Jocul didactic matematic. Exemple de jocuri pentru înmulțire

Jocul didactic este o metodă activă, care solicită toate procesele psihice ale copilului. Dând caracter ludic mai multor activităţi desfăşurate în primele săptămâni de şcoală, se înlesneşte adaptarea copilului la activitatea prelungită. Antrenând în joc factorii intelectuali şi nonintelectuali, jocul didactic este considerat ca una din metodele de bază care contribuie la stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi inventivităţii.

„Copilul râde,
Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!
Tânărul cântă
Jocul și înțelepciunea mea-i iubirea!
Bătrânul tace
Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea.” (Trei fețe, Lucian Blaga)

Unele jocuri oferă posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor. Sunt jocuri şi exerciţii distractive care solicită diverse soluţii de rezolvare. Elevii cu posibilităţi mai mari vor găsi o varietate de căi, soluţii mai ingenioase, iar cei cu posibilităţi mai reduse vor fi ajutaţi să nu se descurajeze. Jocurile realizate prin munca independentă permit formarea unei imagini clare asupra lacunelor elevilor sau a progreselor înregistrate, ajutând astfel la preîntâmpinarea rămânerii în urmă la învăţătură şi stimularea unor aptitudini.

Jocurile cer fantezie, capacităţi de coordonare şi un deosebit optimism pedagogic. Învăţatorul va trebui să evidentieze copiii care au realizat rapid sarcinile, dar totodată să descopere mijloacele de încurajare și stimulare a celor care lucrează mai încet. Elevii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativă-predictivă, divergenţă şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluiditatea.

Exemple de jocuri didactice matematice utilizate în predarea-învățarea înmulțirii, la clasa a II-a.

1. Jocul didactic„ Cucerește teritoriul !”
Scop : – efectuarea unor operații de înmulțire, fixarea noțiunii de înmulțire, produs, semnul înmulțirii ;
– familiarizarea cu conceptul de grafice/date/matrice.

Sarcină didactică: reprezentarea unor numere ca produse de doi factori, sub formă de matrice matematică/dreptunghiuri desenate, folosindu-se de liniatura de matematică a caietului sau hârtia de tip grilă.

Reguli de joc: 1. Jucătorul 1 aruncă zarul dublu. Numerele obținute vor fi lungimea și lățimea regiunii/ dreptunghiului. Jucătorul desenează dreptunghiul folosind culoarea aleasă de el și scrie operația de înmulțire corespunzătoare în interiorul acestuia. Fiecare jucător începe de la locul marcat.
2. Jucătorul 2 aruncă zarul dublu și desenează un dreptunghi care să aibă dimensiunile numerelor obținute, apoi scrie operația corespunzătoare în interiorul dreptunghiului.
3. Dacă un jucător nu mai are spațiu pentru a desena un dreptunghi/ o regiune, fiindcă nu mai are spațiu, pierde rândul la o tura. Jucătorul care cucerește mai multe regiuni este câștigătorul teritoriului.
Elemente de joc: întrecerea , cooperare, penalizarea în caz de abatere.
Material didactic: hârtie de tip grilă(centimetru), creioane colorate/carioci, zaruri duble/zaruri normale.
Desfășurarea jocului: Jocul se organizează în perechi. Primul jucător rostogolește zarul dublu sau doua zaruri. Numerele de pe fețele zarurilor vor constitui dimensiunea dreptunghiului/ zonei construite (ex : Dacă primul jucător obține 4 și 5, va desena un dreptunghi măsurând 4 rânduri a câte 5 pătrățele). Jucătorii vor folosi culori diferite pentru a-și desena regiunea, apoi vor scrie operația de înmulțire și produsul în mijlocul desenului. Jucătorul 2 aruncă zarul respectând aceleași indicații, dar pornind din colțul lui. Se continuă jocul până când unul dintre jucători nu mai are spațiu pentru a realiza regiunea. Jucătorul care are cele mai multe pătrățele capturate este desemnat câștigător al teritoriului.
Variantă de joc: Compunerea unui exercițiu pentru a afla suma regiunilor cucerite (ordinea efectuării operațiilor).

2. Jocul didactic „Quatro Stagioni”
Sarcina didactică: Așezarea ingredientelor pe bucățile de pizza, astfel încât să rezulte adunări repetate de termeni egali. Manipularea și gruparea unor jetoane/imagini sub formă de adunări repetate de termeni egali prin folosirea analizatorilor vizuali, auditivi, tactili.
Scop: – educarea independenței în acțiuni;
– formarea deprinderilor de calcul oral și scris; dezvoltarea gândirii logice;
– rezolvarea unei probleme practice, cu suport intuitiv.
Reguli de joc:
1. Deschide cutia de pizza și citește instrucțiunile.
2. Așază ingredientele pe bucata de pizza care îți este destinată, astfel încât să obții șiruri/rânduri care să sugereze adunări repetate de termeni egali.
3. Scrie adunările repetate de termeni egali ca înmulțiri.
4. Rezolvă problema atașată de cutia cu pizza împreună cu colegii tăi!
Elemente de joc: surpriza, recompensarea, elemente de cooperare (cooperare între participanți).
Desfăşurarea jocului: Clasa este împărţită în 5 grupe . Se spune o mică povestioară. Elevii clasei a II-a B au comandat pizza Quatro Stagioni. În timpul livrării s-a produs un accident și s-au amestecat ingredientele. Pizza Quatro Stagioni este o varietate de pizza din bucătăria italiană care este pregătită în patru secțiuni cu ingrediente diverse. Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 4, ultima grupă având un membru. Fiecărui copil îi corespunde o bucată de pizza si un exercițiu, trebuind să așeze ingredientele/jetoanele corespunzătoare, conform indicațiilor. Ex: 2 rânduri a câte 5 bucăți de cașcaval, apoi vor scrie adunarea repetată de termeni egali sugerată, precum și operația de înmulțire: 5 + 5 = 2 x 5 = 10.
Încheierea jocului: elevii vor fi recompensați cu pizza.

