Integrarea RED la disciplina Educație economico-financiară

Ținând cont de contextul educațional și de finalitățile propuse pentru disciplina Educație socială, devine evidentă utilitatea RED pentru activitatea educațională. Deși nu se pot folosi exclusiv la clasă, totodată nu se poate trece peste evidentele avantaje pe care le aduce integrarea adecvată a RED în predarea, consolidarea sau evaluarea cunoștințelor, în formarea competențelor specifice și apropierea lecțiilor de viața reală. Și se pot evidenția beneficii, atât pentru cadrele didactice, cât, mai ales, pentru elevi.

Dacă ne concentrăm pe beneficiile aduse elevilor, în spiritul scopului de a centra activitatea didactică pe elev, atunci aș aduce în discuție, în primul rând, atragerea atenției, incitarea curiozității și menținerea interesului elevului, contribuția conștientă la propriul parcurs educațional.

De asemenea, un alt avantaj îl reprezintă utilizarea RED-urilor în mod flexibil și particularizat la nevoile și aspirațiile elevilor cu care lucrăm. Ele pot fi accesate și parcurse în ritmuri diferite, din orice loc ( în clasă sau acasă). Au caracter ludic și atractiv fiind concepute pe un model de acțiune formativă.

Și, nu în ultimul rând, aș menționa faptul că sunt instrumente declanșatoare ale simulării și ale incitării la acțiune. Accesarea unor situații de viață simulate oferă elevilor ocazia de a lua decizii, de a colabora în grup, de a-și asuma și interioriza valori.

Ofer ca exemplu o lecție care include o RED concepută pentru platforma Genial.ly, la clasa a VIII-a, disciplina Educație economico-financiară, tema Mijloace moderne de economisire. Depozitul bancar. Timpul alocat este de 45-50 de minute.

Competența 3.2 Alegerea responsabilă a unor produse de economisire/ de creditare, a unor mijloace de plată prin compararea avantajelor și riscurilor acestora

 

 

Valoarea pentru învățare: Prin parcurgerea lecției, elevii au posibilitatea să înțeleagă concepte-cheie ale educației economico-financiare (economii, depozit bancar, cont curent, dobândă, dobânda capitalizată/simplă) și să aplice  cele învățate prin abordare interdisciplinară (limba română, economie, matematică). Aplicațiile sunt inspirate din situații concrete de viată.

Maniera de lucru:  Resursa este creată și postată pe platforma Genial.ly, pe un template de prezentare video. Elevii pot lucra individual sau în perechi, în clasă sau acasă.

Se reactualizează, printr-o aplicație simplă Wordwall, tipurile de produse oferite de băncile comerciale. Apoi se introduc noile cunoștințe, se realizează conexiuni interdisciplinare (interpretare de proverbe, construire de argumente, calculul dobânzii ), prin descoperire și problematizare cu ajutorul unor situații concrete de viață.

Evaluare: la final, elevilor li se propune un test creat în aplicația Learningapps (Cursa de cai), pentru consolidarea conceptelor învățate și pentru aplicarea lor.

 

prof. Liliana Cristache

Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.cristache

Articole asemănătoare