Citirea, activitate fundamentală în dezvoltarea competențelor de comunicare

Formarea deprinderilor de citire reprezintă temelia necesară spre dezvoltarea competenței de comunicare, respectiv spre înţelegerea mesajului textelor literare, cu multiplele valenţe ale acestora: cognitive, formativ-educative, cultural artistice, stilistice.
Având în vedere schimbările produse în societatea actuală, ritmul rapid de acumulare de experienţă prin volumul mare de informaţii, educaţia trebuie să îşi replieze obiectivele, conţinuturile şi metodele de educaţie în acord cu aceste cerinţe ale societăţii. În acest sens, putem vorbi despre o separare clară a „informaţionalului” (a cantităţii) promovat în didactica tradiţională, față de valoarea formativă a procesului didactic care are în vedere formarea unor abilități, deprinderi, capacităţi specifice, competenţe.

Articol integral

Interdisciplinaritatea în cadrul orelor de istorie

Interdisciplinaritatea s-a impus din ce în ce mai mult în ultimii ani, ca o nouă modalitate de abordare a cunoştinţelor datorită întrepătrunderilor diverselor discipline între ele, fireşti sub raport logic din cauza caracterului de sistem al ştiinţei. Legăturile interdisciplinare au drept scop înţelegerea de către elevi a structurilor socio- economice şi culturale, a relaţiilor politice şi a mentalităţilor dominante care au generat evenimente.

Articol integral

Metode inovative folosite în cadrul D.L.C.

Domeniul limbă şi comunicare este domeniul care implică copilul  în tot ceea ce înseamnă exprimare orală şi scrisă, abilitatea de a înţelege  comunicarea verbală şi scrisă. Se apreciază că prin ascultare şi exprimare  în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze şi alte persoane şi să-şi extindă astfel repertoriul de experienţe semnificative. Se urmăreşte prin acest domeniu, ca preşcolarii  să vorbească şi să se exprime corect, cu încredere, cu dezinvoltură.

Articol integral

Miniprograma opțional: Web design

Acest curriculum este adresat elevilor din clasa a XI-a profil teoretic, specializarea matematică-informatică.
Disciplina WEB DESIGN face parte din curriculum la decizia şcolii şi se studiază pe parcursul unui an de studiu, 1 oră/săptămână.
Prin WEB DESIGN sau WEBDESIGN  înţelegem în general realizarea  site-urior web, începând cu conceperea structurii şi interfeţei grafice, terminând cu finalizarea proiectării şi introducerea propriu-zisă  conţinutului: text, imagini fixe, elemente grafice, elemente multimedia -elemente care alcătuiesc conţinutul site-ului.

Articol integral

SAMR – un model de integrare a TIC

Am citit de curând pe Internet despre Modelul SAMR, dezvoltat de Ruben Puentedura. Este o referință teoretică foarte importantă pentru educatorii care doresc să se gândească la integrarea efectivă și cu adevărat educativă a tehnologiilor în clasă. Este un model teoretic care descrie palierele de integrare a tehnologiei în orele de curs ale elevilor și un model de referință în materie de integrare a TIC în educație

Articol integral

Parcursul școlar al unui elev cu C.E.S. (Studiu de caz)

De-a lungul carierei mele de învățător, am întâlnit câteva cazuri de elevi cu C.E.S., dar unul dintre ele a avut un impact major, punându-și amprenta asupra menirii mele ca dascăl. Deși este un caz mai vechi, am urmărit cu atenție, emoție și interes parcursul școlar al acestei eleve. Redau, în continuare, o parte din observațiile și din  Planul de intervenție personalizat al acestui caz.

Articol integral

Educarea vitezei în lecția de educație fizică la ciclul primar (Studiu)

La fel ca celelalte discipline din planul de învăţământ, educaţia fizică contribuie la integrarea profesională şi socială cât mai rapidă şi mai deplină a tineretului. În asemenea context se evidenţiază funcţia formativă a educaţiei fizice, care în această ipostază, trebuie să concure la dezvoltarea acelor însuşiri şi capacităţi să-i permită tânărului să-şi însuşească cât mai bine şi mai repede meseria aleasă, să o practice cu un randament sporit, să se poata angaja cu succes în activităţile sociale de interes obştesc şi să poata acţiona în mod independent şi creator asupra mediului şi asupra propiei persoane.

Articol integral

The Role of the Literary Texts in Teaching the 4 Skills: Listening, Speaking, Reading, Writing

Knowing a language can be perceived in terms of accuracy and fluency; By accuracy, teachers and students refer to using correct sounds, words, sentences, to attentively reading of a text, avoiding lack of understanding whereas by fluency, they focus on the message, on the quick and relaxed use of the capacities  which have been created  during accuracy work.

Articol integral

Jocul în culoare

Copilul este tentat să se joace cu jucării colorate, viu colorate, atractive. Prin joc va învăța cu ușurință culorile, va fi curios  să  sorteze  doar culorile ce-l caracterizează comportamental și va fi tentat să  aleagă de cele mai multe ori culoarea  lui preferată, de: roz, mov pentru fetițe și albastru, portocaliu, roșu pentru băieței, dacă vei încerca să afli de ce aleg aceste culori? Imediat fetele-ți vor spune că „asta-i culoarea rochiței păpușii, asta-i culoarea mingii cu care se joacă” pe când băieții vor exemplifica  imediat că „de aceeași culoare-s mașinile, tractoarele combinele”; mai ales dacă trăiesc în mediul rural, găsesc imediat argumente în natură.
Prin culori, copiii își exprimă trăirile, sentimentele, atitudinile și dezideratele.

Articol integral

Educația morală la vârsta preșcolară

În opinia lui S. Cristea, educaţia morală reprezintă dimensiunea cea mai profundă şi mai extinsă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată şi realizată pe baza valorilor etice (2003, p.127), este un fenomen social obiectiv, deoarece la cei doi poli ai săi se află omul- ființă socială, educatorul și educabilul și vine să reglementeze relaţiile dintre om, comunitate şi relaţiile dintre actorii educației.

Articol integral