pour les apprenants et surtout les réconcilier avec l’idée de s’exprimer en français.

Articol integral

„Formation pour professeurs de français” – un pas către modernizarea orelor de limba franceză

În perioada 4-8 decembrie 2017, am participat la cursul de formare cu titlul ″Formation pour professeurs de français″, desfășurat în orașul Lyon din Franța și organizat de către instituția Lyon Bleu International. Această mobilitate a avut loc în cadrul proiectului ″Merg la școală, reușesc!″, implementat de către Școala Gimnazială Mănești prin programului Erasmus+, acțiunea KA, domeniul educație școlară.

Articol integral

Proiectul – metodă alternativă de predare și evaluare

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp. Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte.

Articol integral

Educația media – o necesitate în era informației

Lectura și literația ocupă un spațiu generos în cercetările ultimului deceniu în domeniul pedagogiei, al didacticii și nu numai. Lectura nu se referă doar la catharsis, la actul cu implicații spirituale, prin care ființa rațională își dezvoltă orizontul de cunoștințe și experiențe. Lectura se asociază literației și pornește de la acțiunea primă, de a citi și înțelege concomitent sensurile mesajului transmis, de a decripta mesajul, de a-l decodifica rapid și corect. Cu mult mai serioase sunt implicațiile literației, dacă ne gândim că examenele naționale relevă, an de an, capacitățile slabe ale elevilor de a citi și înțelege mesajul textului.
Competențele de literație ale elevilor se dimensionează în funcție de contextul larg al sistemului educațional, dar și de premisele sociale, economice, astfel încât se impune reconfigurarea paradigmei educaționale, de la rădăcini. Formatorii trebuie să conștientizeze necesitatea dezvoltării competențelor de literație pentru a putea combate în mod real analfabetismul funcțional.

Articol integral

Creșterea eficienței predării și învățării prin folosirea metodelor activ-participative

Astăzi, când învăţământul trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul segmentului preşcolar se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este vorba de o abordare care determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare suplă a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone.

Articol integral

Comment enseigner la grammaire aux élèves nouvellement arrivés?

Dans l’article «Penser, classer, comparer: faire de la grammaire», Jean-Paul Vaubourg conseille de repenser les leçons de grammaire pour faire l’élève nouveau, qui est en difficulté avec la langue,  l’utiliser comme moyen de communication scolaire dans tous les domaines, comme langue de scolarisation. Il ne faut pas réduire la dimension communicative d’une langue à la seule maîtrise de la compétence linguistique, mais on ne peut pas s’exprimer sans prendre en considération les spécificités de la langue française, et cela d’autant plus que les élèves des classes d’accueil vont prendre place dans un système de formation, celui des collèges, dans lequel la référence à la grammaire et à une grammaire normative est une constante de la formation. Savoir communiquer, ne l’oublions pas, consiste à pouvoir produire automatiquement des énoncés corrects.

Articol integral

Cursul „Parteneriatele S2S” pentru școli speciale (Diseminare)

În perioada 9-13 mai 2018, am participat la cursul de formare pentru școli speciale „Parteneriatele School to school” (“S2S- school to school partnerships – how to plan an excellent project for special schools”), organizat de Agenția Națională din Polonia (PL01), in colaborare cu Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional. Participarea mea la acest stagiu de formare a beneficiat de sprijinul financiar primit în cadrul programului Erasmus+ (Acțiunea Cheie KA2-TCA).

Articol integral