Muzeul, o „sală de clasă” pentru predarea Geografiei

A vorbi, în societatea cunoașterii, despre pedagogia muzeală și importanța integrării activităților specifice muzeelor în activitatea didactică, este o adevărată provocare. Pentru o societate nativ digitală, muzeele sunt niște mărturii ale trecutului care însă nu își mai dovedesc utilitatea în condițiile în care internetul, oferă aparent toate sursele de informare posibile. Cu toate acestea, emoția pe care ți-o transmit exponatele muzeale, încărcate de emoție și de istoria unui trecut, nu le poate transmite mediul virtual.

Geografia este o disciplină cu un puternic caracter aplicativ. Locul geografului este pe teren, iar muzeul poate deveni un adevărat teren geografic, atâta timp cât reușești să-i valorifici potențialul. Muzeul este o sursă de informare și de formare prin relația pe care o stabilește cu școala. Este expresia vie a unei realități trecute ce poate fi valorificată din plin prin activități cu caracter geografic. Muzeul este un rezervor de resurse educaționale care trebuie să completeze educația formală, să întărească elevilor ideile dobândite în școală și care oferă continuitatea învățării pe tot parcursul vieții.

Predarea Geografiei în sălile de muzeu oferă posiblitatea cunoașterii unei realități trecute și greu de intuit. Se facilitează astfel, formarea unor reprezentări clare și corecte. De asemenea, în cadrul muzeelor elevii trăiesc ei înșiși emoția unei experiențe de învățare inedite, iar atunci când profesorul reușește să valorifice exponatele muzeale, lecția este primită cu entuziam și cu bucurie.

Totodată, cu ajutorul muzeelor se pot depăși bariere spațiale, temporare și chiar culturale. Internetul oferă posibilitatea aducerii muzeului în sălile de clasă, diverificând oferta de exponate și diversitatea situațiilor de învățare.

Activitățile didactice specifice Geografiei care se pot desfășura în colaborare cu muzeele de profil se pot analiza pe următoarele direcții:

  1. activităţi cu caracter instructiv: lecții pe diferite teme din programa școlară, cursuri de formare, ateliere de lucru, etc.
  2. activităţi cu caracter cultural: vizionarea exponatelor, a unor filme documentare, organizarea unor simpozioane, etc.
  3. participarea la  proiecte educaţionale.

Existența unei game foarte largi de muzee oferă posibilitatea valorificării conținuturilor cu caracter geografic existente în programa școlară. De la muzee cu specific Științe ale naturii, la muzee de știință, Acvarii, Planetarii, Observatoare Astronomice, Grădini Botanice, Zoologice, muzee de artă și tradiții populare, muzee rurale, case memoriale, muzee arheologice, obiective industiale sau cu caracter strategic: baraje, atomocentrale,termocentrale, hidrocentrale, etc.

Astfel, în cadrul lecțiilor de Geografie susținute în parteneriat cu muzeul, elevii pot analiza diferite exponate, de exemplu minerale și roci la Muzeul de mineralogie, pot realiza experimente sau urmării modul în care se produc anumite fenomene, cum ar fi urmărirea unor demonstrații la Planetariu sau Observatorul Astronomic. În cadrul muzeelor de artă și tradiții populare sau în casele memoriale obțin informații despre culturi și civilizații trecute, iar în urma unor vizite realizate la o termocentrală și o hidrocentrală, de exemplu, pot vedea diferența dintre sursele de energie poluante și cele nepoluante. Muzeele de Stiințe ale Naturii sunt cele care transmit cel mai fidel realitatea geografică și pot fi considerate un teren geografic veritabil, iar Grădinile Botanice sau Zoologice le oferă posibilitatea elevilor de a analiza biodiversitatea la ea acasă, facilitând cunoașterea unor specii de plante sau animale nemaiîntâlnite în orizontul local.

În ciuda valențelor formative ale muzeelor, integrarea lor în activitatea didactică este limitată de resursele de timp, de birocrație, de programele școlare încă stufoase, la care mai putem adăuga conservatorismul unor abordări didactice convenționale și lipsa unei tradiții în ceea ce privește abordarea predării Geografiei din perspectiva valorificării activităților didactice extrașcolare.

Bibliografie:
1. Hadrian V. Conțiu, Andreea Conțiu (2013) – Posibilități de optimizare a predării și învățării Geografiei prin integrarea muzeelor cu specific de Științe ale Naturii, în Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei, volumul 12, Ed. Presa Universitară clujeană, pp. 276-279.

prof. Anca-Elena Cituran

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.cituran

Articole asemănătoare