Învățarea online – o provocare pentru toți

Pe parcursul ultimului an, școala s-a confruntat cu o schimbare majoră, aceea de face ore de la distanță și de a începe un nou capitol al  predării online. Cadrele didactice au fost puse în situația de a înlocui interacțiunea fața în față cu elevii, cu aplicațiile din mediul online și au început să folosească metode și mijloace moderne de predare și evaluare.

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de metodologie.” – Gaston Mialaret

Activitățile educative realizate în mediul online, au fost o adevărată provocare pentru cadrele didactice în această perioadă. Chiar dacă acestea începuseră să fie folosite de câțiva ani, în cadrul unor diferite activități, erau mai mult activități suplimentare, și nicidecum activități principale sau unice de predare, consolidare sau verificare.

Astfel că, dascălii s-au văzut puși în fața unei adevărate provocări…. aceea de a face ore exclusiv online, începând cu elevii cei mai mici, până la cei mai mari. Au trebuit să folosească noi mijloace de predare, să își conceapă și să își adapteze instrumentele necesare realizării actului instructiv-educativ, să găsească modalități de captare a atenției copiilor în timpul lecțiilor, și – foarte important – să își conceapă și să realizeze activitățile de predare-învățare-evaluare într-un timp bine delimitat și într-un mod cât mai atractiv pentru elevi și ușor de înțeles.

Fără a avea o pregătire teoretică în folosirea platformelor educaționale a trebuit să facem față și de această dată problemelor întâmpinate și să învățăm să lucrăm pe platforme ca: Google G Suite, Zoom, ASQ. Am urmărit tutoriale despre utilizarea acestora și ne-am împărtășit experiențe unul altuia pentru a ne putea perfecționa și pentru a putea realiza o predare de calitate. Am participat la numeroase webinare cu resurse şi cu informaţii despre platforme gratuite de învăţare, am învățat să ne sprijinim și să  ne ajutăm în cadrul întâlnirilor pe care le-am organizat în acest scop .

În prezent, folosim și alte programe și aplicații ca Wordwall, Quiz, Kahoot, Socrative, Livresq, Learning Apps, pentru a crea lecții cât mai atractive și mai captivante pentru elevi.  Acestea au devenit familiare elevilor pentru că răspund interesului crescut al copiilor pentru activitățile  informatizate.

Fiecare cadru didactic a încercat să aducă o contribuție în vederea desfășurării orelor în acest an, dificil dar și inedit în care încă ne aflăm. Unul a conceput un joc nou de fixare de cunoștințe, altul o un filmuleț de formare priceperi și deprinderi, sau poate un chestionar de evaluare… toate aceste activități realizate online, pe lângă contribuția adusă la clasa proprie, au adus o contribuție și la nivelul școlii.

Într-o perioadă destul de greu de gestionat, cum a fost ultimul an școlar, fiecare profesor și-a înțeles menirea conturându-și scopuri bine definite  atât pentru a asigura calitatea actului educațional, cât și pentru promovarea imaginii școlii.

Bibliografie
Manolescu, M. (coordonator), Frunzeanu, M. (2016), Perspective inovative ale evaluării în învățământul primar, Evaluarea digitală,  București,  Editura Universitară.
Cerghit, I. (2008), Sisteme de instruire alternative și complementare, Iași, Editura Polirom.

 

prof. Maria Neacșa

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.neacsa

Articole asemănătoare