Contribuția disciplinei educație tehnologică și aplicații practice la formarea profilului absolventului de gimnaziu

Noile programe școlare din învățământul gimnazial au fost aliniate la idealurile europene. Pentru a adapta școala la caracteristicile pieței muncii, Comisia europeană a promovat un document care îți propune să ofere „un profil de formare european” structurat pe baza a opt competențe cheie. În continuare vă voi prezenta cum cred eu că va reuși disciplina mea, educația tehnologică și aplicații practice, să transforme elevul actual în viitorul om capabil să facă față provocărilor noi din piața muncii.

Disciplina educație tehnologică și aplicații practice este structurată pe mai multe domenii de conținut: tehnologii, design, calitate, economie și antreprenoriat, dezvoltare durabilă și activități/ ocupații/ meserii, iar diversitatea modulelor care compun această disciplină ajută elevii să-și descopere aptitudinile, și să-și accentueze capacitățile creatoare. Educația tehnologică și aplicații practice contribuie alături de celelalte discipline la realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu, prin abordări intra și trans disciplinare.

Comunicarea în limba maternă este una  dintre cele mai importante competențe, deoarece suntem ființe sociale care trăim într-o societate. Pentru o bună înțelegere la școală, în familie, la serviciu, trebuie să fim capabili să ne exprimăm gândurile, ideile și sentimentele. La finalul clasei a VIII-a, elevii, viitorii absolvenți,  vor fi capabili să-și exprime opiniile, ideile, sentimentele în mesaje orale sau scrise, vor putea participa la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare și extrașcolare. Cum? Citind, înțelegând textul citit și discutând despre el; redactând scrisori către autoritățile locale, identificând soluții la problemele legate de găsirea unui loc de muncă, prezentând proiectele realizate în timpul orelor.

Comunicarea în limbi străine presupune exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise. Elevii vor realiza meniuri specifice diferitelor țări în limba engleză, vor extrage informații din surse din limba engleză despre diverse descoperiri științifice, despre inventatori.

Competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii sunt ușor de urmărit și de realizat având vedere cele două competențe generale: 1 realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente și valorificarea acestora și 2 promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile.

Elevii vor avea ca sarcină rezolvarea de exerciții de calcul pentru arii, perimetre, valoarea energetică, valoarea nutritivă, calculul bugetului familiei, costul energiei electrice, construcția de diverse machete, produse simple folosind materiale din mediul propriu de viață, desenarea planului camerei, clasei și schemei electrică interioare a locuinței.

În ceea ce privește competența digitală suntem cu toții de acord că elevii zilelor noastre știu să folosească dispozitivele digitale, iar calculatorul are parcă pentru noi mai multe secrete de dezvăluit decât pentru ei. În cadrul lecțiilor vor fi folosite manualele digitale, dar și alte aplicații digitale. Elevii se vor documenta de pe Internet pentru proiectele pe care le vor realiza, vor folosi aplicații specifice pentru prezentarea proiectelor (de exemplu PowerPoint, Prezi), vor afla cum să caute informații utile și corecte, fără a uita să respecte continuu regulile siguranței pe internet.

O altă competență este a învăța să înveți. Pentru o eficacitate ridicată în realizarea produselor, machetelor și activităților din cadrul orelor, elevii vor ordona activitățile, vor stabili un timp pentru desfășurarea acestora, responsabilitățile pe care le au în cadrul grupelor, vor evalua modul de desfășurare a activităților și vor aduce îmbunătățiri. În ceea ce privește aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a orientării școlare și profesionale elevii vor redacta curriculum vitae și scrisori de intenție care să le pună în valoare aptitudinile.

Competențele sociale și civice vor fi dezvoltate prin activitățile de grup, prin proiectele pe care le vom realiza împreună. În cadrul grupelor, elevii vor colabora pentru a duce la bun sfârșit sarcina propusă. Ei își vor stabili responsabilitățile în cadrul grupei, vor stabili de comun acord criteriile de evaluare a proiectului și vor respecta termenele stabilite.

Prin proiectele realizate pe diferite teme elevii își vor dezvolta spiritul de inițiativă și de antreprenoriat. Ei vor încerca să-și folosească imaginația să creeze diverse obiecte din materiale reciclabile, să identifice soluții pentru economisirea energiei în locuință, să realizeze reclame cât mai atractive pentru produsele realizate.

Organizarea unor expoziții ce vizează produsele tradiționale, realizarea pliantelor de promovare și vizitarea muzeelor pentru a descoperii meșteșugurile tradiționale vizează dezvoltarea competenței de sensibilizare și exprimare culturală.

Doar prin efortul susținut și constant al tuturor cadrelor didactice, de la clasă,  absolventul de clasa a VIII-a  va corespunde profilului de formare european, dobândind setul de opt  competențe cheie enumerate și exemplificate mai sus.

 

prof. Marioara Vonica

Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marioara.vonica

Articole asemănătoare