Stimularea creativității prin evaluare

Creativitatea este un fenomen complex, o caracteristică general-umană care se manifestă la niveluri diferite în funcție de individ, condiționată fiind atât de contextul social, cât și de mediul cultural. Sarcina de bază a educației este dezvoltarea forțelor creative ale elevului în așa fel, încât activitatea individuală să devină în mod natural și o activitate creativă. Atitudinea pozitivă a profesorului față de creativitate presupune deținerea unor cunoștințe de bază specifice acestei dimensiuni a personalității, manifestarea unui comportament nonconformist prin încurajarea liberei exprimări a opiniilor și orientarea demersurilor rezolutive pe variate moduri de observare. Lui îi revine rolul de a-l face pe elev să înțeleagă necesitatea de a stăpâni procesele de cunoaștere, monitorizare, control și dirijare în propria învățare, de asigura permanent ”învățarea învățării”.

Articol integral

Poezia-încurajare, poezia-emoție, poezia-alter ego

Sfârșitul anului 2021 a venit cu o ultimă activitate pentru Clubul IMAGO de la Liceul Tehnologic Nr.2, Tg-Jiu, în cadrul proiectului național intitulat „Citește cu mine”, derulat sub egida ANPRO, la care am participat pentru prima dată în anul 2019. „Citește cu mine” a reprezentat o provocare, în care am  implicat două clase și anume clasa a IX-a B, respectiv clasa a XI-a A. Mi-am dat seama că este o șansă pe care trebuie să o valorific împreună cu elevii, dat fiind și faptul că, în general se „feresc” să citească anumite cărți, volume care li se recomandă și au tendința de a alege singuri și pentru că sunt adolescenți.

Articol integral

Aspecte ale rolului mass-mediei în educația modernă

Finalitatea educației, așa cum rezultă ea din literatura de specialitate, este formarea omului, alcătuirea personalității sale astfel încât ea să acopere exigențele oricărei societăți, așadar și a celei contemporane. Pornind de la această afirmație, pedagogia a distins de-a lungul vremii între diversele instanțe educative. Astfel, încă din cele mai vechi timpuri şi mai ales în ziua de astăzi, școala rămâne principala instituție cu rol educativ a societăţii. Scopul ei este de a forma viitorul cetățean, iar acesta să fie capabil să integreze în propriul ansamblu, valorile sociale şi să-şi creeze propria personalitate. Odată cu evoluția continuă a societății, tot mai pregnantă în ultimele două secole, educația a fost nevoită să se diversifice și să accepte şi o latură ocazională, spontană, realizată, nu de puține ori de mediul social sau altfel spus, de viața extrașcolară a educabilului (Ion Albulescu, 2003, p. 10-11).

Articol integral

Rolul platformelor educaționale

În ultima perioadă, ne-am confruntat cu o provocare de proporții. A trebuit să înlocuim activitățile desfășurate în sala de clasă cu activitățile din clasa virtuală, să înlocuim educația formală cu care eram obișnuiți. A devenit foarte important să știm ce instrumente digitale putem folosi, cum să le îmbinăm, cum să-i învățăm pe elevi să le utilizeze, cum să adaptăm conținuturile pentru predarea online.

Articol integral

„START – School Transition And Resilience Training”, un program de intervenție formativă

Numărul de studii și proiecte dezvoltate pe tema gestionării continuității între ciclurile de școlaritate este foarte redus pe plan național și internațional. Programul START este un program centrat pe ameliorarea comportamentului adaptativ în etapa de tranziție școlară, care deschide perspective privind abordarea trecerii și a modalităților de predare-învățare-evaluare a conținuturilor, adresându-se școlilor interesate de nevoile propriilor elevi, care ȋsi doresc să implementeze programe de facilitare a tranziției de la un nivel de învățământ la altul.

Articol integral

Social and Psychological Factors that Influence Teacher-Student Relationships

Human beings are actors playing a role/ roles on the stage of life. Once we choose a role or are placed in a role, certain types of behaviour are expected of us. If we like the role we play (and, probably, we do; after all, we chose it!) or the role that is ascribed to us (provided we know what it entails), then our behaviour will be the expected one.

Articol integral

Recenzie de film: „Cercul poeților dispăruți”. Perspectiva didactică

Povestea filmului ”Cercul poeților dispăruți” a luat naștere în anul 1989, avându-l ca protagonist pe Robin Williams. Filmul a primit numeroase premii precum: Oscar, Bafta, Globul de Aur, Cesar, David de Donatello etc. Acțiunea se petrece în liceul de elită Welton Academy, iar în deschiderea filmului, directorul liceului practic realizează și deschiderea anului școlar, prezentând o scurtă istorie a liceului (anul înființării, creșterea numărului de copiii absolvenți în fiecare an, principiile după care se ghidează liceul (tradiție-onoare-disciplină-excelență) și nu în ultimul rând motivează apariția profesorului John Keating.

Articol integral

Metoda jocului în predarea religiei

Jocul a fost și va rămâne „activitatea” preferată a copiilor de toate vârstele, dar mai ales a copiilor mici. Prin intermediul jocului aceștia descoperă lumea înconjurătoare, integrează în propriul comportament anumite atitudini, valori, devin mai comunicativi cu cei din jur. Toate acestea conduc într-un final la dobândirea încrederii de sine și la consolidarea unor relații de prietenie cu partenerii de joacă.

Articol integral

Holocaustul înțeles din altă perspectivă

„S-a întâmplat odată. Ar fi trebuit să nu se întâmple, dar s-a întâmplat. Trebuie să nu se mai întâmple vreodată…”
Holocaustul reprezintă unul dintre cele mai sângeroase evenimente din istoria recentă a umanității, fiind caracterizată prin abuzuri în ceea ce privește drepturile omului și atrocități în masă. Mare parte a victimelor Holocaustului au fost evreii de pe teritoriul întregii Europe, cu toate că oprimarea acestora a început pe teritoriul Germaniei încă din anul 1930.

Articol integral

Modalități de realizare a educației ecologice

Modalitățile de realizare a obiectivelor ecologice la fiecare clasă depind, în mare parte şi de mijloacele de învățământ, care sunt eficiente și utile din punct de vedere informativ, dar şi formativ. În funcţie de tematica propusă, dar şi de nivelul  clasei, alături de mijloacele şi materialele existente, se pot crea cu copiii alte materiale care vor putea fi de un real folos la alte discipline sau de ajutor pentru alţi copii din şcoală.

Articol integral