Metoda fișelor de lucru: abordări tradiționale și digitale

Metoda fișelor de lucru este pe cât de tradițională pe atât de actuală. Despre instruirea diferențiată prin metoda lucrului cu fișele scria la vremea sa J. A. Comenius – „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu; toate aceste roade sunt bune, nici una nu este de aruncat. De ce sa nu acceptam în școli minți mai agere sau mai încete?”.

Metoda lucrului cu fișele a fost una utilă pentru educația din toate perioadele istorice. Robert Dottrens (1893 -1984), pedagog din Elveția, promovând această metode în cadrul educației diferențiate a tipizat fișele de lucru în câteva categorii:

  • fișe de recuperare, destinate să elimine lacunele din pregătirea elevilor;
  • fișe de dezvoltare, sunt destinate pentru elevii dotați care vor să-și sporească cunoștințele mai mult decât nivelul programei;
  • fișe de exersare, de rezolvare a exercițiilor, a problemelor, ele constau în exerciții cu dificultate crescândă, pe care fiecare elev le lucrează în ritmul său pentru însușirea corespunzătoare a materiei predate. Sunt destinate pentru formarea priceperilor și a deprinderilor practice;
  • fișe de autoevaluare, pentru constatarea nivelului de pregătire și asigurare a feedback-ului.

Educația diferențiată rămâne un deziderat imperios și la etapa actuală. Lucrul cu fișele este o metodă eficientă în realizarea educației diferențiate, ce ține de particularitățile native ale fiecărui copil.  Ca repere importante pot menționa:

• Reforma actuală a învățământului școlar a oferit posibilități multiple pentru realizarea instruirii si educației diferențiate. Introducerea disciplinelor opționale oferă dascălilor posibilitatea de a valorifica pe deplin potențialul de învățare al fiecărui elev în parte.

• Educația diferențiată cu ajutorul fișelor vizează contribuția fiecărui copil adusă la situația predării si învățării. Elevii contribuie la activitate cu propriile lor experiențe, atitudini, calități, abilități.

• Educația diferențiată cu ajutorul fișelor de lucru are loc atunci când între profesor si elev se stabilește o relație de comunicare, bazată pe încredere si sinceritate. Prin munca diferențiată, elevii cu un ritm lent de învățare sunt ajutați, evitându-se rămânerea în urma la învățătură, iar elevii cu un ritm mai accelerat de lucru, sunt ajutați sa-si perfecționeze pregătirea si să atingă un nivel sporit de performanță.

• Metoda lucrului cu fișele sporește munca independenta a elevului, îi solicita efort propriu, atitudinea creatoare, munca de cercetare, de descoperire. Această metodă constituie una dintre cele mai eficiente metode de sporire a randamentului școlar ținând cont de particularitățile de vârstă si individuale ale elevului.

• Educația diferențiată se face pentru a obține maximum de randament din partea fiecăruia, pentru a-i învăța pe copii cum sa învețe, cum sa se autoinstruiască. Fișele de lucru pentru diverse tipuri de inteligență, aplicând teoria lui Gardner, a arătat practici de implementare a fiecărui tip de fișe în varianta tradițională dar și digitală. În realizarea diverselor fișe de lucru la lecția de geografie se folosesc și alte platforme, precum: Quizlet, Liveworksheets, Wizer.me. Lecțiile  postate în spațiul virtual sunt de mare ajutor pentru profesorii de geografie aplicând instrumentele Google Forms și Google Earth.

Așadar, lucrul cu fișele este o metodă foarte eficientă pentru adaptarea procesului educațional la potențialitățile individuale ale elevului, la ritmul și stilul de învățare al elevului, la interesele și abilitățile fiecărui copil.

 

prof. Marilena-Violeta Grecu

Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Drobeta-Turnu Severin (Mehedinţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marilena.grecu

Articole asemănătoare