Motivația – vector de succes al managementului instituțional

Succesul oricărei organizații depinde de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele acesteia. De aceea, capacitățile și calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele obținute. Lucrul cu oamenii presupune să ținem cont de sensibilitățile și de caracteristicile emoționale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiții și năzuințe, au nevoie de o măsură a rezultatelor lor și au o complexitate de nevoi.

Articol integral

„Să simțim bucuria copilăriei ÎMPREUNĂ!”

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca o obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.

Articol integral

Lectura este o călătorie interioară!

Trăim într-o lume secularizată, în care tinerii refuză lectura, locul acesteia fiind luat de către calculator, telefon sau tabletă.  Această lume informatizată, a tehnologiei ne îngreunează din ce în ce mai mult munca de cadru didactic, deoarece elevii refuză să citească.
Cu astfel de neplăceri ale refuzului cititului mă lovesc și eu zilnic, deoarece elevii pe care încerc să-i învăț și să-i îndrum sunt la fel de dezinteresați în ale cititului. Pentru a-i atrage  încerc zi de zi metode noi, care uneori dau roade, alteori nu.

Articol integral

Caracteristici psihopedagogice ale copiilor de vârstă școlară mică cu implicații în învățarea matematicii

Învățarea este un gen de activitate și o formă de cultură care solicită intens operările în plan presupus convențional, simbolic, bazat pe norme de substituție și mediere, de transfer și transformare, de corespondență.
La clasa pregătitoare, situațiile reale sunt înlocuite cu reprezentări grafice, semne, simboluri, care, în cazul unor obiecte fundamentale – citit – scrisul și matematică – devin pentru școlarul mic un instrument al demersurilor cognitive.

Articol integral

Lectura și învăţarea online

Ȋn urma schimbǎrilor care au avut loc ȋn cadrul educaţiei la nivel mondial, calculatorul și tehnologia au avut un rol esenţial ȋn cadrul procesului de predare-ȋnvǎţare. Atât profesorii cât și elevii au fost nevoiţi sǎ se adapteze din mers la noua situaţie. Lectura ȋnsǎ a rǎmas la fel de importantǎ și ȋn noul context.

Articol integral

Educația copiilor cu CES – o provocare

Dezideratul de a oferi posibilitatea fiecărui individ de a-și găsi locul în care să se simtă util profesional, social și personal nu este posibil fără o schimbare de mentalitate a oamenilor vis-a-vis de persoanele cu diverse deficiențe sau care au un anumit handicap. În acest sens, au fost efectuate o serie de reglementări la toate nivelele, mai ales în cel al protecției și asistenței sociale. Cu toate acestea, pentru un real ajutor, este nevoie de a se începe de la baza problemei, deci de la școlarizarea și educarea acestor persoane.

Articol integral

Methods and Approaches of English Language Teaching

Today, English is the world’s most widely studied foreign language. Five hundred years ago, Latin was the most dominant language to be studied because it was the language of business, commerce and education in the western world. In the sixteenth century, however, French, Italian and English gain in importance as a result of political change in Europe and Latin gradually became displaced as a language of spoken and written communication (Richards and Rodgers, 2001).

Articol integral

Le FLE et les applications en ligne

Faire l’école à maison à l’ère du coronavirus a été un défi pour chaque enseignant de FLE. Pendant le confinement, le professeur de FLE a dû assurer la continuité pédagogique par l’intermédiaire des plateformes institutionnelles ou des espaces de socialisation (whatsapp ou messenger). C’était difficile de gestioner les classes en temps réel, comme on le faisait à l’école, mais, pourtant on s’est adapté aux conditions et on a appris à enseigner autrement le français.

Articol integral

Învăţământul simultan – o provocare. Exemplu de abordare

Datorită condiţiilor sociale, educaţionale, financiare, în unele locuri asistăm la un fenomen de diminuare a numărului de elevi şi de organizare a claselor cu predare simultană. Aceste clase îşi desfăşoară activitatea după acelaşi plan de învăţământ, respectând acelaşi curriculum naţional urmărit de clasele cu efective normale, fără a reflecta resursa temporală aflat la dispoziţia cadrului didactic şi a elevilor pentru  realizarea la un nivel optim al competenţelor stabilite în programa şcolară. Sistemul de învăţământ românesc de cele mai multe ori întâlnim următorul mod de cuplare a claselor I-III şi II-IV însă după părerea mea cel mai eficient ar fi cuplarea claselor cu elevi apropiaţi ca vârstă I-II şi III-IV, astfel procesul de predare învăţare ar fi unul unitar, învelişul informaţiei ar fi acelaşi însă esenţialul ar fi diferit în funcţie de clasă şi de particularităţile acesteia.

Articol integral

Étude sur l’acquisition de la compétence de la compréhension de l’oral à travers l’exploitation pédagogique du document authentique (oral) en classe de fle

Etape essentielle de la communication, la compréhension de l’oral précède toujours l’expression et met en œuvre des capacités intellectuelles variées (repérage d’indices, recherche d’une information, sélection d’une information parmi d’autres, regroupement de plusieurs informations, inférences).

Articol integral