Argument for Involvement in Strategic Partnership Projects within Erasmus Program

The inclusion of children with special needs in mainstream education is a serious and complex problem facing all European Union education systems that do not have an adequate strategy and have not yet found solutions. The inclusion of children with special needs is an action in line with EU priorities that want to provide equal opportunities without any discrimination. Following this priority, within the Erasmus+ Program, Action KA 2, School Education, the project entitled “Alone in the world” was carried out, in partnership with Romanian institution, from Bulgaria, Northern and Tukey.
The idea of this project started from the understanding that teachers don`t have an auxiliary with activities and games on the strategy of inclusion for involvement in strategic partnership projects from the Erasmus program in preschool children with special needs in  mass education.

During the activities carried out in the classroom, it was noticed that the children with special needs present in the classroom, fail to fulfil the work tasks without help and that they need another type of activities to be included in the specifics of the group and to use and develop the skills they have. Therefore, in collaboration with different specialists (psychologists, school counsellors, speech therapy teachers) we tried to include different methods, activities and games for children with special needs in our activities.

The games developed in the project facilitated the inclusion of children with special needs in activities and that helped us achieve our project goals were: communication, presentation, role play, cooperation, sensory, relaxation, trust, outdoors, family, travel, games with anything, fun, party, ice breaking, team building, knowledge, self-knowledge. They have been adapted to the age and special needs of the children involved.

The benefits of participating in these games have led to the formation of appropriate attitudes of inclusion for : the majority of children: participating children learned to accept and understand the problems of a child with disabilities, to communicate and collaborate with them, children with disabilities developed social and learning attitudes through games, parents of children with disabilities felt that they are supported by kindergarten, teachers, other parents, specialists and teachers involved in this project and in the development of this ”Auxiliary of games and activities for inclusion” shared their experience and improved working methods with children with special needs.

We hope that this material will be useful to all those who want to facilitate the inclusion of children with special needs in a pleasant and instructive way.

Through this project we wanted to bring a drop of light to the still incomprehensible world of children with special needs, to extend a hand to them to help them walk confidently in this world and to listen to them because they have something to offer… they are special! We wanted to be beside them because they aren’t: ALONE IN THE WORLD!

* * *

Argument pentru implicarea în proiecte de parteneriat strategic din programul Erasmus

Includerea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă este o problemă serioasă și complexă cu care  se confruntă toate sistemele de învățământ ale Uniunii Europene care nu dispun de o strategie adecvată și încă nu au găsit soluții de rezolvare. Includerea copiilor cu nevoi speciale este o acțiune în conformitate cu prioritățile UE care doresc să ofere șanse egale fără nici o discriminare. Urmărind această prioritate, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea KA 2 – Educație școlară, s-a derulat  proiectul cu titlul „Alone in the world”, în parteneriat cu instituții  din România, Bulgaria, Macedonia de Nord și Turcia.

Ideea acestui proiect a plecat de la înțelegerea faptului că profesorii nu dispun de un auxiliar cu activități și jocuri privind strategia incluziunii la nivelul preșcolar al copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă. Pe parcursul activităților desfășurate la clasă, s-a observat faptul că copiii cu nevoi speciale prezenți în  clasă nu reușesc să îndeplinească sarcinile de lucru fără ajutor și că au nevoie de un alt tip de activități pentru a fi incluși în specificul grupului și pentru a-și folosi și dezvolta abilitățile de care dispun. De aceea, în colaborare cu diferiți specialiști (psihologi, consilieri școlari, profesori logopezi), am încercat să includem diferite metode, activități și jocuri pentru copiii cu CES  în activitățile noastre.

Jocurile desfășurate în cadrul proiectului, care ne-au facilitat includerea în activități a copiilor cu CES,  au fost: de comunicare, prezentare, joc de rol, cooperare, senzoriale, relaxare, încredere, în aer liber, de familie, călătorii, jocuri cu orice, distractive, petrecere, de spargerea gheții, team building, cunoștințe, cunoașterea de sine. Ele au fost adaptate vârstei și nevoilor speciale ale copiilor implicați. Beneficiile participării la aceste jocuri au dus la formarea unor atitudini adecvate de incluziune: copiii participanți au învățat să accepte și să înțeleagă problemele unui copil cu dizabilități,  să comunice și să colaboreze cu aceștia, copiii cu nevoi speciale au dezvoltat  atitudini sociale și de învățare prin jocuri, părinții copiilor cu CES au simțit că sunt  susținuți de grădiniță, profesori, alți părinți, specialiști iar  profesorii implicați în acest proiect  și în elaborarea acestui „Auxiliar de jocuri și activități pentru incluziune”, și-au împărtășit experiența și îmbunătățit metodele de lucru cu copiii cu nevoi speciale.

Sperăm ca acest material să fie util tuturor celor care doresc să faciliteze includerea copiilor cu CES  într-un mod plăcut și instructiv.

Prin acest proiect, am dorit să aducem o picătură de lumină în lumea încă de neînțeles a copiilor cu CES, să le întindem o mână pentru a-i ajuta să meargă încrezători în această lume și să îi ascultăm pentru că ei au ceva de oferit… sunt speciali! Ne-am dorit să fim alături de ei pentru că nu sunt: SINGURI ÎN LUME!

 

prof. Gabriela Alexandrescu

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.alexandrescu1

Articole asemănătoare