Managementul clasei cu elevi integrați – o provocare actuală în învățământul primar

Întregul concept de management al clasei presupune întreaga coordonare a procesului instructiv-educativ, de către învățător. Managemenul presupune o sferă largă de activități de coordonare, supraveghere, organizare, desfășurare, control, echilibrare, comunicare, administrare etc.

„Managementul clasei de elevi presupune toate acele lucruri pe care trebuie să le facă profesorul pentru a realiza un climat favorabil învățării și pentru a-i determina pe elevi să se implice, să coopereze în/la realizarea tuturor activităților din clasă.” – Julie Sanford, Ed. Emmer, B.Clements, 1983

Încă de la începutul anului școlar, învățătorul organizează sala de clasă, colectivul de elevi, întocmește planificări și planuri, proiectează lecții, organizează ședințe, stabilește regulamentul de ordine interioară pe care îl comunică părinților, comunică orarul clasei, stabilește și comunică regulamentul clasei, elevilor. Învățătorul realizează evaluări pentru a stabili nivelul de cunoștințe al clasei, face observații, aprecieri etc.

Învățătorul conduce întregul proces didactic. El stabilește obiective, strategii, dă îndrumări pentru realizarea acestora, motivează elevii să ajungă la rezultatele dorite, realizează evaluări.

Managementul clasei se referă și la modurile în care comportamentul, mișcarea și interacțiunea elevilor în timpul unei lecții sunt organizate și controlate de către profesor. Cadrul didactic cunoaște elevii, anticipează problema apariției de conflicte între elevi gestionează conflictele, intervenind la momentul potrivit, și diminuează fenomenul violenței între școlarii mici.

În ultimii ani s-a discutat tot mai mult despre necesitatea integrării elevilor cu CES. Un bun învățător se va strădui să realizeze un management eficient al clasei de elevi, chiar și atunci când munca lui este mult îngreunată datorită acestor afecțiuni ale copiilor. Chiar și elevii cu manifestări impulsive, cu ADHD de exemplu, pot manifesta interes pentru lecții dacă învățătorul realizează lecții cu sarcini didactice diferențiate, interactive, lecții cu material divers, bine planificate și organizate, combinând cu măiestrie activitățile statice cu activități dinamice. Un bun ”manager” al clasei va ști exact de ce copilul hiperactiv nu se concentrează sau de ce și-a pierdut interesul, ce i-a distras atenția și ce trebuie să facă pentru a-l readuce la activitatea pe care o desfășura. Cu siguranță nu va fi o metodă eficientă mustrarea elevului, atragerea atenției colegilor asupra comportamentului nepotrivit al elevului, acesta devenind stigmatizat, ”elevul-problemă” al clasei și va fi marginalizat de colectiv, de unde vor apare alte probleme conflictuale între acesta și ceilalți copii.

Învățătorul va trebui să realizeze un Plan de intervenție personalizat și să încerce ”îndreptarea” elevului și eficientizarea metodelor de învățământ.

Respectarea regulilor de către acești copii este dificilă, ei întâmpină dificultăți în respectarea sarcinilor didactice, își controlează cu greu propriul comportament, perturbând activitatea clasei.

Începând cu așezarea elevului în bancă, între elevi cu un comportament exemplar, aproape de învățător, unde nu există multe lucruri care să îi distragă atenția, este locul ideal pentru copilul hiperactiv sau cu deficit de atenție. De asemenea, trebuie evitată așezarea băncilor în semicerc sau în careu. Învățătorul poate utiliza în timpul pauzelor un fond musical liniștitor, în sala de clasă, care va ajuta copilul cu ADHD să se relaxeze. Cadrul didactic este responsabil de organizarea unui climat favorabil în clasă, implicând elevii în diferite activități de sudare a grupului, acțiuni de responsabilizare (îngrijirea plantelor, hrănirea păsărelelor, construirea de adăposturi pentru mici viețuitoare etc), lecții de dezvoltare personală pentru cultivarea respectului, a toleranței, a prieteniei și sprijinului reciproc.

Învățătorul trebuie să evalueze nevoile speciale și calitățile elevului cu CES. Trebuie să manifeste claritate, constanță și calm. Sarcinile trebuie să fie bine explicate, să nu fie ambigue pentru a nu crea agitație în clasă. Se impune utilizarea rutinei și a regulilor clare. Consecințele pozitive sau negative trebuie apreciate imediat, Învățătorul trebuie să își păstreze calmul, indifferent de situația creată în clasă.

Învățătorul va trebui să își formeze o atitudine pozitivă în fiecare zi, fiind vesel, zâmbitor și glumeț, pentru a induce aceeași stare de bună dispoziție și elevilor săi. Activitățile vesele, interesante și amuzante, sunt foarte apreciate de către elevi.

Cerințele și regulile trebuie să fie respectate de toată lumea și să respecte personalitatea și demnitatea fiecărui elev, abordând disciplinarea pozitivă.

Comunicarea cu părinții este un alt aspect important în managementul clasei. Comunicând cu părinții regulat, învățătorul informează părinții asupra comportamentului elevilor, asupra evoluției lor, se informează cu privire la activitățile pe care le desfășoară acasă, află ce îi motivează, ce preocupări au.

Este, de asemenea, eficientă o grilă de recompensare vizuală, afișată în clasă și menținerea unor standard ridicate la nivelul clasei, la care elevii să poată ajunge fiind motivați de aceste recompense, la finalul săptămânii/lunii. De exemplu, am aplicat cu succes grilele de motivare pentru lectură. Elevii formau un lanț cu zale de hârtie. Pe fiecare zală era numele unei povești citite acasă. Elevii tot colecționau zale și la sfârșitul lunii măsuram lanțurile ca să vedem care este cel mai lung. Se ofereau premii în cărți ilustrate, cărți de colorat, semne de carte, suporturi de creioane etc.

Învățătorul trebuie să le acorde elevilor timp pentru a comunica cu ei, pentru a-i asculta, pentru a-i înțelege, pentru a arăta empatie, pentru a le acorda sprijin emoțional.

Un management defectuos al clasei de elevi poate provoca o serie de probleme:

  • oboseală pentru învățător și elevi
  • supraîncărcarea
  • lipsa de motivație a elevilor
  • deprecierea climatului educațional
  • agresivitate.

Bibliografie
„Managementul clasei-strategii eficiente” – Iulia Ramona Herman, Colecția Universitas.
„Noi metode și strategii pentru managementul clasei” – Jerry Olsen, Ed.DPH Publishing.

 

prof. Larisa-Roxana Cîmpeanu

Școala Gimnazială Nr.3 Gheorghe Lazăr, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/larisa.cimpeanu

Articole asemănătoare