O nouă experiență eTwinning – proiectul Positive Vibes

Positive Vibes este noul proiect eTwinning în care elevi de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați au participat pe tot parcursul anului școlar 2021-2022 alături de elevi din alte școli din Franța, Grecia, Italia, Turcia, Germania, Danemarca, Croația, Portugalia, Spania, Lituania, Polonia, Slovacia, Maroc, USA și Coreea de Sud. Cu cei mai mulți dintre partenerii enumerați am colaborat și în anii trecuți, rezultatele frumoase obținute împreună determinându-ne să reluăm colaborarea și în acest an școlar. Ceea ce ne-am dorit să realizăm în primul rând a fost să oferim elevilor noștri un cadru internațional de comunicare și colaborare prin care aceștia să își valorifice și îmbunătățească cunoștințele de limbă engleză, limba de comunicare a  proiectului, dar și să își dezvolte abilitățile de lucru cu diverse aplicații digitale precum și să își îmbogățească bagajul cultural prin contactul cu alte spații culturale, contact facilitat de participarea la acest proiect. Am avut astfel ocazia de a contribui la realizarea unor produse finale extrem de utile și creative printr-un constant schimb de bune practici și idei.

Articol integral

Strategii didactice de predare pentru elevii cu CES

Într-o abordare incluzivă, toţi copiii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia să îi fie valorificate calitățile, pornind de la premisa afirmată de N. Iorga “Fiecare copil pe care îl instruim este un om dăruit societăţii”, astfel spus fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională.

Articol integral

Este limba engleză de folos? Limba engleză, între necesitate și obligativitate

Cu certitudine cu toţii am auzit de importanța învățării unei limbi străine încă de la o vârstă fragedă. Numeroase studii au demonstrat că învățarea timpurie a unei limbi străine îi ajută mult pe copii pentru a deveni adulți compleți. Indiferent de vârstă, unui copil îi va fi mereu mai ușor să învețe o limbă străină decât unui adult.
În acest articol, voi încerca să răspund celor mai frecvente întrebări: 1. De ce să înveți limba engleză? 2. Cum poţi învăţa mai uşor limba engleză? 3. Ce efecte are învăţarea unei limbi străine asupra dezvoltării personale?

Articol integral

The Importance of Language Learning

Language is our primary source of communication. It is the method through which we share our thoughts with other human beings. We can state that language is what makes us human and separates us from animals. Learning languages is a very important part of our lives because by learning a foreign language we can have greater opportunities in everyday life.

Articol integral

Trois méthodes efficaces pour faciliter la compréhension d’un texte

L’écrit fait partie de notre quotidien, c’est la raison pour laquelle la capacité de lire et de comprendre un texte est une compétence clé de nos jours, indispensable dans tous les domaines de la vie. Nos pratiques de lecture se sont beaucoup diversifiées ces derniers temps grâce au progrès des nouvelles technologies. Si le texte imprimé reste le support privilégié de la lecture dans sa conception classique, on lit de plus en plus dans un environnement numérique. Quelles que soient nos pratiques, lecture papier ou lecture numérique, on doit construire le sens de ce qu’on lit: être capable d’utiliser et d’évaluer d’une manière critique les informations fournies dans le texte afin d’accomplir nos tâches.

Articol integral

L’évolution historique de l’enseignement/ apprentissage de la grammaire en FLE

Pour surprendre l’ensemble de stratégies (méthodes et auxiliaires) utilisées à un moment donné dans la didactique du FLE et les démarches à suivre dans le processus d’enseignement/apprentissage, je vais présenter de façon succincte les méthodologies les plus clairement définies au long du temps, l’accent tombant sur la place de la grammaire, ce qui fait l’objet de cette recherche.

Articol integral

Prevenirea bullyingului

Fenomen prezent în societate, caracterizat printr-un dezechilibru comportamental între două persoane sau entități sociale, bullyingul este o conduită intenționată, bazată pe dorința unui individ sau grup de indivizi de a câștiga putere, prestigiu, autoritate punându-i pe alții într-o poziție de inferioritate. Arsenalul folosit este intimidarea, terorizarea, brutalizarea, atât fizică cât și verbală, cât și digitală. Se creează o stare de conflict care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează existența acestui fenomen.

Articol integral

Ora fericirii – elevii învață „să gândească pozitiv, să se accepte mai ușor unii pe alții și să aprecieze micile bucurii”

„Ora fericirii” a fost implementată la Liceul de Arte „Plugor Sándor”  din Sfântu Gheorghe, după cum am învățat la un curs inițiat de un psiholog din Ungaria, de origine română, Bagdi Bella, care desfășura acest program la Budapesta. Am mers în școală, am împărtășit colegilor ideile și cele învățate și am  început să țin aceste ore.

Articol integral

The Kaleidoscope of Love, un proiect eTwinning care ne-a umplut inimile de iubire

Scopul proiectului ”The Kaleidoscope of Love” a fost de a îmbogăți cunoștințele și experiența de viață a elevilor, formarea și dezvoltarea unor comportamente pozitive față  de mediul înconjurător și semeni, creșterea motivației pentru învățare, a rezultatelor școlare, îmbunătățirea competențelor sociale și civice, de comunicare în limba maternă și în limba străină, dar și a competențelor digitale prin utilizarea instrumentelor Web 2.0.
Proiectul a cuprins elevi din școli diferite, din țări precum România, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova, Azerbaidjan, Grecia și Ucraina.

Articol integral

Învățarea noilor tehnologii digitale prin CDȘ și proiecte eTwinning

În calitate de Ambasador Îndreptar Digital, am fost permanent preocupată de perfecționarea profesională și pregătirea de specialitate pentru a sprijini parcursul școlar și profesional al noilor generații, viitori adulți funcționali într-o lume digitală, prin familiarizarea de timpuriu cu tehnologia și dezvoltarea autonomiei în utilizarea acesteia.

Articol integral