Tabla interactivă, o experiență captivantă pe calea cunoașterii elevilor cu dizabilitate intelectuală

Ca suport al activității de învățare, calculatorul „are potențialul de a sprijini activitatea de învățare, de a impune elevului să progreseze sistematic, prin accesibilizarea conținuturilor și tratarea individuală, diferențiată”. Nu atât mesajul audiovizual are influențe educative benefice, cât integrarea lui eficientă într-o strategie de instruire și autoinstruire de către profesor.

Articol integral

Programul „Școala altfel” în învățământul primar

Programul „Școala altfel” este așteptat cu multă nerăbdare de către elevi în fiecare an școlar. Dornici de a desfășura activități noi, inedite, aceștia și le planifică din timp împreună cu profesorii lor, coordonatorii principali ai proiectelor. În cele mai multe cazuri, părinții sunt cei care sprijină realizarea activităților, fiind partenerii de nădejde ai procesului instructiv-educativ.

Articol integral

Rolul cercului de lectură în dezvoltarea creativității elevilor de gimnaziu

Acțiunea educațională se desfășoară prin implicarea unor elemente de construcție fundamentale care  valorifică o serie de influențe ce determină și duc la bun sfârșit procesul educațional. Cercul de lectură și atelierele de scriere creativă pe care am ales să le desfășor în cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Ioan Motaș” Mediaș au oferit elevilor posibilitatea de a descifra și de a aprofunda modul în care sunt construite textele literare, dar și mijloacele prin care ei înșiși pot redacta diverse texte, aceste activități constituind practic o deschidere spre spațiul miraculos al literaturii, ajutându-i să înțeleagă această lume, descoperindu-se pe ei înșiși într-o ipostază poate necunoscută încă, după cum afirmă Alina Pamfil.

Articol integral

Credință versus Fanatism

În cadrul Cercului de dezbateri de la Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra, am propus o temă predilectă lumii contemporane, vieții noastre de zi cu zi- Credință versus Fanatism. În pregătirea dezbaterii la care participă elevi de liceu, am propus ca material suport cartea lui Amos Oz – „Cum să lecuiești un fanatic”.
Elevii au ascultat prezentarea, ca preambul al propriilor lecturi. În dezbaterea pe care o vor susține, vor aduce în discuție și alte concretizări ale fenomenului, folosind diferite surse.

Articol integral

Portofoliul

Рrіn рοrtοfοlіu, ɑtât ϲɑdrul dіdɑϲtіϲ ϲât şі еlеvul рοt îmbіnɑ funϲţіɑ fοrmɑtіvă şі іnfοrmɑtіvă ɑlе еvɑluărіі. Меtοdɑ рοrtοfοlіuluі ɑ fοst іntrοdusă dе ϲurând în ţɑrɑ nοɑstră. Sе рrеsuрunе ɑ fі ο mеtοdă dе еvɑluɑrе flехіbіlă şі ϲοmрlехă, care іnϲludе dіfеrіtе іnstrumеntе, mеtοdе şі рrοϲеdее ϲum ɑr fі: fіşеlе dе munϲă іndереndеntă, luϲrărіlе dе ϲοntrοl ϲurеntе, рrοbеlе dе еvɑluɑrе dе sіntеză, еvɑluărіlе sumɑtіvе, grіlе dе ɑutοеvɑluɑrе ɑ ϲοmрοrtɑmеntuluі οbіеϲtіv, dеsϲrірtοrі dе реrfοrmɑnță, fіşеlе dе рrοgrеs.

Articol integral

Motivația învățării – un deziderat irealizabil?

Într-una din pauzele școlare, am participat fără să fiu inoportună la o discuție între doi elevi, băieți, de clasa a II-a. Unul îi explica celuilalt că cine învață prea mult este un tocilar. Ambii îmi sunt elevi, în prezent, la clasa a doua și învață foarte bine, adică îndeplinesc cerințele din descriptorii specifici calificativului foarte bine. Sunt copii isteți, activi, îndemnați de familie să învețe. Cu toate acestea… discuția lor m-a pus pe gânduri și nu am putut s-o las să treacă neobservată.

Articol integral

Parteneriat educativ: „Familia în grădinița mea” – exemplu de bune practici în eficientizarea relației grădiniță-familie

Așa cum orice început de drum care are la bază „o fundație solidă” rezistă în timp, și o relație stabilă cu familia, bazată pe o implicare activă (în care părinții să se simtă responsabili, utili și valorizați), pe o comunicare eficientă și sinceră, pe stabilirea unor preocupări comune, pe încredere și respect, pe sprijinirea și pe găsirea celor mai benefice modalități  de acțiune asupra dezvoltării personalității copilului.

Articol integral