Utilizarea calculatorului în educație

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Articol integral

Calculatorul, prieten și/sau dușman al elevului și profesorului

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie.

Articol integral

The Importance of Partnerships in Primary School

Education represents the fundamental social phenomenon emerged once with the human society, specific to each social organization, fulfilling functions of informing and training the individual from an intelectual, moral, artistic and physical point of view.

Articol integral

Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu.

Articol integral

Povestea terapeutică, utilă în facilitarea procesului de predare-învăţare

Poveştile constituie o parte importantă din copilăria celor mai mulţi elevi. Indiferent de vârstă, copilul manifestă o predilecţie spre dorinţa de a fi înţeles în ansamblul său, în profunzimea trăirilor sale legate de evenimentele cu care se confruntă pe parcursul dezvoltării lui. Problemele pe care elevii le întâmpină în viaţa de zi cu zi sau în mediul şcolar interacţionează cu procesul de predare-învăţare. Trăirile pozitive, gândurile raţionale ale educabililor asigură un fond propice pentru realizarea învăţării.

Articol integral

Proiectul, metodă alternativă de evaluare

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp.

Articol integral

Mici ecologiști, mari iubitori ai naturii

Un proiect de succes în rândul micilor școlari este și cel intitulat „Natura, dragostea mea”, proiect aflat la cea de-a treia ediție, propus pentru calendarul activitatilor educative regionale 2018.
Pornind de la premisa că „faptele, nu vorbele contează” am hotărât să efectuăm acțiuni concrete, exemple de bune practici, de ecologizare și plantare de puieți în zonele verzi  ale școlii.

Articol integral