Managementul claselor numeroase

Percepția profesorilor cu privire la provocările și oportunitățile prezentate de clasele  numeroase privește o serie de aspecte, cum ar fi  insuficiența implicării sau a învățării elevilor, incapacitatea de a utiliza abordarea centrată pe student, oportunități limitate pentru elevi ca să se exprime în limba engleză, dificultate în asigurarea participării tuturor la activități, mulți studenți fiind în afara activității, în special în cadrul activităților de grup.

Se constată că grupurile de elevi prezintă un set complet diferit de provocări față de indivizi,  una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă profesorii în cazul unui grup cu mai multe niveluri fiind decizia de a- și împărți timpul între a acorda atenție studenților individuali și grupului în ansamblu. Un grup alcătuit din studenți cu un nivel similar în învățare ar fi evident ideal, dar realist improbabil, și întotdeauna pare să fie cineva care nu reușește să țină pasul cu restul grupului sau care excelează și dorește să treacă înainte, în fața celorlalți. În aceste medii, noi toți tindem să ne concentrăm pe această problemă, totuși constrângeri precum acest lucru pot fi folosite în avantajul dumneavoastră, dacă aveți puțin timp pentru a face o muncă explorativă încă de la început. O abordare de bune practici  este ca elevii să-și desfășoare prima lecție prin evaluarea abilităților și a personalităților grupului.

Cu puțină creativitate și intuiţie,  profesorul poate găsi de obicei unul sau doi asistenți naturali la clasă, care vor ajuta în mod voluntar pe ceilalți de-a lungul cursului. De fapt, majoritatea studenților care sunt aleși sunt motivați de faptul că li s-a cerut să ajute în primul rând, acționează ca un stimulent de încredere pentru ei și permite profesorului să se concentreze mai mult pe cei care au într-adevăr nevoie de timpul și atenţia lui sau ale ei. Este o tehnică foarte simplă și o modalitate de a ajuta pe toată lumea să progreseze în clasă. În timp ce este văzută ca o tehnică de gestionare care este specifică muncii cu adulți, prin faptul că deleagă anumite sarcini celor care sunt capabili să le facă, în realitate se poate folosi cu copii pentru a ajuta la stimularea problemelor de motivare, încredere și stimă de sine.

Gestionarea clasei cu efectiv mare de elevi este centrată pe probleme ale disciplinei și ale zgomotului, gestionarea activității în grup, evaluarea învățării și furnizarea de feedback, evaluarea muncii studenților sau evaluarea continuă, incapacitatea de a identifica problemele cursanților, incapacitatea de a cunoaște progresul pe care îl fac elevii, incapacitatea de a asista individual elevii,  incapacitatea de a oferi un remediu bazat pe feedbackul oferit de evaluare, resurse limitate pentru predare, precum și  lipsa de materiale adecvate pentru a fi distribuite fiecarui elev.

Scopul managementului  clasei este de a crea un mediu care să conducă la desfășurarea unei învățări optime. Nu este ceva care se întâmplă în mod natural – este nevoie de o planificare atentă și detaliată, în special în clasele cu efectiv numeros. Efectivele mari nu sunt doar mari, ci sunt inevitabil și diverse – diverse în ceea ce privește nivelul de cunoștințe al studenților, nevoile lor de învățare, stilurile de învățare și așteptările. Această diversitate, adesea combinată cu lipsa resurselor, contribuie semnificativ la provocarea de a gestiona o clasă numeroasă.

Obiectivele managementului clasei privesc analiza cauzelor conflictuale în clasele numeroase și diferitele moduri în care se manifestă conflictul. Pentru a permite profesorilor să elaboreze strategii de evitare a conflictelor în clase cu elevi numeroși și a problemelor cauzate de excesul de zgomot, împreună cu elevii se stabilesc o serie de reguli de bază pentru reducerea nivelului de zgomot. E posibil ca profesorul să le afișeze pe peretele clasei și să le reamintească din când în când elevilor.

Strategiile pentru reducerea problemelor disciplinare includ stabilirea regulilor de bază în colaborare cu studenții dumneavoastră. La începutul unui curs, este recomandabil să vă faceți timp pentru a vă implica elevii în elaborarea unor reguli de bază pentru un comportament acceptabil. Dacă elevii sunt implicați în elaborarea regulilor de bază, în general ei le vor respecta. Reamintiți-le regulat studenților regulile de bază. Ca și în majoritatea activităților, fie că este vorba despre un meci de fotbal, fie că circulați printr-un oraș, interacțiunea dintre persoanele din clasă este reglementată de reguli. Modalitățile în care profesorul interacționează cu elevii și în care elevii interacționează între ei nu sunt arbitrare. Există norme de comportament acceptabil, iar aceste norme pot fi impuse de către profesor sau, de preferință, dezvoltate în colaborare cu studenții. Toată lumea trebuie să știe ce sunt și să înțeleagă scopul lor. Problemele disciplinare apar atunci când persoane sau grupuri nu respectă regulile. Există o varietate de motive pentru care acest lucru se poate întâmpla. Acestea includ faptul că elevii nu cunosc regulile, le-au uitat, sau elevii nu au fost de acord să fie guvernați de reguli.

