Cultivarea toleranței în clasa de elevi

Elevul, în condiţiile vieţii şcolare, nu trăieşte izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa afectivă, activitatea intelectuală şi, nu mai puţin, cea profesională desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul socio-şcolar înconjurător sau în condiţiile date de acesta. Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei sale (în cazul nostru, clasa de elevi) vor exercita o influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate (în cazul de faţă, învăţarea).

Articol integral

Prevenirea eșecului școlar. Factorii perturbatori în aprecierea și notarea elevilor

Eşecul şcolar exprimă în general o diferenţă între cerinţele instructiv-educative, pe de o parte, şi capacităţile fizice şi psihice ale elevului, pe de altă parte. Există o serie de măsuri care pot fi luate pentru prevenirea eşecului şcolar şi pe care le voi menţiona în continuare. Statisticile din educație arată că o parte importantă din eşecurile constatate în învăţământul primar şi gimnazial se datorează diferenţelor prezentate de copii la debutul şcolarităţii aşa că ar trebui sporit rolul învăţământului preşcolar.

Articol integral

Methods and Techniques Used in Communicative Activities (Study)

What is Communicative Methodology? “Communicative” is a word which has dominated discussions of teaching methodology for many years. Although in a monolingual English language classroom,” real communication” in English is impossible, in “communicative methodology” we try to be more communicative. This is to say, even though it may be impossible to achieve real communication, we should attempt to get closer to “real communication” in our classrooms.

Articol integral

De ce educație STEM?

Tot mai des, în ultima vreme, se vorbește, în școală,  despre educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), în limba română ȘTIM (științe, tehnologii, inginerie și matematică). Chiar dacă mulți dintre cei din domeniu, mai ales profesori, consideră această abordare mult prea generală, argumentând că se ajunge la o abatere de la logica internă a disciplinelor de studiu implicate (amestecându-se, de exemplu, noțiuni de fizică „pură” cu cele de matematică), totuși, această abordare conduce la progres vizibil pe mai multe planuri, folosind o abordare interdisciplinară și aplicată.

Articol integral

Proiectul eTwinning EU-MAGIC

EU-MAGIC este un proiect despre folosirea TIC, a limbii engleze si a jocurilor educationale in comunicare pentru elevi cu varste intre 6 ai 11 ani; idea mi-a venit in urma participarii la un curs de formare Comenius despre jocuri de comunicare si soft educational folosit in lectii; in urma schimbului de idei intre participantii de la curs, am identificat ca jocurile didactice si TIC-ul sunt folosite in procente diferite de la scoala la scoala, de la tara la tara; mi s-a parut o idee buna sa continui aceasta experienta, sa schimbam idei despre alte jocuri si material realizate folosind TIC.

Articol integral

Aspecte didactice ale aplicării platformei Moodle în procesul educațional la treapta preuniversitară

Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale a impus o paradigmă nouă de învățare, aceasta se referă la trecerea de la învăţarea prin asimilarea de cunoștințe la cea bazată pe cunoaştere şi formarea de competențe. Iar realizarea procesului educațional prin intermediul IAC utilizând platforma Moodle vine să contribuie la eficientizarea activităţii didactice.

Articol integral

Efectele micului ecran asupra minții copilului

Toate studiile privitoare la efectele televiziunii, fie că se referă la copii, fie la adulți, constată că vizionarea este un factor important în generarea unui comportament pasiv. Proporțional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata o micșorare a vigilenței generale.

Articol integral

Cartea digitală

Lectura este pentru unii chiar un mod de viață și argumentele pentru a citi sunt multe, de la faptul că ți se deschid noi perspective până la faptul că te învață chiar să scrii. Ea reprezintă un mod de a comunica sau de a-i învăța pe alții, transmițând un complex de cunoștințe și fiind astfel și o sursă a inovației, care dezvoltă capacitățile intelectuale ale cititorului și îi dă posibilitatea de a fi creatorul unui cosmoid. De altfel, are puterea de a forma și comunități, fie ele cât de mici, care pot aduna laolaltă oameni din diferite categorii sociale, dar cu aceeași pasiune, aceea de a citi!

Articol integral