Patru cadre didactice în mobilitate la Larnaca, Cipru. Proiectul Erasmus+ O școală europeană, o școală pentru fiecare!

La Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava se derulează, din septembrie 2019, proiectul Erasmus+ pentru formarea personalului, cu titlul „O școală europeană, o școală pentru fiecare!”, cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA101-061711. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, grantul obținut fiind în valoare de 20.440 de euro.

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea abilităţilor de a alege şi aplica cele mai potrivite strategii în vederea creşterii motivaţiei elevilor pentru învăţare, a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava, într-o perioadă de 12 luni.
2. Dezvoltarea competenţelor privind adordarea diferenţiată şi integratoare a elevilor cu dificultăţi de învaţare, a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava, într-o perioada de 12 luni.

A doua mobilitate a proiectului, „Vitamin C boosts education!– coaching, the non-formal education method to bringout the best from your learners”, a avut loc în perioada 27 ianuarie – 03 februarie 2020, la Larnaca, Cipru, profesorii participanți acumulând metode și procedee pentru a dezvolta relații mai bune în școală, in matricea profesor-elev, elev-elev, de a comunica eficient, de a-și stabili scopuri armonioase, a căror atingere să genereze satisfacție, echilibru și autocontrol.

Grupul a fost format din patru cadre didactice, Voinescu Camelia, Roibu Daniela Florentina, Pantea Ana Mihaela și Casoschi-Munteanu Angelica. Organizatorul cursului, Associacao Edu2grow, prin intermediul formatorilor  Ricardo Joao Querido Marques și Silvia Pătru, a oferit servicii de consultanță și dezvoltare profesională la standarde internaționale în ceea ce privește aplicarea coaching-ului ca metodologie în diferite situaţii şcolare și extrașcolare.

În cele 8 zile de curs, cadrele didactice participante au învățat să utilizeze coaching –ul ca instrument de educație non-formală. S-au antrenat cu numeroase aplicații, au desfășurat diverse activități/jocuri și au folosit interesante instrumente în mediul formal pentru îmbunătățirea motivației, concentrarea și dezvoltarea competențelor cheie,  europene.

Majoritatea abordărilor educaționale au fost inspirate din pedagogia constructivistă. Mobilitatea a avut o abordare holistică și a folosit diferite instrumente în timpul diferitelor activități.

S-a înțeles foarte bine ideea că educația prin coaching presupune o evoluție conștientă a elevului, evoluție care să îmbine armonios înțelegerea propriului sine, autocunoașterea cu dorința de depășire a  unor limite, în vederea stimularii performanței într-un anumit context, prin definirea și atingerea nivelului de excelență individuală. Rolul profesorului a fost totdeauna  unul esențial, indus de faptul că este instanța aptă care identifică resursele , pe care fiecare elev le are și apoi construiește strategii care,  să permită atingerea obiectivelor specifice. Profesorul trebuie să propună un demers educativ care să opereze cu abilități, talente, cunoștințe, în scopul de a crea ceva calitativ superior. Astfel, elevul, în calitate de beneficiar al educației prin coaching, se adresează unui profesor-coach, având aspirații către ceva mai bun, către succes și dezvoltare, având vise, dorințe sau chiar viziuni îndrăznețe, fiind în căutarea unor mijloace de a dezvolta relații mai bune, de a comunica eficient, de a-și stabili scopuri armonioase, a căror atingere să genereze satisfacție si  echilibru personal.

Așadar, participanții la cursul „Vitamina C stimulează educaţia!” au dobândit și și-au îmbunătățit cunoştințele cu privire la:

  • Aplicarea coaching-ului ca metodologie în diferite situaţii şcolare pentru a îmbunăţăti motivaţia şi rezultatele elevilor;
  • Dezvoltarea de activităţii de instruire, folosind tehnici şi instrumente (un ghid, un joc digital etc.) prin predarea experimentală pentru propriul context didactic, pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor;
  • Folosirea a cel puţin 5 metode şi instrumente de coaching, folosind propriile lor calităţi, talentele, diferenţe, ca resurse pentru a ajuta elevii să dezvolte o gândire critică;
  • Dezvoltarea creativităţii în rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor , luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a sentimentelor;
  • Folosirea inteligenţei colective a grupurilor cu care lucrează pentru a-şi spori rezultatele;
  • Redarea tehnicilor care vor încuraja copiii cu un sentiment de iniţiativă personală şi spiritual antreprenorial (competenţe-cheie ale UE „spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat“ şi „a învăţa să înveţi“);
  • Folosirea de tehnici care să le permită elevilor şi colegilor să se înţeleagă mai bine şi să se simtă mai bine, conducând la formarea de competenţe sociale şi civice mai bune (Competenţa-cheie a UE „competenţe sociale şi civice”);
  • Îmbunătăţirea celor mai bune practici şi transferarea de cunoştinţe şi metode între diferitele zone culturale şi vârste diferite de elevi;
  • Promovarea cooperării europeane în domeniul educaţiei în cadrul programului Erasmus+ prin crearea de parteneriate.

Pregătirea a avut loc în limba engleză, cadrele didactice având posibilitatea de a-și exersa și îmbunătăți cunoștințele de limbă, precum și vocabularul legat de locul de muncă. „A fost o experiență deosebită în care calitatea metodelor educative  și informația aplicată au fost la înălțime!”, au declarat cei patru profesori participanți.

Astfel, după finalizarea cursului, cadrele didactice participante doresc să utilizeze și să asigure sustenabilitatea tehnicilor și instrumentelor învățate, în vederea creșterii dinamicii intra și inter-grup, pentru structurarea unui proces creativ, pentru căutarea de noi soluții în procesul instructiv- educativ.

 

prof. Daniela Florentina Roibu

Școala Gimnazială Nr. 6, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.roibu

Articole asemănătoare