Multe activități lingvistice se desfășoară în perechi sau în grupuri mici. Dacă se utilizează eficient, munca în perechi și pe grupe sporește implicarea elevilor în clasă și îl ajută pe profesor să administreze o clasă mare. Cu toate acestea, succesul muncii în grup depinde de implicarea și cooperarea persoanelor din grup. În absența unei culturi de cooperare în rândul studenților, este probabil ca grupul să nu reușească să-și atingă obiectivele. Este, de asemenea, probabil ca doar câțiva membri ai grupului să fie implicați activ, în timp ce alții stau pasiv sau se dedică unor acțiuni din afara activității principale, ceea ce poate fi perturbator pentru ceilalți studenți.

În timpul activităților proiectate pentru o clasă intreagă, studenții lucrează ca indivizi. Interacțiunea este, cel mai adesea, cu profesorul, mai degrabă decât cu alți studenți, și, prin urmare, profesorul are un rol foarte important. Următoarele sunt două exemple tipice ale activităților specifice pentru o clasă întreagă: profesorul oferă informații sau explică un concept întregii clase, în timp ce elevii ascultă și, probabil, iau notițe, îndeplinind aceeași sarcină în același timp, de exemplu ascultarea și completarea spațiilor libere în timp ce profesorul citește un text.

În activitățile care implică o clasă întreagă, trebuie să vă străduiți să atrageți atenția tuturor elevilor în permanență și să vă asigurați că toți elevii sunt implicați activ. Veți reuși mai eficient să îi angajați pe elevi dacă aceștia înțeleg scopul învățării și obiectivele orei. Începeți fiecare oră prin împărtășirea obiectivelor, asigurați-vă că ele sunt vizibile pentru elevii din întreaga clasă și că vă referiți la ele la sfârșitul orei de curs, atunci când revizuiți lecția. În plus, utilizați următoarele strategii de comunicare: vorbiți tare și clar, astfel încât toată lumea să vă poată auzi, scrieți clar pe tablă, astfel încât aceasta să poată fi citită de către toți elevii, inclusiv de către cei din spate și părțile laterale ale camerei. Deplasați- vă în jurul clasei, astfel încât să vă concentrați asupra grupurilor diferite de elevi. Nu vă fixați privirea pe o parte a clasei – priviți în jur, verificați frecvent înțelegerea, adresând întrebări adecvate. Încurajați elevii să vorbească; stând departe de student, îl veți încuraja să vorbească, ca să-l puteți auzi. Încurajați participarea din diferite părți ale clasei; când puneți întrebări, permiteți tuturor studenților să se gândească la răspuns înainte de a cere unui student să răspundă pentru a evita simptomele plictiselii, în special în cazul  cursanților „rapizi”. De aceea, încercați să aveți o întrebare sau o sarcină suplimentară, mai dificilă, pentru cei care termină mai repede.

În cazul în care se pierde controlul, nu trebuie acționat impulsiv,mai degrabă încercați să intrați într-un argument sau faceți generalizări, ca de exemplu: „Am auzit un zgomot care vine din partea aceea a camerei, așadar toți trebuie să fie pedepsiți”. Stați calm, implicați elevul în rezolvarea problemei. Dacă, de exemplu, un anumit student sau un grup de studenți fac zgomot în timp ce vă întoarceți, întrebați clasa dacă un astfel de comportament este acceptabil.
Mulți profesori consideră că activitățile de perechi sau de grup reprezintă soluția pentru toate problemele lor din clasele numeroase. Cu toate acestea, dacă nu sunt bine planificate, activitățile pe perechi sau pe grupe pot crea probleme. Preocupările pe care cadrele didactice le-au exprimat în privința angajării în grupuri în clase cu efective mari sunt cu referire la elevii cu nivel mediu și că acestea sunt un proces consumator de timp, mai ales în cazul în care profesorul nu va face grupuri cu abilități diferite. Presiunea de a finaliza programa de învățământ împiedică profesorul să piardă timp prețios de clasă în organizarea de lucru în grup. Definirea corectă a compoziției grupului este dificilă, activitatea electivă de tip pe grupe  necesită o planificare atentă și aptitudini bune de management. Acest lucru este atât consumator de timp, cât și epuizant pentru profesor, iar uneori activitățile grupate in mod defectuos pot duce la haos și pot crea probleme de disciplină.

