Învățarea online – strategii de creștere a atractivității procesului de predare-învățare-evaluare

Anul 2020 a adus modificări importante în sistemul educational, activitatea didactică mutându-se în online. Profesorii s-au văzut în situația de a continua procesul de învățare, în afara clasei, în fața ecranelor, fără prezența fizică a elevilor- o situație complet nouă, cu care nu se mai întâlniseră. Au existat multe impedimente și neajunsuri , pe care nu doresc să le amintesc aici, însă, marele avantaj al acestei perioade îl reprezintă îmbogățirea și dezvoltarea competențelor didactice ale profesorilor, descoperirea unor noi competențe digitale, fără de care actul educațional, în aceste condiții, nu ar fi fost posibil.

În ceea ce privește situația de la noi de la școală, lucrurile au stat foarte bine, întrucât exista implementată cu un an înainte Platforma  Google G Suite, clasele virtuale erau formate deja, codurile copiilor activate, în mare măsură. Cea mai mare provocare a procesului de învățare online a fost identificarea strategiilor de creștere și menținere a interesului elevilor față de procesul de învățare, atractivitatea metodelor și a tehnicilor de predare-învățare-evaluare online. S-a muncit mult mai mult, cadrele didactice pasionate au realizat lecții online extrem de interesante și de utile elevilor.

În continuare voi face referire la experiența personală din perioada martie 2020 – februarie 2021.  Având clasa I, cea mai mare problemă era modul în care aș fi putut să suplinesc absența mea fizică de lângă copii în însușirea competențelor de scriere a literelor de mână, a grupurilor de litere/ sunete, precum și în formarea competențelor de rezolvarea de probleme.

Creșterea atractivității procesului de predare-învățare -evaluare a fost o altă provocare a cadrelor didactice și a vizat fiecare proces din cadrul triadei predare-învățare-evaluare. În ceea ce mă privește, am încercat în permanență ca predarea să fie clară, coerentă, facil de înțeles, învățarea să continue firesc actul predării, iar evaluarea să reflecte cât mai real și mai fidel, nivelul competențelor asimilate de către elevi.

a) Pentru ca actul predării online să fie atractiv și eficient, am adoptat următoarele măsuri:

 • o nouă lecturare a programei școlare, având în vedere noul context, și extragerea acelor competențe de maximă importanță, necesare dezvoltării optime a elevilor, pentru fiecare disciplină, corespunzătoare noii realități online; regândirea și modificarea planificării calendaristice, astfel încât să mă pliez pe cerințele învățării online;
 • proiectarea   activităților online  în cel mai mic detaliu, cu accentul pe dozarea timpului, a strategiilor didactice optime , individualizarea și personalizarea actului didactic, adaptarea acestuia la cerințele școlii online;
 • accesul permanent, nemijlocit la conținuturile predate în fiecare oră, prin punerea la dispoziția elevilor, în Classroom, a tablelor (Jamboard/PPT-uri cu lecția, etc) utilizate în fiecare oră, precum și a materialelor didactice folosite online, la toate disciplinele. Astfel, predarea sprijinea învățarea și autoînvățarea;
 • organizarea clară și eficientă a subiectelor în clasa virtuală, pe zile/ discipline, etc.
 • utilizarea materialelor din surse autentice, potrivite nivelului clasei, a strategiilor de lucru diferențiat și individualizat;
 • folosirea unor metode și mijloace noi, diverse, atractive, cu accentul pe aspectul ludic al predării(ex. Chatterpix);
 • adoptarea unei atitudini optimiste, încurajatoare, cu reliefarea în permanență a progreselor fiecărui elev; accentul în predare pe valorizarea fiecărui copil, atenție sporită la partea emoțională a copiilor.

b) În ceea ce privește învățarea online, accentul a fost clar pe autoînvățare, pe reflecție, metacogniție. Astfel:

 • temele primite de elevi veneau ca urmarea firească a predării din cadrul orelor; cuprindeau sarcini clare, coerente,  scurte, diverse, distractive; sarcinile de lucru individuale invitau copiii să folosească diverse platforme de învățare, dar numai după ce eu le prezentam și îi inițiam în fiecare nouă aplicație. Au lucrat, pe rând,  în Liveworksheets, Thinglink, Mentimeter, Jamboard, Padlet, Edpuzzle, Wordwall etc.;
 • elevii primeau zilnic și individual, în Classroom, feedback referitor la activitatea lor individuală, fie ea temă scrisă, proiect, interviu, desen sau orice activitate de învățare independentă; erau mereu încurajați de mine, iar dacă apăreau greșeli, erau solicitați să refacă, să corecteze, să îmbunătățească munca lor independentă de acasă;
 • sarcinile de lucru individuale aveau caracter practic-aplicativ și, mai puțin de reproducere a unor cunoștințe, informații. Erau mereu puși în situații practice, din experiența lor de viață, unde trebuiau să demonstreze formare de competențe, deprinderi, atitudini, abilități;

c) Evaluarea online, eficientă, atractivă, dar fidelă, ca parte integrantă a procesului de învățare, a constituit o reală provocare pentru mine. Astfel:

 • am pus accent pe evaluarea formativă, în cadrul orelor, folosind instrumente de evaluare, atât cu răspuns imediat (testele sub formă de chestionare Google, testele de pe Liveworksheets, Wordwall), cât și instrumente scrise, cu trimiterea pozelor imediat, în Classroom;
 • am folosit forme diverse de evaluare, de la cele scrise, la cele de tip proiect, albume, podcast-uri, etc.
 • elevii au fost puși în situația de a demonstra competențe de comunicare, lingvistice, matematice, dar și digitale, competența de a învăța să învețe;
 • la fiecare evaluare, fie ea inițială, formativă sau sumativă, copiii primeau individual feedback cu privire la rezultatele obținute.

Educația la distanță a presupus reanalizarea și redimensionarea conținuturilor transmise, depășind curriculumul scris, programe, teste, note, procesul de învățare bazându-se pe caracteristicile și nevoile imediate ale elevilor: autonomie, curiozitate, stare de bine, de securizare emoțională.

Referințe bibliografice
• Anghel, T. (2009), Instrumente şi resurse web pentru profesori, Bucureşti, Editura All.
• Bocoș, M. (2013), Instruire interactivă, Iaşi, Editura Polirom.
scoalagimnazialaluncapascani.ro/wp-content/uploads/2015/01/Innovative-approaches-to-teaching.pdf
www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-invatarii-in-mediul-online-2.

 

prof. Delia Mariana Cantacuz

Școala Gimnazială Nr. 179 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/delia.cantacuz

Articole asemănătoare