Metodele didactice, suport de formare a competențelor

În formarea competențelor un rol foarte important îl au și metodele didactice folosite pentru înțelegerea, aplicarea și transferul achizițiilor . Prin aplicarea unei metode,  de fapt noi nu verificăm doar conținutul științific, putem observa și capacitatea de analiză, de relaționare, de căutare de noi informații, transdisciplinaritatea etc. La disciplina fizică, se pot implementa mai multe metode didactice, fiecare având avantajele sale.

Harta conceptuală este un important instrument pentru predare, învățare, cercetare și evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele.” (Oprea, 2006, 255). Când construiesc hărți conceptuale elevii realizează conexiuni între diverse concepte, cunoștințe internalizate în procesul învățării,  asociind și integrând cunoștințele noi în experiențele cognitive anterioare. Există mai multe modalități de realizare a acestora, spre exemplu pot fi concepute într-o structură liniară , marcându-se prin săgeți relațiile de subordonare. Întotdeauna mai pot fi adăugate și alte concepte pe măsură ce conținutul este aprofundat. Este recomandat ca, la finalul fiecărei lecții sau unități de învățare,  să realizăm un astfel de tablou al conceptelor studiate, fiind foarte util în sistematizarea cunoștințelor. Competențele cheie care se dezvoltă prin această metodă sunt cele care vizează domeniile: științe-matematică, literație, multilingvism, digital, a învăța să înveți etc.

Dacă amintim și metoda proiectului este evident că putem dezvolta foarte mult competența de literație, civică, digitală, a învăța să înveți și antreprenorială. Elevii sunt obișnuiți să-și asume roluri și sarcini, să prezinte într-o formă atractivă produsele realizate, să-și susțină cu argumente  informațiile, să-și formeze propriile opinii, să critice constructiv alte idei, să vină cu noutăți științifice. Să nu uităm că multe metode presupun colaborarea în rezolvarea sarcinilor și atunci se dezvoltă competența civică. Încadrarea în timp are relevanță în formarea competenței antreprenoriale.

Metoda investigației științifice, frecvent utilizată în cadrul orelor de științe, ajută la descoperirea, explorarea și înțelegerea fenomenelor dar implicit contribuie și la formarea unor competențe generale specifice disciplinei, dar și la formarea profilului absolventului din perspectiva dezvoltării celor opt competențe cheie. În primul rând dezvoltăm competența ce vizează domeniul științe, tehnologie, inginerie dar putem dezvolta simultan și alte competențe. Prelucrarea datelor se poate realiza folosind softuri specializate, așadar vizăm competența digitală, cercetarea se realizează de regulă  într-o echipă și atunci atingem și competența socială, anumite fenomene au impact asupra mediului înconjurător și putem vorbi despre competența civică. Pentru mai multe informații apelăm la articole pe site-uri publicate într-o altă limbă și astfel ajungem și la competența multilingvistică.

Putem afirma  că discutăm de o interferență a competențelor dobândite în procesul de învățare și evaluare prin utilizarea  diverselor metode didactice.

În concluzie, în abordarea conținuturilor din perspectiva formării competențelor cheie trebuie să alegem metodele didactice care stimuleză dezvoltarea competențelor atât în mod direct cât și tangențial.

Bibliografie
Suportul cursului de formare CRED, disciplina fizică

 

prof. Vasile-Ovidiu Nițescu

Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasile.nitescu

Articole asemănătoare