Profesorii sunt capabili să monitorizeze un număr limitat de grupuri. Prin urmare, nu sunt siguri dacă studenții beneficiază într-adevăr de a lucra în grupuri. Profesorii nu sunt siguri de cât de multă învățare are loc în grupuri. Sunt în grupuri și vorbesc, dar învață? S-a constatat că lucrul cu grupuri, de asemenea, determină capacitatea instantanee a profesorului de a evalua diferitele nevoi și niveluri de elevi, deoarece aceștia sunt adesea prezentați într-un contrast puternic unul cu celălalt, unul lângă celălalt. În schimb, aceste abilități sunt un ajutor neprețuit pentru profesori referitor la studenți, astfel profesorii putând evalua mai ușor nivelul lor de înțelegere datorită comparațiilor observate în cadrul grupurilor. De asemenea, profesorul poate să adreseze mai repede soluții la problemele lor și poate vedea și avantajele pe care unii le pot transfera într-un mediu de învățare individual sau de grup.

Strategii pentru gestionarea eficientă a grupului cuprind limitarea mărimii grupului la maxim 6; dacă există mai mult de 6 elevi într-un grup, unii elevi de pe „margini” vor fi probabil distrași. Utilizați o metodă familiară pentru a forma grupuri, astfel încât elevii să petreacă cât mai puțin timp posibil făcând acest lucru. De exemplu, distribuiți un număr  elevilor și apoi cereți ca toți cei cu același număr să formeze un grup. Asigurați-vă că activitatea de grup necesită lucrul împreună și partajarea. Evitați posibilitatea ca elevii să stea împreună într-un grup, dar să facă această activitate în mod individual. Instrucțiunile trebuie să fie clare, în mod ideal atât în formă scrisă, cât și orală. Antrenați elevii în oferirea de feedback și în evaluarea reciprocă. Asigurați-vă că eforturile individuale și de grup sunt evaluate și planificați activitățile grupului în așa fel încât să puteți evalua atât contribuțiile individuale, precum și performanța grupului. S-a observat că unii elevi au o performanță mai bună în grupuri și au progresat mult mai repede, când individual s-au luptat cu anumite aspecte ale învățării, dar au fost mult mai motivați când au fost introduși într-un mediu de grup. Grupurile pot fi foarte bune în motivarea reciprocă, deoarece, uneori, presiunea colegilor poate împinge studenții la noi niveluri și atâta timp cât acestea sunt gestionate eficient, toți cei din cadrul grupului pot beneficia. De asemenea, presiunea colegilor poate fi solicitată de un profesor eficient pentru a se ocupa de personalități puternice din cadrul unui grup, ajutându-le să se calmeze și să le integreze în grup ca întreg, mai degrabă decât să  încerce să le conducă.

Gestionarea tranziției de la o activitate pe grupe sau în perechi la cele care angajează întreaga clasă prezintă un grad ridicat de dificultate.Trecerea de la o formă de lucru la alta poate fi haotică și consumatoare de timp. Totuși, din nou, prin planificarea adecvată, problemele de gestionare pot fi reduse la minimum. Ori de câte ori este posibil, începeți cu activități în perechi și formați grupuri prin îmbinarea perechilor. În felul acesta puteți dezvolta fără probleme o activitate clasică. În general, dacă tranzițiile nu necesită o mișcare semnificativă, grupurile care fuzionează pot fi realizate eficient și cu întreruperi minime.

Lipsa resurselor și dinamica grupului de clase cu efective mari necesită ca profesorii să aibă abilități manageriale foarte eficiente. O înțelegere mai profundă a cauzelor și a tipurilor de conflicte, împreună cu planificarea atentă și implementarea creativă a planurilor, le permite profesorilor să facă față provocării de a gestiona eficient clasele mari. În general, aș spune că predarea la clase mai numeroase, cu mai multe niveluri, ajută la îmbunătățirea atât a abilităților de predare profesorilor ale profesorilor, cât și a celor interpersonale, și este excelentă în construirea încrederii în propriile voastre abilități de profesor. Gestionarea claselor numeroase, cu abilități mixte, este o experiență provocatoare și pentru  mine personal. Depășirea unor dificultăți cu care m-am confruntat a fost o provocare, dar a fost, de asemenea, o mare realizare personală și una care m-a făcut de fapt un profesor mai bun. Pe scurt, este vorba despre planificarea atentă și rezolvarea problemelor în mod creativ.

Bibliografie:
1. „Maximizing Learning in Large Classes: Issues and Options”. British Council. 2007. Printed in Addis Abeba, Ethiopia, by Master Printing Press plc.
2. theteacherabroad.blogspot.it/, accesat la 19:43, 3.03.2018.

prof. Carmen-Mirela Butaciu

Liceul Atanasie Marienescu, Lipova (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.butaciu

Articole asemănătoare