Integrarea copiilor cu dizabilități – modalități de abordare

Adesea, copiii cu dizabilități sunt percepuți altfel decât ceilalți copii și evident că sunt tratați în mod diferit. În ultimii ani  „se duce o luptă” pentru ca acești copii să fie integrați, să nu mai fie priviți altfel decât ceilalți și deasemenea, se dorește integrarea lor într-o societate normală care să le ofere șansa de a se afirma sau măcar de a se strădui să ofere societății ceea ce pot ei dărui mai bun. Ei trebuie integrați în școala de masă, aplicându-se măsuri speciale pentru că ei sunt speciali, iar la urma urmei fiecare dintre noi are nevoi special într-un moment sau altul.

Expun în continuare câteva idei de activități pe care să le desfășoare subiecții, dar și părinții și nu în ultimul rând, cadrele didactice.

Elevi

Idei de activități:
– jocuri de cunoaștere a colegilor de clasă, de socializare, de spargere a gheții;
– jocuri de autocunoaștere;
– angajarea în jocuri imitative, cu reguli simple;
– jocuri de rol;
– jocuri pentru dezvoltarea comunicării;
– jocuri pentru dezvoltarea reciprocităţii emoţionale sau sociale (nu participă activ la jocurile colective, preferând activităţile solitare, servindu-se de alţii în scop instrumental);
– dezvoltarea unor deprinderi de bază, de autonomie personală şi independenţă;
-jocuri de îndemânare;
– implicarea în stabilirea unor reguli în cadrul grupului/clasei;

Strategii de învățare:
• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, activitatea practică, conversația dirijată, exercițiul, problematizarea, povestirea, jocul de rol, metoda pălăriilor gânditoare, brainstormingul, Turul  Galeriei;
• Forme de organizare: individual, în perechi sau grupuri;

Resurse:
• Umane: familia, colegii copilului cu CES, consilierul, psihologul, medicul;
• Materiale: manuale, auxiliare, muzică, cărți, materiale video, postere, website-uri, platforme de învățare, jocuri, material intuitiv;
• Spațiale: sala de clasă, curtea școlii, parcul sau alte spații deschise;

Evaluare:
– aprecieri stimulative;
– observarea directă a copilului;
– jocuri de rol;
– activitate practică;
– convorbirea;
– fișa de progres școlar;
– analiza produselor activității;
– recompense.

Părinți

Idei de activități:
– activități de informare și consiliere a părinților ;
– lectorate cu părinții;
– activități de colaborare prin parteneriate cu instituții și organizații care au preocupări în domeniul educației;
– asigurarea cooperării din partea părinţilor la planul de intervenţie, individualizat în funcţie de rezultatul testării;
– învăţarea părinţilor să practice unele tehnici de management comportamental (cum ar fi pauza, costul răspunsului, îndepărtarea privilegiilor) pentru a scădea stereotipiile ciudate ale vorbirii tipice autiste, excesul auto-stimulării şi pentru a tempera izbucnirile şi comportamentele autoagresive ale copiilor;
– îndrumarea părinţilor să-1 înveţe pe copil deprinderi esenţiale de autonomie personală (de exemplu, periajul dinţilor, pieptănatul părului etc);
-monitorizarea şi asigurarea frecventă a feed-back-ului vizând progresele copilului;
-implicarea activă a părinților în activități extracurriculare;

Strategii de învățare:
• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, activitățile practice, brainstormingul, problematizarea, exercițiul;
• Forme de organizare: individual, în grup;

Resurse:
• Umane: familia, consilierul, psihologul, medicul;
• Materiale: materiale video, website-uri, platforme de învățare;
• Spațiale: sala de clasă, cabinet de consiliere;

Evaluare:
– Chestionare;
– Fișa de progres școlar;
– Feedback primit de la părinţi in privinţa situaţiei copilului;

Cadre didactice

Idei de activități:
– colaborare permanentă cu consilierul şcolar si profesorul itinerant pentru stabilirea metodelor concrete de lucru;
– activități de informare, formare și perfecționare;

Strategii de învățare:
• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, brainstorming, activități practice, problematizarea, jocuri didactice;
• Forme de organizare: individual, în grup;

Resurse:
• Umane: profesori, consilier, psiholog, medic;
• Materiale: cărși de specialitate, materiale video, website-uri, platforme de învățare;
• Spațiale: sala de clasă, cabinet de consiliere, bibliotecă;

Evaluare:
-chestionare;
-fișe de progres;
-analiza produselor activității;
-îndeplinirea obiectivelor propuse.

 

prof. Aurora Olaru

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurora.olaru

Articole asemănătoare