Inclusive Education – curs structurat de formare prin programul Erasmus+ KA101

Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni, județul Dâmbovița, implementează în perioada 01.08.2019 -31.07.2021 proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, KA101  „Educație incluzivă – educație pentru viitor”. Proiectul, în valoare de 20765 euro,  este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 1 și are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive.

Cea de-a treia mobilitate din cadrul acestui proiect s-a desfășurat în perioada 11.11.-15.11.2019 în Praga, Cehia. Cursul structurat de formare la care am participat s-a numit Inclusive education. Modulele abordate pe toată perioada cursului au vizat următoarele aspecte: integrarea sau incluziunea, comunicarea non-violentă, metode de comunicare, activități de dramă și artă, activități intercurriculare într-o clasă incluzivă, climatul școlar pozitiv, învățarea bazată pe proiecte, învățare bazată pe sarcini, adaptarea curriculumului într-o clasă incluzivă.

Unul dintre obiectivele cursului a vizat înțelegerea avantajelor și a dezavantajelor abordărilor precum incluziunea și integrarea în scopul îmbunătățirii calității educației și formării pentru toți elevii, urmărindu-se dezvoltarea autonomiei învățării prin învățarea personalizată. Alte obiective au fost implementarea și evaluarea strategiilor de acțiune adecvate în funcție de nevoile elevilor, pentru a preveni părtinirea, abandonul școlar și comportamentul antisocial al elevilor.

În primele două zile am învățat tehnici de lucru cu grupuri și clase eterogene (de ex., Alfabet box, Magic box, Ladybug) și ne-am concentrat pe activități pentru identificarea provocărilor dintr-o clasă cu abilități mixte și pentru a învăța cum să le gestionăm. Ne-au fost prezentate strategii de gestionare a diversității sporite a grupurilor de elevi, desfășurând activități de comunicare prin teatru și artă,  învățând tehnici specifice acestora, precum jocurile de improvizație sau arta colaborativă.

În cea de a treia zi ne-am concentrat pe activități pentru exprimarea și gestionarea emoțiilor, pentru identificarea punctelor forte ale caracterului uman și pentru stabilirea caracteristicilor climatului școlar pozitiv.

Am învățat metode de exprimare și gestionare a emoțiilor (Jumping break, exerciții de exprimare verbală a emoțiilor, exerciții de respirație). În această zi, am vizitat școala tehnică secundară Smichov (Smíchovská střední průmyslová škola – SSPS) din Praga, unde am avut șansa să vedem cum funcționează sistemul de învățământ din Cehia.

Ultimele două zile de curs ne-au oferit posibilitatea de a conștientiza o dată în plus rolul și identitatea profesorului și ni s-a explicat de către formatorul nostru cum să creăm activități de planificare a proiectelor în contexte reale, folosind metodele Project based learning și Task based learning. Ne-au fost prezentate modalități de adaptare a curriculumului și a fișelor de lucru sau evaluare la nevoile elevilor.

Pe parcursul acestui curs, am întâlnit colegi de diferite naționalități din Uniunea Europeană (Danemarca, Italia, Germania, Grecia, Cipru), trăind o experiență de învățare multiculturală, prin schimbul de idei și am construit o rețea pentru o viitoare cooperare internațională. Acest curs ne-a ajutat și să exersăm şi să ne perfecţionăm limba engleză în contexte reale, să înțelegem practicile, politicile și sistemele de învățământ din diferite țări, cultivând respectul reciproc, prin conștientizarea interculturală și încorporarea valorilor comune educaționale și de formare.

Furnizorul de curs, ITC International TEFL Certificate s.r.o, a fost organizat și dispus să ne sprijine în orice moment. Toate documentele au fost pregătite la timp și mentoratul a fost asigurat atât înainte, cât și în timpul cursului.

Suntem convinse că aplicarea la clasă a unor metode/ tehnici/ strategii de predare adecvate promovării unei educaţii incluzive, însușite la acest curs, ne va ajuta la îmbunătățirea competenţelor sociale ale elevilor, la valorificarea emoţiilor pozitive ale acestora, la crearea unui climat şcolar pozitiv, precum  și la îmbunătățirea rezultatelor şcolare ale elevilor din clasele la care predăm.

Prof. Ioana Savu,
Prof. Nicoleta Porojan
Şcoala Gimnazială „Buică Ionescu”, Glodeni

Precizare: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material este responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care ar putea fi reutilizate informațiile pe care le conține.

 

prof. Ioana Savu

Şcoala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.savu

Articole asemănătoare