3. Jocul didactic „Sparge balonul- ștafetă”
Scop:
– consolidarea operației de înmulțire prin exerciții de tipul a x b, în concentrul 0-1000, cu sprijin în imagini.
– formarea deprinderii de calcul rapid și oral;
– educarea independenței în acțiuni;
Sarcina didactică: identificarea înmulțirilor corespunzătoare unor desene/imagini/reprezentări.
Elemente de joc : competiția, cooperare, recompensa.
Reguli de joc : Elevii înțeapă baloanele pe care este scrisă înmulțirea corespunzătoare bilețelului extras. Pornesc la semnalul bătăii din palme.
Material didactic : baloane (2 culori diferite), tablă, ac sau orice obiect ascuțit, bilețele.
Desfășurarea jocului: Pe două table magnetice sunt lipite baloane. Elevii sunt împărțiți în două echipe (de culori diferite): echipa albastră și echipa roșie. Fiecare echipă va dispune de o cutie în care sunt bilețele, pe bilete fiind desene/imagini/reprezentări schematice. Fiecare participant va extrage câte un bilet, va citi exercițiul și va identifica balonul pe care este scrisă înmulțirea corespunzătoare desenelor. În momentul în care este descoperit balonul, elevul se deplasează cât de repede poate și înțeapă balonul. La întoarcere bate palma cu coechipierul pentru a-i preda ștafeta. Echipa câștigătoare este cea care sparge mai repede baloanele. Jocul va începe la semnalul Start!

Variantă de joc: Baloanele-capcană. Pot fi introduse baloane capcană, care, la spargere pot avea încă un bilețel cu o cerință, de exemplu: Mai încearcă o dată!
Încheierea jocului: Se stabilește echipa câștigătoare, iar pentru participare, implicare și devotamentul de care au dat dovadă, toți elevii primesc calificativul Foarte bine.

4. Jocul didactic „Lia furnicuța!”

Scop:
– formarea deprinderilor corecte de calcul;
– consolidarea operației de înmulțire;
– rezolvarea de probleme de tipul a x b = y, cu sprijin în obiecte;
– dezvoltarea gândirii logice.
Sarcina didactică: Rezolvarea problemelor și a exercițiilor de înmulțire.
Reguli de joc: Obstacolul 1 – Asamblează piesele de puzzle corespunzător!
Obstacolul 2 – Rezolvă ghicitorile matematice!
Obstacolul 3 – Problemă;
Obstacolul 4 – Scrie înmulțirile corespunzătoare și reprezintă prin desen;
Obstacolul 5 – Exercițiu- ordinea efectuării operațiilor;
Obstacolul 6 – Vânătoarea comorilor.
Elemente de joc: cooperare, recompensa, surpriza.
Desfăşurarea jocului: Se citește o poveste despre furnica Lia: „Furnicuța Lia este cea mai năstrușnică furnică din mușuroi. Este glumeață, pusă pe șotii tot timpul și nu-și prea ia munca în serios. Într-o zi, lucrătoarele mușuroiului au pornit în căutarea hranei. La întoarcere, furnicuța Lia s-a pierdut și n-a mai găsit drumul spre mușuroi. Știind că ele comunică pe calea parfumului, iar pulverizând feromoni ar putea urma traseul foarte ușor. Pentru a-i da o lecție și a o învăța minte, s-au gândit să marcheze traseul cu unele substanțe interzise, pentru a o pune în dificultate. Ajut-o pe Lia să treacă probele, pentru a ajunge la suratele ei.” Va fi desenată o hartă, un traseu de la locul în care se află Lia până la mușuroi. Pe traseu sunt atașate obstacole( plicuri care conțin cerințe/exerciții). Rezolvarea cerințelor duc la înlăturarea obstacolelor, iar Lia poate ajunge la mușuroi.

În cadrul ciclului achiziţiilor fundamentale, jocurile didactice bine organizate sunt atractive pentru copii. Ei sunt fericiţi când reuşesc să rezolve o sarcina didactică, se concentrează asupra ei. Este important că, pe lânga informaţiile pe care le dăm, să-i punem în situaţii diverse de aplicare a acestora. Jocul, ca activitate, dezvoltă copilului imaginaţia, îi ordonează gândirea, îi îmbogăteste sentimentele. Eficiența lecţiilor de matematică va creşte în cazul utilizării jocului didactic matematic în predarea înmulțirii, elevii însuşindu-şi mai temeinic noţiunile nou-introduse în acest mod.

Bibliografie
Antone, V., Gheorghinoiu, C., Obeadă, M. (2002), Metodica predării matematicii. Jocul didactic matematic, Editura Ex Libris, Brăila.    Blaga, L. (1982), Poezii, Editura Cartea Românească, București.
Catalano, H., Albulescu, I. (2019), Didactica jocurilor, Editura Didactică și Pedagogică, București.
Catalano, H., Albulescu, I. (2018), Pedagogia jocului și a activităților ludice, Editura Didactică și Pedagogică, București.

 

prof. Ioana Lavinia Mititel

Liceul Tehnologic, Telciu (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.mititel

Articole asemănătoare