Particularitățile procesului de cunoaștere și ale dezvoltării limbajului la vârstă preșcolară (Eseu argumentativ)

Din punctul meu de vedere, limbajul este o formă specifică de activitate umană care asigură comunicarea între oameni şi între copii în grădiniţă. Prin intermediul vorbirii se comunică informaţii, cunoştiinţe despre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare, se formează şi dezvoltă capacităţi cognitive, afective, aptitudini şi deprinderi, atitudini şi comportamente.

Articol integral

Managing people

Managing an institution involves a lot more than having all the paper-work done in time or providing all needed materials for the proper performance of the aimed activities.

Articol integral

Managementul educațional

Managementul educațional are un rol deosebit în progresul educației. Acesta stabilește anumite puncte cheie într-o desfășurare cât mai bună a întregului proces de învățământ. Pentru a înțelege managementul educațional trebuie să fii întâi un bun manager și să ai abilitatea de a soluționa problemele ce pot apărea la nivelul unităților școlare.

Articol integral

Managementul conflictelor

Pentru că noi toți trăim în grupuri mai mari sau mai mici, se întâmplă uneori să apară anumite neînțelegeri, respingeri sau divergențe, izvorâte din opinii, principii și personalități diferite. Așadar, conflictul reprezintă o puternică incompatibilitate între două sau mai multe persoane care manifestă idei diferite asupra unei situații, probleme sau întâmplări.

Articol integral

Pas cu pas spre viața de școlar

Aşa cum s-a demonstrat, copilul învaţă mereu, încă încă de la naștere – un copil nu este niciodată prea micuţ să înveţe dacă în sprijinul lui vine adultul. Educaţia copilului, așa cum este firesc, începe din familie, dar cel mai important rol în continuarea acestei educaţii îl joacă instituţiile educaţionale.
Prima dintre aceste instituţii este, de cele mai multe ori, grădiniţa.

Articol integral

Creativitatea de tip școlar

Creativitatea este una din problemele centrale ale cercetărilor psihopedagogice din ultimii ani. Depistarea şi stimularea creativităţii la elevi reprezintă una din direcţiile cele mai importante de perfecţionare şi modernizare a procesului de învăţământ, educaţie şi instrucţiei în general. Referindu-se la dezvoltarea aptitudinilor pentru creaţie la elevi, acad. P. L. Kapiţa, laureat al Premiului Nobel, spunea că „Această sarcină este cu adevărat fundamentală, ea nu este mai puţin importantă decât problema păcii sau a prevenirii unui război atomic.De ea depinde viitorul civilizaţiei noastre, nu numai într-o singură ţară, ci pe întregul mapamond”.

Articol integral

Metoda „Looking through the key-hole”

Învățarea limbii engleze presupune parcurgerea și însușirea a numeroase teme legate de gramatică, pronunție, vocabular, citire, scriere, care de multe ori pot deveni obositoare și monotone și pot înnăbuși interesul și spontaneitatea elevilor. Însă, dacă aceste activități îmbracă forma unor activități creative, învățarea devine mai ușoară, mai agreabilă și chiar mai eficientă.

Articol integral

Fantasticul din lumea basmelor și dezvoltarea mecanismelor psihice la elevii claselor primare

Stăruitoare îmi rămâne imaginea bunicii care îmi spunea povești, amintiri și basme din viața sa, din lumea satului sau de aiurea. Era ca un serial care nu mai voiam să se temine. Săraca, ea voia să adorm mai repede să se apuce de ce mai are de lucru prin gospodărie, eu mă luptam eroic cu Moș Gene să să nu pun geană pe geană până nu aflu finalul poveștii și toate răspunsurile la întrebările dar de ce?, dar cum?, și după aia? etc. Lumea basmelor aduce fantasticul în copilăria noastră, ne ajută să visăm a ajunge acolo unde e de neajuns prin limitele fizicii sau ale societății. Extraordinarul din povestirea basmelor este dat de caracterul oral: prin basm copilul își imaginează orice, totul are dimensiunea dată de creativitatea senzorio-perceptivă și reprezentare.

Articol integral

Metode și strategii utilizate în predarea disciplinelor economice

Datorită volumului mare de informaţii de transmis, numeroaselor deprinderi care trebuie să fie formate și aşteptări mari din partea societăţii – elevi, părinţi, firme, autorităţi, comunităţi locale- strategiile şi metodele didactice sunt obiect de dispute şi controverse. Şi toate acestea acţionează în condiţiile în care mulţi elevi nu au un răspuns convingător la întrebări precum: Ce să învăţ? De ce trebuie să învăţ?

Articol integral

Studiu comparativ al unui fragment din Legea Învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995 și Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Naționale

Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Naționale reprezintă nu doar o înnoire, ci și o schimbare de viziune asupra a ceea ce înseamnă proces de evaluare în sistemul educațional.

Articol integral