Dimensiunea europeană a învățării interactive printr-un proiect Erasmus+ „Parteneri pentru o școală a viitorului”

Începând cu septembrie 2019, la Gradinița „Floare albastră” se desfășoară un proiect Erasmus+ care aduce numeroase oportunități de învățare  cadrelor didactice din unitatea noastră.
Coordonat de România, proiectul „Parteneri pentru o școală a viitorului” are în vedere perfecționarea la nivel internațional a profesorilor pentru  îmbunătățirea practicilor educaționale incluzive de la clasă, adaptarea  metodelor de predare la nevoile copiilor din școala actuală, promovând ca noutate și activitățile interdisciplinare prin abordarea STEAM.

A fost o provocare pentru noi să desfășurăm astfel de activități la acest nivel de vârstă preșcolar,  dar ne-am dat seama că această experiență nouă de învățare contribuie la îmbunătățirea motivației copiilor, la dezvoltarea abilităților lor cognitive, dar și la dezvoltarea gândirii creative dezvoltând  modalități noi de a aborda problemele din perspectiva combinării Științei, Tehnologiei, Ingineriei, Artei și Matematicii.

Este imperios necesară o abordare STEAM chiar și la vârstele timpurii, deoarece practica demonstrează că aceste activități integrate răspund cel mai bine trebuințelor, nevoilor actuale ale preșcolarilor, sunt atractive și antrenante.

În acest context actual, și educația timpurie trebuie să aibă la bază  abordările actuale, ceea ce presupune o învățare interdisciplinară, care să fie susținută de realizarea unui echilibru adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui copil, astfel încât să răspundă, celor cinci domenii de dezvoltare ale copiilor vizate și de noul Curriculum de educaţie timpurie, elaborat de MEC, 2019, cu accent pe însușirea și asimilarea de comportamente, care să câștige detașat în fața asimilării de cunoștințe, comportamente ce trebuie transferate cu prioritate în practica didactică pentru îmbunătățirea procesului instructiv-educativ.

Noi, în cadrul acestui proiect strategic internațional, „Parteneri pentru o școală a viitorului”, unde avem ca parteneri țări din Bulgaria, Grecia, Letonia și Spania, am experimentat deja în prima mobilitate de învățare ce a avut loc la noi în grădiniță, fiind prima țară gazdă astfel de activități  la clasă, ce au fost desfășurate de către cadrele didactice, având la bază, realizarea de activități interdisciplinare, prin abordarea STEAM.

A fost un schimb de idei între parteneri, un schimb de bune practici între noi și  profesorii europeni.  În acest sens au fost desfășurate activități  educaționale cu copiii din grădiniță, în care profesorii au utilizat tehnologii moderne (tabla smart, jucăriile interactive, miniroboti) realizându-se un transfer de modele de practici inovative și o învățare a conținuturilor asistate de tehnologia modernă.

Această experiență nouă ne-a dovedit că activitățile realizate astfel în practica educațională au un impact pozitiv asupra copiilor, deoarece manifestă o atenție sporită, își îmbunătățesc considerabil gradul de concentrare și manifestă o dorință reală de a participa și de a rezolva sarcini comune, descoperind cu încântare algoritmul de lucru în cadrul grupului, dar folosindu-și gândirea creatoare, în contextele nou create de către cadrele didactice. Acesta este  un model de succes, ce ne dorim să fie cunoscut pe scară largă și în măsura posibilităților și să fie extins și în alte unități de învățământ preșcolar.

De asemenea, am remarcat în comportamentul copiilor pe parcursul desfășurării acestor activități interdisciplinare cu abordare STEAM, că preșcolarii s-au familiarizat foarte repede  în ceea ce privește  învățarea colaborativă, făcând posibilă cooperarea dintre ei, schimbul de informații, comunicarea, transferul de cunoștințe și  întrajutorarea. Sarcina cadrului didactic fiind aceea de a pregăti minuțios, temeinic această nouă proiectare pedagogică, care să răspundă fiecărui domeniu din perspectiva STEAM, dar și de a transmite fiecărui grup de copii toate explicațiile necesare precum și îndrumarea didactică în vederea  îndeplinirii cu succes a  sarcinilor didactice de către preșcolari.

Ceea ce este diferit față de proiectarea pedagogică tradițională în această nouă abordare didactică este că, prima parte a activității, se desfășoară  cu întreaga grupă, respectându-se specificul activității alese: activitate de limbaj (povestire, lectura după imagini, etc), cunoașterea mediului (observare, convorbire, etc), matematică, etc,  elementul de noutate fiind repartizarea ulterioară a preșcolarilor pe grupuri, cu sarcini diferențiate ținând cont ca cele cinci grupuri de copii formate să răspundă fiecărui domeniu specific al abordării STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică).

