Impactul proiectelor eTwinning în motivarea elevilor pentru învățarea matematicii

Activitățile „after class” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, mai ales că unii dintre ei nu au o viață de familie prea bună. În aceste caz, activitățile extracurriculare sunt binevenite, deoarece le pot schimba viziunea asupra vieții și îi pot îndruma pe o cale mai bună. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să-l îndrume, tânărul va căuta unul în exterior, așa că este indicat să fii un adult responsabil, un profesor, un ghid.

Un tip de proiect extrașcolar utilizat de școala noastră cu succes este cel de pe platforma eTwinning – proiect cofinanțat de Comisia Europeană și de European School Education Platform, ce facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi.

Proiectul eTwinning “FUN MATH” și-a propus să depășească „modelul” unui curs obișnuit de matematică și să sublinieze că această disciplină nu este doar o serie de exerciții și probleme, elementul jocului făcând matematica distractivă. Scopul acestui proiect a fost de a dezvolta la elevi gândirea matematică, logica și interesul pentru această știință fermecătoare. La proiect au luat parte 19 profesori și 280 elevi din România, Republica Moldova, Turcia și Portugalia și a fost premiat cu 16 Certificate de Calitate!

Elevii au învățat să-și eficientizeze comunicarea prezentându-se pe un padlet cu propriile avataruri folosind ca instrument web 2.0 – Blabberize, Bitmoji, Voki.

Proiectul a început cu exemplificarea rolului matematicii în viața reală, înconjurătoare. Încurajând munca în echipa, elevii au fost împărțiți pe grupe internaționale, coordonate de câte un cadru didactic. Sarcina primei grupe a fost de a măsura înălțimea unui copac. Dorind să implicăm toți elevii participanti la proiect, indiferent de vârstă (de la 8 ani pînă la 14 ani), s-a hotărât ca elevii cu vârsta de până la 11 ani să efectueze măsurătorile, în timp ce cei mai mari au efectuat calculele folosind formula (AB*H) / CD:

  • AB – umbra copacului
  • CD – umbra copilului
  • H – înălțimea copilului

Cea de-a doua grupă a aflat volumul unui recipient prin măsuratori efectuate de cei mai mici din proiect și calcule făcute de colegii mai mari, folosind formula 3,14 *(D/2)(D/2)* H, unde D= diametrul recipentului, iar H înălțimea acestuia.

Prin măsurători și calcule, cei din grupa a 3 a din proiect au dedus că și în viața noastră exista rapoarte și proportii, precum: distanța dintre degetul mijlociu și cot este proporțională cu distanța dintre cot și încheietura mâinii, distanța dintre umăr și linia capului este proporțională cu lungimea capului etc. Toate acestea le-au facut matematica mai distractivă și s-au convins de rolul acesteia în viața reală.

Tot prin joc au descoperit ca mandala este compusă din forme geometrice (cercuri, triunghiuri, patrate) și culori ce au semnificații diferite, care în final, compun un întreg, o poveste.

Produsul final al acestui proiect eTwinning a fost un site ce cuprinde 10 e-book-uri ce pot fi integrate în curriculum și folosite de orice profesor de matematică la orele de curs și nu numai!

Promovarea muncii în echipă, stabilirea legăturii dintre conţinuturile matematice şi aspectele cotidiene, identificarea legăturii dintre matematică și diferitele discipline studiate, încurajarea elevilor să experimenteze, să analizeze și să-și exprime propriile concluzii, dezvoltarea abilități lingvistice, matematice si digitale ale elevilor, dar si ale profesorilor, cimentarea relaţiilor dintre elevi, precum şi între elevi şi profesori, utilizarea TIC ca strategie de căutare, ca instrument de comunicare și diseminare sunt rezultatele oricărui proiect eTwinning!

 

prof. Alina-Ștefania Lazăr

Liceul Tehnologic Forestier, Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.lazar2

Articole asemănătoare