Educația incluzivă, educație pentru viitor (Proiect Erasmus+)

În anul 2019, școala noastră a obținut un grant de la Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, pentru proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, KA101 „Educație incluzivă – educație pentru viitor”. Proiectul, în valoare totală de 20765 de euro, a fost implementat în perioada 01.08.2020 – 31.07.2020 și a avut ca scop dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive.

Ne apropiem de finalul proiectului și acesta este momentul unui bilanț. Succesul acestui proiect și impactul asupra școlii și comunității locale pot fi evidențiate prin obiectivele proiectului care acum, la final, se poate spune că s-au îndeplinit. Proiectul nostru a urmărit trei obiective și acestea au fost:

O1. Dezvoltarea competențelor profesionale privind educația incluzivă pentru 7 cadre didactice care predau la clase cu elevi din categorii dezavantajate din Școala Gimnaziala „Buică Ionescu” Glodeni (2 învățători și 5 profesori), prin participarea la cursuri structurate de formare în străinătate și aplicarea la clasă a celor învățate în perioada 1 august 2019-31 iulie 2021.

O2. Dezvoltarea competențelor manageriale ale celor 2 directori ai Școlii Gimnaziale „Buică Ionescu” Glodeni, prin participarea la un curs structurat de formare în străinătate și elaborarea unui program și a unui plan de acțiune pentru educația incluzivă la nivelul școlii, în perioada 1 august 2019-31 iulie 2021.

O3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare și comportamentale pentru cel puțin 70% dintre elevii școlii, prin implicarea acestora în lecții și activități extracurriculare cu strategii de educație incluzivă, până la 31 iulie 2021.

Pentru îndeplinirea primului obiectiv, au fost selectate următoarele cursuri structurate de formare, în cadrul cărora au fost formate 7 cadre didactice:

  • Cursul 1 – Non formal for inclusion – using non formal education methods to foster inclusion, desfășurat în Grecia, Atena, în septembrie 2019, la care au participat 1 învățător și 2 profesori.
  • Cursul 2 – Teaching Principles and Methods in Inclusive Education, desfășurat în Portugalia, Braga, în noiembrie 2019, la care au participat 2 profesori.
  • Cursul 3 –  Inclusive education, din Cehia, Praga, în noiembrie 2020, la care au participat 2 profesori.

Obiectivul al doilea a vizat formarea celor doi directori la cursul Leadership and Management in educational establishments, din Cehia, Praga, în iulie 2020, dar și programul și planul de acțiune pentru educația incluzivă elaborat și implementat la nivelul școlii de către aceștia.

În spatele îndeplinirii celui de al treilea obiectiv stă munca asiduă a celor opt cadre didactice din echipa de implementare a acestui proiect care a adus în școala noastră un suflu de energie și curaj prin implicarea tuturor factorilor educaționali, elevi, cadre didactice, părinți/ comunitate locală, prin practicarea cu succes a unei educații incluzive de calitate.

Ateliere de formare pe metode incluzive în cadrul comisiilor metodice, la nivel de școală, sau al cercurilor pedagogice, la nivel de județ, lecții deschise în cadrul Comisiei pentru curriculum, activități școlare și extrașcolare incluzive, planuri individuale personalizate pentru elevii cu cerințe educaționale, articole publicate în reviste de specialitate sunt câteva dintre exemplele de activități desfășurate în cadrul acestui proiect care ne-a oferit posibilitatea transformării școlii noastre într-o școală incluzivă.

Pandemia Covid 19 ne-a oferit o provocare căreia noi i-am făcut față cu succes. Am răspuns DA acesteia și nu ne-am dat bătuți. Am adaptat tehnicile și metodele însușite la cursurile de formare, reușind să practicăm un învățământ on-line modern și de calitate. Rezultatele eforturilor noastre nu au întârziat să apară: progresul realizat de elevii din clasele implicate în proiect la disciplinele de studiu predate de cadrele didactice formate la cursurile structurate de formare a demonstrat că proiectul implementat de școala noastră a avut rezultatul dorit.

Exersând abilități și comportamente sociale ce vizează acceptarea, toleranța, empatia și încrederea, elevii care provin din categorii dezavantajate și-au consolidat relațiile cu ceilalți, fiind creat un mediu incluziv de calitate în care toți elevii s-au implicat în mod egal în actul educațional.

Acum, la final, putem spune că suntem mândri de ceea ce am realizat prin implementarea acestui proiect care n-ar fi fost posibil fără sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+. Mulțumim astfel pentru oportunitatea oferită, dar și pentru experiențele minunate trăite, care ne-au dezvoltat atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, contribuind la ceea ce am devenit, la ceea ce suntem astăzi, cadre didactice practicante ale unei educații incluzive de succes.

Coordonator de proiect, prof. Savu Ioana

* * *

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Ioana Savu

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.savu

Articole asemănătoare