Acesta este un  mediu de învățare creativ, deoarece am constatat că și rezolvarea problemelor din cadrul unor activități pe domenii experiențiale , de exemplu din cadrul domeniul Om și societate – Educație pentru societate având ca temă de exemplu: “SOS Salvați planeta!”, “Pădurea –sursă de viață”, a presupus abordarea multidisciplinară, ceea ce i-a antrenat pe preșcolari să identifice diverse soluții de protejare a mediului înconjurător, probleme reale de mediu cu care ne confruntăm astăzi. Cu ajutorul tehnologiei moderne reprezentate de un minirobot “Bee-bot”, a tablei SMART și a unei mese luminoase copiii au identificat soluțiile corecte privind colectarea deșeurilor pe categorii, de asemenea au construit și adăposturi de hrană pentru animalele din pădure cu ajutorul diverselor truse de construcții.
Vom exemplifica și o activitate realizată cu copiii la grupa mare,  o convorbire, din cadrul Domeniului Stiință – Cunoașterea mediului

Denumirea activităţii: Convorbire
Tema activităţii: “Să descoperim toamna”
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor despre anotimpul toamna; creşterea capacităţii de rezolvare a unor situaţii problemă; dezvoltarea abilităţilor de a coopera şi comunica ȋntr-o echipă.
Mijloace și materiale didactice: tablă interactivă, bee-bot, cubul, masa luminoasă, lipici, rolă de hârtie, hârtie colorată, piese Lego,  frunze de diferite mărimi, forme şi culori, materiale din natură, duplex cu imaginile anotimpului toamna .
Metode didactice: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, instruirea asistată de calculator, IAC

Descrierea activității:

I. ACTIVITATE CU ÎNTREAGA GRUPĂ – se va desfășura în prima parte activitatea cu toți copiii, având la bază un plan de întrebări al educatoarei cu privire la aspectele caracteristice ale anotimpului toamna . Copiii vor fi antrenați să răspundă și să aibă o acțiune interactivă cu profesorul, realizând în același timp și sarcini didactice la tabla SMART precum:

  • rezolvarea unui puzzle cu ajutorul platformei Jigsaw Puzzle, cu elementele acestui anotimp, urmând asamblarea acestora pe tabla SMART de către copii, în vederea obținerii imaginii de toamnă.
  • identificarea imaginilor specifice anotimpului toamna şi gruparea acestora, având și imagini/ elemente din alte anotimpuri,

Copiii participă la activitatea de convorbire răspunzând planului de întrebări pentru a-și consolida cunoștințele referitoare la anotimpul toamna, dar și acționând practic la tabla SMART, pentru a constitui imaginea integrativă a puzzle-ului și sortarea diverselor imagini puse la dispoziție.

II. CONȚINUTURI ȘI SARCINI PRIN ABORDAREA STEAM:

S – Copiii vor identifica şi grupa imaginile care reprezintă elementele caracteristice anotimpului toamnă prin:
-sortarea de legume, fructe, frunze şi flori
T 1. La tabla SMART copiii au identificat imaginile prin care se pot preveni comportamentele oamenilor de distrugere a mediului înconjurător, ceea ce a oferit preșcolarilor posibilitatea soluționării unor probleme de viață autentice .
2. folosirea mesei luminoase în realizarea unei imagini de toamnă cu frunze de diferite culori,   forme şi mărimi.
E   – construirea  unei  rezervații pentru animalele sălbatice (urşi) din piese lego.
A  1. realizarea din materiale din natură (bucăți din trunchi de copac tăiate, frunze presate) a unui copac în anotimpul toamna
2. lipirea unor frunze de diverse culori și mărimi specifice anotimpului toamna pe coroana copacilor
M   Cu ajutorul albinuței robot  Bee-bot copiii vor rezolva sarcini matematice de raportare a numărului la cantitate și invers, verbalizând acțiunea efectuată. Se va exersa în aceeași sarcină și  număratul  conștient crescător și descrescător în limitele 1-6.

Aceste lecții interactive au o aplicabilitate practică de necontestat  și corespondent în realitatea de zi cu zi, reprezentând un suport de învățare și adaptare la cerințele și abordările actuale ceea ce se evidențiază și în viziunea integrativă a noului nostru Curriculum de educație timpurie, elaborat în 2019 de MEC. Putem afirma că, aceste tipuri de activități desfășurate cu copiii preșcolari,  duc  și la „operaționalizarea” unor comportamente ale acestora,  care să îi ajute în viața viitoare, în rezolvarea unor situații reale de viață.

Conceperea unor activități de învăţare adecvate, care să stârnească interesul preșcolarilor noștri ar trebui să fie o prioritate pentru noi, cadrele didactice pe viitor. În aceeași manieră se pot realiza majoritatea tipurilor de activități din învățământul preșcolar, fie ele de  educarea limbajului, activitatea matematică, educația pentru societate, având la bază o abordare interdisciplinară, de tip STEAM.

Proiectul „Parteneri pentru o școală a viitorului” pune în evidență armonizarea orientărilor generale și a tendințelor actuale ale sistemului nostru de învățământ cu reperele internaționale în domeniul educației timpurii, care să asigure un învățământ modern, actual, care să aibă în centrul acțiunilor sale mereu “copilul” , în multitudinea aspectelor dezvoltării și a personalității sale.

Sperăm ca aceste exemple de bune practici, să fie cunoscute și extinse în rândul cadrelor didactice din învățământul preșcolar, deoarece pentru noi, au reprezentat modele de succes în realizarea unor activități didactice moderne, actuale și atractive pentru copiii din grădinița „Floare albastră”, urmând ca pe durata derulării acestui proiect strategic de anvergură  să fie implementate și de către partenerii noștri europeni în școlile lor dar și de profesori din alte instituții din învățământ din București și din țară spre care noi vom merge cu diseminări ale rezultatelor  de succes obținute.

prof. Ștefana Antonovici, prof. Ioana Carina Badea
Grădinița „Floare albastră”, București

 

prof. Ștefana Antonovici

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 207 Floare Albastră (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stefana.antonovici

Articole asemănătoare