Instrumente Web 2.0 și Internet sigur: Explorarea resurselor digitale pentru profesori prin intermediul mobilităților de formare Erasmus+

În actuala eră digitală, educația se află într-o continuă transformare, iar rolul tehnologiei în procesul de învățare devine tot mai evident. Pentru a răspunde acestei nevoi, cursul de formare “Digital Resources for Teachers: Web 2.0 Tools – SAFE Internet” (eruditus-school.com/digital-resources-for-teachers) oferit de furnizorul de formare Eruditus Language School (OID: E10185249) și desfășurat în Barcelona (28 octombrie – 4 noiembrie 2023) la care au participat 6 cadre didactice din Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași a oferit profesorilor instrumentele și competențele necesare pentru a naviga în domeniul online și pentru a utiliza eficient tehnologiile digitale emergente în beneficiul procesului de predare și învățare.

Web 2.0 și rolul său în pedagogia digitală
Web 2.0 reprezintă o evoluție a internetului care pune accentul pe participare, colaborare și interacțiune. Această evoluție a generat o gamă largă de instrumente și platforme online care permit utilizatorilor să creeze, să distribuie și să interacționeze cu conținutul într-un mod dinamic și interactiv. În contextul educației, aceste instrumente oferă oportunități senzaționale pentru personalizarea învățării, stimularea creativității și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor în calitate de nativi digitali.

Obiectivele cursului „Digital Resources for Teachers: Web 2.0 Tools – SAFE Internet”
Cursul și-a propus să ofere profesorilor o înțelegere profundă a conceptului de Web 2.0 și să îi ajute să utilizeze aceste instrumente într-un mod sigur și responsabil (Quiver Vision App, Goosechase App, Plickers, Quizizz, Kahoot Live, Quizlet, etc). Unul dintre obiectivele principale ale cursului a fost să ofere profesorilor instrumentele necesare pentru a crea un mediu online sigur și protejat pentru elevi, promovând utilizarea internetului într-un mod responsabil și etic.

Modul de desfășurare a cursului
Cursul a fost structurat în mai multe module care au acoperi diferite aspecte ale utilizării tehnologiei în educație (foto 1). În primul modul, participanții au fost introduși în conceptul de Web 2.0 și familiarizați cu diferitele instrumente și platforme disponibile de integrare ICT în educație (foto 2). În modulele următoare, cursul a abordat aspecte legate de securitatea online, protecția datelor personale și prevenirea cyberbulling-ului, oferind profesorilor strategii și resurse pentru a crea un mediu online sigur și protejat.

Foto 1. Structurarea cursului de formare pe module (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)
Foto 1. Structurarea cursului de formare pe module (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)
Foto 2. Platforme online și aplicații digitale prezentate (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)
Foto 2. Platforme online și aplicații digitale prezentate (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)

Beneficiile cursului pentru profesori și elevi
În calitate de beneficiar direct, acest curs de formare ne-a oferit oportunitatea de a ne dezvolta competențele digitale și de a descoperi modalități inovatoare de utilizare a tehnologiei în procesul de predare și învățare (Foto 3). Astfel, prin utilizarea instrumentelor Web 2.0 în clasă, profesorii pot să încurajeze  învățarea prin colaborare (prin proiecte de tip colaborativ), creativitatea și gândirea critică a elevilor, pregătindu-i pentru succesul într-o lume digitală în continuă schimbare.

 

Foto 3. Competențe și abilități cheie dobândite în cadrul cursului de formare (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)
Foto 3. Competențe și abilități cheie dobândite în cadrul cursului de formare (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)

De asemenea, participarea la acest curs de formare ne-a ajutat să devenim mai conștienți de riscurile asociate utilizării internetului îndrumând ulterior elevii în utilizarea acestuia într-un mod sigur și responsabil. Prin promovarea unui comportament online adecvat și prin educarea elevilor în privința riscurilor și a consecințelor acestora, profesorii pot contribui astfel la crearea unei culturi a internetului sigur și responsabil.

În acest sens, cursul “Digital Resources for Teachers: Web 2.0 Tools – SAFE Internet” s-a constituit într-o  resursă valoroasă pentru noi în calitate de profesori digitali(zați). Prin furnizarea de instrumente și competențe necesare folosirii tehnologiei într-un mod eficient și responsabil, acest curs a contribuit la îmbunătățirea calității actului educațional și la pregătirea elevilor pentru succesul într-o lume digitală în continuă schimbare.

În urma desfășurării cursului de formare, cadrele didactice participante au organizat și un workshop de diseminare a competențelor digitale și a bunelor practice dobândite intitulat Tehnici interactive de predare și învățare cu ajutorul aplicațiilor digitale Web 2.0 (foto 4 și 5).

