Mafiile din învățământ

Reforma sistemului de învățământ este obligatorie dacă se dorește ca elevii și studenții să fie pregătiți pentru viitor și nu pentru trecut. Schimbările sociale determinate de revoluția științifică și tehnologică, denumită generic Industrializare 4.0, vor fi enorme. Ca atare, lucrurile care trebuie modificate sau îmbunătățite vor viza toate aspectele sistemului educațional.

Articol integral

Rolul educației pentru mediu în școală

Știm că lumea de azi suferă de problema degradării mediului. Unele  probleme sunt la nivel global, în timp ce unele sunt la nivel regional. La nivel global, problemele sunt: încălzirea globală, epuizarea stratului de ozon în stratosfera, ploaia acidă, defrișările, pierderea biodiversității etc. Pe de altă parte, problemele la nivel regional includ: eroziunea solului, poluarea solului, epuizarea apelor subterane, poluarea apei, poluarea cu deșeuri solide, poluarea sonoră etc. Toate aceste probleme sunt rezultatul activităților umane. Orice lucru greșit a fost făcut în ceea ce privește necesitățile de mediu trebuie corectat. Pentru a proteja și gestiona mediul, este esențial să existe un sistem de educație ecologică solidă.

Articol integral

Cunoaștere și comunicare

Cunoașterea umană avansează prin diferite forme și metode cognitive: generale, particulare și singulare, calitative și cantitative, empirice și teoretice, întemeiate pe un suport bogat de noțiuni, concepte și inferențe logice. Cert este că numai prin antrenarea întregii activităţi psihice (senzaţii, percepţii, reprezentări, memorie, afectivitate, imaginaţie, gândire, creativitate)  reflectarea capătă semnificaţie şi devine trăsătura dominantă a omului.

Articol integral

Agresivitatea școlarului mic

Agresivitatea copilului poate avea legătură cu afirmarea în colectivul clasei sau poate fi o formă de manifestare a unei supărări din familie sau poate indica probleme psihice.
Copilul violent din ciclul primar insultă, batjocorește, șicanează, amenință, minte, manipulează, răspândește minciuni sau zvonuri denigratoare la adresa altor copii, pune piedică, distruge, lucrurile colegilor cu care e în conflict, șifonează foaia- rupe caietul, le ia obiectele personale (creionul, guma etc) mușcă, lovește, îmbrâncește, trântește, terorizează colegii.

Articol integral

Școala și viața reunite prin metoda Service Learning

Pentru elevi școala se transformă uneori în a doua lor casă, în adevăratul sens al cuvântului.  Profesorii au fost mereu preocupați de găsirea unor modalități prin care să-i poată atrage pe elevi în acest spațiu, pe care ei îl percep adesea drept ostil. Cunoaștem cu toții neajunsurile sistemului de învățământ, cu programe foarte încărcate și cu extrem de multă teorie.

Articol integral

Jurnalul de feedback

Reglementate de programele școlare în vigoare, conținuturile, competențele generale și specifice răspund nevoilor societății, comunității, dar și individului, fiind gândite pentru a promova o educație pe tot parcursul vieții, care să permită elevului o mai bună și mai facilă integrare în societatea noastră democratică. Acestea sunt preluate de cadrul didactic și, ca specialist în educație, acesta va concepe o strategie didactică care să răspundă, în primul rând, competențelor, atitudinilor și aptitudinilor cerute de reglementările în rigoare, dar, nu în ultimul rând, nevoilor colectivului și fiecărui individ în parte.

Articol integral

Jocul didactic la clasele primare

Jocul didactic are o contribuție deosebită în educarea elevilor, fiind potrivit particularităților de vârstă ale școlarilor mici. Datorită stimulării interesului copilului, a curiozității și mișcării presupuse de acesta și datorită sarcinilor stimulative, precum și datorită materialului vizual/ auditiv care însoțește uneori jocul didactic, aceasta trebuie să fie o metodă frecvent utilizată în învățământul primar.

Articol integral

Strategii active utilizate în predarea geografiei la ciclul primar (Studiu)

Geografia este unul dintre cele mai vechi obiecte didactice de învăţământ, care,  împreună cu istoria şi limba română, au constituit „trilogia” şcolii ce au demonstrat şi demonstrează în continuare permanenţa poporului român şi vechimea patriei noastre pe aceste locuri carpatice, pontice şi dunărene. Ca obiect de studiu, geografia, alături de celelalte obiecte de învăţământ, contribuie la educaţia intelectuală a elevilor.

Articol integral

Educația muzicală – terapia sufletului micului școlar

Efectele terapeutice ale muzicii sunt cunoscute din vremuri îndepărtate iar cercetările recente demonstrează că muzica are efecte în traterea a numeroase tulurări psihice și afecțiuni vasculare cerebrale. Efectele benefice ale muzicii s-au evidenţiat şi în cazul copiilor cu autism, afectaţi de anxietate şi stres, ADHD şi Sindrom Down. În cazul elevilor timizi, s-a observat că muzica a dus la dezvoltarea creativităţii elevilor şi la uşurarea exprimării sentimentelor acestora, precum şi la depăşirea barierelor de comunicare.

Articol integral