Quelques stratégies pour atteindre le français

Pour être un professeur de français innovant et tourné vers l’avenir dans une salle de classe moderne, je propose quatre stratégies solides pour enseigner le français dans une salle de classe moderne, avec les meilleures façons de les mettre en œuvre.

Articol integral

Educația morală – garanția tuturor împlinirilor

Duminică-dimineața, 22 martie 2020, te trezești ancorat într-o lume a prezentului tehnologizat, a modernității, a adaptării. Care mai e astăzi realul scop al educației și, implicit, al școlii – ca instituție de învățământ – în această societate „atotștiutoare”, cea aflată la un click distanță de orice informație, de orice curiozitate, de orice interes?! Răspunsul e cât se poate de simplu și de evident – școala rămâne școală și dezideratul ei fundamental, idealul educațional a fost, este și va rămâne veșnic unul și doar unul –  „formarea și dezvoltarea personalității umane”. Altfel spus, se dorește atingerea unui singur scop – acela de a învăța, mai înainte de toate, să fii om.

Articol integral

Modern Approaches to Language Teaching

Before  1990s,  the  „Three  Ps”  approach  to  language  teaching  was  seen  by  scholars as the most common  modern  methodology employed by teachers around  the world. It is based on the premise that knowledge becomes skill through successive practice and that language is learned in small chunks leading to the whole. This  approach  views accuracy as a  precursor  to  fluency.

Articol integral

Siguranța copiilor în mediul online

Trăim într-o lume modernă, în care accesul la informație, la învățare, la socializare se pot face cu multă ușurință cu ajutorul internetului. Pentru copii însă, problema siguranței pe internet,  în mediul online, este vitală. Din acest motiv, am desfășurat, ca facilitatori, în regim de voluntariat, mai multe activități în cadrul Proiectului Ora de Net, proiect coordonat la nivel național de Organizația Salvați copiii!

Articol integral

Particularități de creștere și dezvoltare ale preșcolarilor

Cunoaşterea particularităţilor anatomo-fiziologice ale copiilor constituie o condiţie absolut necesară pentru buna desfăşurare a educaţiei fizice în grădiniţa de copii deoarece o ajută pe educatoare să înţeleagă importanţa educaţiei fizice la vârsta preşcolară. Pe baza cunoaşterii particularităţilor anatomo-fiziologice ale preşcolarului de diferite vârste, educatoarea poate folosi în mod judicios mijloacele, metodele şi procedeele variate ale educaţiei fizice, poate să înţeleagă mai uşor de ce sunt indicate anumite mişcări de ce sunt contraindicate altele şi poate să ia măsuri pentru dozarea raţională a eforturilor copiilor în concordanţă cu posibilităţile de care ei dispun.

Articol integral

Importanța cunoștințelor lingvistice în studierea disciplinelor socio-umane

În societatea contemporană, cu toate provocările impuse de progresul științei, un putem discuta despre studiul unor discipline fără cunoștințe temeinice in domeniul limbilor străine.
Trecând de moda vremurilor, când, rând pe rând, anumite limbi străine şi-au pus amprenta pe viaţa socială, domeniul didactic sau nedidactic, putem spune că orice cunoscător al uneia sau mai multor limbi străine are un avantaj în plus aproape în orice domeniu.
Revenind la demersul iniţial, este evident că, prin intermediul cunoştinţelor lingvistice, progresul în înţelegerea unor noţiuni, fenomene şi procese, este   mult mai rapid.

Articol integral

Rolul respectării și consecințele nerespectării principiilor etice în cadrul sistemului de învățământ

Etica didactică nu este o conduită exclusivistă a  personalității cadrului didactic, întrucât a fi un profesor model, din punct de vedere moral, nu înseamnă a fi profesor  exemplar deontologic, din punct de vedere profesional. Un profesor poate face greșeli foarte grave de ordin deontologic, chiar dacă are o conduită etică ireproșabilă. Exemplificăm cu un studiu de caz.

Articol integral

Educația copiilor și implicarea părinților în activitățile extrașcolare

Păstrarea unei colaborări adecvate între școală și familie este obiectivul fiecărei școli, scopul acestei colaborări fiind dezvoltarea armonioasă a elevilor.Atât școlile cât și părinții sunt de acord cu această colaborare, dar părinții nu sunt tot timpul dispuși să participe. Această colaborare se referă în mod expres la participarea părinților în vederea desfășurării activităților extrașcolare, activități foarte atractive pentru elevi. între părinți și profesori trebuie să se stabilească relații de încredere și ajutor. Dacă între profesor și părinte nu există aceste relații, elevul poate să aibă dificultăți în dezvoltarea lui școlară și pot apărea numeroase limitări.

Articol integral

Experiența Erasmus+ – catalizator al bunelor practici

Proiectele Erasmus + sunt oportunități unice de a explora dimensiuni noi ale educației, oferind prilejul atât elevilor cât și profesorilor să abordeze metode noi, originale, pe viu, pentru integrarea unor noțiuni, ieșind din spațiul clasic al sălii de clasă și observând fenomenele naturale, frumusețea etosului național din diverse colțuri ale spațiului european, arta trăirii în definitiv.

Articol integral

Profilul profesorului incluziv

Despre menirea dascălului se pot afirma multe, activitatea lui poate fi abordată din diferite puncte de vedere. În acest context, analiza rolului profesorului oferă posibilități multiple și complexe de studiu. Se pot întreprinde cercetări diverse și multiple care să urmărească activitatea, evoluția tânărului profesor, ajungându-se până la analiza muncii cadrelor didactice cu experiență, cu bogate realizări.

Articol integral