Foto 4 și 5: Workshop-ul Tehnici interactive de predare și învățare cu ajutorul aplicațiilor digitale Web 2.0  de diseminare a competențelor digitale și a experiențelor didactice acumulate de cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași participante la cursul de formare DIGITAL RESOURCES FOR TEACHERS (WEB 2.0 TOOLS-SAFE INTERNET), derulat în luna octombrie 2023, în Barcelona (Spania), în cadrul Proiectului Erasmus+ KA1 – ÎNVĂȚAREA ADAPTATĂ NATIVILOR DIGITALI 2023-1-RO01-KA122-SCH-000119822 (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)

În vederea diseminării bunelor practici, se poate accesa link-ul de conectare la resursele digitale deschise elaborate și prezentate de către organizatori în cadrul Workshop-ului. Pentru a putea fi accesate este necesară conectarea la un cont de Gmail:
drive.google.com/drive/folders/1vXeI3qt0rMUJ6ag66KkPHeA9WaiiL00e

Explorarea resurselor digitale pentru profesori prin instrumente Web 2.0 și internet joacă un rol esențial și în pedagogia digitală din mai multe perspective:

1. Personalizarea învățării: Utilizarea instrumentelor Web 2.0 permite profesorilor să personalizeze experiența de învățare a elevilor în funcție de nevoile și stilurile lor individuale de învățare. Prin intermediul platformelor online interactive și a instrumentelor de colaborare, profesorii pot oferi activități și resurse adaptate la nivelul de competență și interesele elevilor.
2. Stimularea creativității și implicării elevilor: Instrumentele Web 2.0 oferă oportunități atât pentru crearea de conținut digital nou, cât și pentru exprimarea creativității. Prin intermediul acestora, elevii pot să creeze proiecte multimedia, să participe la discuții online și să colaboreze cu colegii lor într-un mod interactiv și dinamic.
3. Îmbunătățirea accesului la resurse educaționale: Prin intermediul internetului și a instrumentelor Web 2.0, profesorii au acces la o varietate de resurse educaționale, inclusiv resurse didactice, lecții online, tutoriale și programe educaționale. Această accesibilitate sporită la resurse îi ajută pe profesori să își diversifice și să își îmbogățească propriile prezentări la clasă.
4. Promovarea colaborării și comunicării: Folosirea platformelor și a instrumentelor online facilitează colaborarea și comunicarea între profesori, elevi și părinți. Prin intermediul forumurilor de discuții, a grupurilor de lucru online și a rețelelor sociale educaționale, profesorii pot să sprijine colaborarea și schimbul de idei între elevi și să mențină o comunicare deschisă și eficientă cu părinții.
5. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor: În cadrul procesului de învățare instrumentele Web 2.0 ajută la dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor, pregătindu-i pentru succesul într-o societate tot mai digitalizată. Elevii învață să navigheze în mediul online într-un mod sigur și responsabil, să identifice și să evalueze informațiile online și să utilizeze tehnologia în mod creativ și eficient.
6. Promovarea unei culturi a internetului sigur: În contextul utilizării internetului, este esențial să se promoveze o cultură a internetului sigur. Prin intermediul instruirii în domeniul siguranței online și al utilizării responsabile a internetului, profesorii pot să îi ajute pe elevi să identifice riscurile asociate utilizării internetului, precum și să înțeleagă consecințele acestora, contribuind astfel la crearea unui mediu online sigur și protejat.

Toate cele menționate mai sus contribuie la personalizarea învățării, stimularea creativității și implicării elevilor, îmbunătățirea accesului la resurse educaționale, promovarea colaborării și comunicării, dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor și promovarea unei culturi a internetului sigur.

În acest sens, pentru vizualizarea mai multor resurse digitale realizate în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Învățarea adaptată nativilor digitali” (nr. 2023-1-RO01-KA122-SCH-000119822), vă invităm să accesați:
Website-ul proiectului: https://erasmusladn.weebly.com/
Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ERASMUSPLUSInvatareaAdaptataNativilorDigitali 
Canalul de Youtube: youtube.com/channel/UCbt17PGb98xuHavJ7tmB4Lg

În concluzie, participarea la acest curs a avut un impact pozitiv indirect asupra îmbunătățirii competențelor nativilor digitali, respectiv elevii. Prin implementarea la clasă a noilor competențe dobândite în cadrul cursului (foto 6), profesorii beneficiari au putut să ofere elevilor o experiență educațională mai interactivă, mai personalizată și mai relevantă în contextul unei lumi din ce în ce mai digitalizate.

Foto 6. Sesiuni practice și ateliere interactive desfășurate în cadrul cursului de formare (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)
Foto 6. Sesiuni practice și ateliere interactive desfășurate în cadrul cursului de formare (Sursa: Cristina-Georgiana Voicu, decembrie 2023©)

Prin urmare, cursul „Digital Resources for Teachers: Web 2.0 Tools – SAFE Internet” nu doar că a contribuit la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice beneficiare, ci și la îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor, pregătindu-i pentru succesul într-o societate digitală în continuă evoluție.

 

prof. Cristina-Georgiana Voicu

Școala Gimnazială Titu Maiorescu, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.voicu1

Articole asemănătoare