Integrarea socială a copiilor cu cerințe educative speciale, obiectiv prioritar al grădiniței speciale

La intrarea în Grădinița Specială, structura personalității copiilor cu cerințe educative speciale este determinată de carențe în ceea ce privește calitatea și volumul percepțiilor, de dificultăți de comunicare cu educatoarea sau cu colegii de grupă, din cauza slabei dezvoltări a limbajului sau chiar a lipsei acestuia. Aceste lucruri duc în cadrul colectivului la manifestări ca: accese de furie, agresivitate sau timiditate, emotivitate excesivă, apatie, refuzul comunicării.
Ca educatoare, am căutat să modelez aceste atitudini și să le transform în aspecte pozitive ale conduitei. Stimulând încrederea copiilor în forțele proprii și cultivându-le preocupările pozitive, interesele, aptitudinile, am încercat să le ofer șansa ca fiecare să-și găsească un echilibru interior.

Obiectivul prioritar pe care îl au cadrele didactice din Grădinița Specială este recuperarea și integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul public. Pentru realizarea acestui obiectiv, copiii merg la integrare în grădinițele din învățământul normal. În acest scop am încheiat parteneriate educaționale cu grădinițele normale din apropiere. Participarea zilnică, alternativă a copiilor cu deficiențe la activitățile comune, alături de copiii din grupele învățământului de masă, activități în parteneriat, spectacole comune prezentate cu ocazia unor evenimente sunt câteva exemple de activități menite să contribuie la integrarea și adaptarea copiilor cu cerințe educative speciale la un mod de viață normal, care să le permită să se facă înțeleși de cei din jur. Am învins astfel mentalitatea copiilor normali care la început vedeau în ei doar copii bolnavi, cât și mentalitatea părinților acestora, demonstrând în acest fel că orice copil, indiferent de statutul său social, are dreptul la instruire.

O contribuție importantă în realizarea obiectivului prioritar urmărit în Grădinița Specială – recuperarea și integrarea copiilor cu cerințe educative speciale-o aduc și kineto-terapeutul unității și profesorii psihopedagogi care, zilnic susțin activități recuperatorii.

O educație solidă din partea educatoarelor îi învață pe copiii cu deficiențe să găsească ei înșiși resurse de voință și mijloace de satisfacție.

Sensibilitatea, gândirea și simțirea copiilor se pot cultiva dacă toți factorii de educație converg spre un ideal comun: formarea omului receptiv la nou, frumos și practic.

Prin activitățile organizate, prin modul de lucru cu fiecare copil în parte, prin bunătate, dragoste, seriozitate, educatoarea le formează copiilor deprinderi trainice de conduită în colectiv, de comportare civilizată în grădiniță, pe stradă, în vizită sau acasă, necesare integrării sociale într-o unitate de învățământ public.

Colectivul de copii este ca o familie ce constituie poarta prin care copilul cu cerințe educative speciale este introdus în viața socială și în cadrul căreia își va forma personalitatea.

 

prof. Elena-Claudia Toma

Grădinița Specială Sfânta Elena, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.toma4

Articole asemănătoare